Ara

Ahde Vefâ

Ahde Vefâ

Hep dışımızla konuştuk, hiç içimizin sesine kulak vermedik. Halbuki Sevgili Peygamberimiz (sav) “Gönlünüze sorun” buyurdu. Elektronik ses cihazları bozuk olmadıkça sağlıklı haberler alınır. Hz. Ömer (ra) bir ordu göndermiş, başına da Sâriye isimli bir zâtı geçirmişti. Ömer (ra) bir gün Medîne-i Münevvere’de hutbe okurken, üç defa:

“Yâ Sâ­ri­ye da­ğa!” diye seslendi. Bunun üzerine sırtımızı dağa verdik ve böylece Allah düşmanlarımızı hezîmete uğrattı.”

İletişim gönül hattıydı. “Kalp Rahmân'ın (kudret) parmaklarından ikisi arasındadır. Onu dilediği gibi evirip çevirir.” Hak din üzere sâbit olan kalb yalan söylemez. Kamerun'un batısındaki (Çan) şehrinde yaşayan animist Tsague Herve, rüyâsında duyduğu ezanın mânâsını çözmeye çalışırken Müslüman oldu. Gönül kulağına gelen ses düşürdü onu mukaddes beldelere. Eli, hayra uzatan, Arakan’a kadar giden ayak, Kudüs’deki müslümana sızlayan yürek hangi sesi duyuyordu, illâ duymak için bağırmak mı lâzım? Ötelerin ötesinden gelen sese verilen kulak 6666 âyât-ı İlâhiyeyi indirdi bize. Yüz binlerce hadîs-i şerîfi duyurdu bize. Piller oksitlenmez, ters de takılmazsa ampül de yanar ses de verir. Şarjını tamamlarsa hibrit arabalar, elektrikli motorlarıyla da çalışır. Sevgili Peygamberimiz: “Dikkat edin! Vücutta bir çiğnem et parça vardır. Eğer o ıslâh olursa bütün vücut ıslâh olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o, kalptir.”

Radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden, yüzlerce frekansla yayın yapabilen ve dünyâlara hitâb eden kuleler mevcuttur. Maddî âletlerle bu iletişim sağlanıyor. Linkle yayınlara girilebiliyor. Gönle inen İlâhî düşünceler vâridat, Hak Teālâ’dan inen İlâhî âleme âid sözler ilham, ledünnî bilgiler tecellî, İlâhî coşkunluk feyz, muhabbet, kurbiyyet ve daha sayılamayacak kadar çok mānevî nîmetlere mazhariyet bütün kalble alâkalıdır. Yeter ki nefs ve şeytandan yıldırım, dünyâ ve ehlinden sel gelmesin, bâtıl güçlerden rüzgâr esmesin.

İnsan Olmakla Vefâ

Bin beş yüz seksen öğrencinin, harçlıklarını biriktirip Afrika’daki kardeşlerine kuyu açtırması bir vefâ örneğidir. İnsan olması hasebiyle bir vatandaşlık hukûkudur. Tüm insanlarla hilkat, yaratılış ve aynı şartlar altında yaşamlarını sürdürmesiyle bir hak vardır. Hukûkun gereği vefâlı olmaktır. İnanç yönüyle farklı da olsa, zulme mâruz kalan Ukraynalı da savunulur. Yaralanan Anzaklı askeri tedâvi için sırtlayan müslüman askerin davranışı da bir vefâdır. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Kovid-19 salgın döneminde küresel dayanışma örneği gösterilerek, 160 ülkeye tıbbî yardımda bulunulduğu gibi.

“Şehâmet dîni, gayret dîni, ancak müslümanlıktır.

Hakîkî müslümanlık en büyük kahramanlıktır.”

Mehmet Akif Ersoy

İslâm Olmakla Vefâ

İslâm’ın kendisi huzûrun kaynağıdır.

İbrâhîm aleyhisselâm, biricik oğlunu O’nun yolunda fedâ etti. İsmâil aleyhisselâm Allâh’ın emrine ve babasına teslîm olmakla Rabbi’nin lütfuna mazhar oldular. “Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine teslîm oldum, demişti.” (Bakara, 131.)

Adiy, şunları söyledi:

Peygamber Efendimiz’in yanına vardım. Bana:

“Müslüman ol, selâmet bul.” buyurdu.

Sûfî Olmakla Vefâ

İslâm’ın emirlerini takvâ boyutunda yaşamak, îmanda tasdîki gerçekleştirmek, ibâdette ve istikāmette kāim olmak bu münevver yola sadâkat ve bir vefâ borcudur.

  Haziran 2022, sayfa no: 4-5

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak