Ara

Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Vefâtı

Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Vefâtı

Ölüm döşeğinde iken Abdulkādir Geylânî Hazretleri oğlu Abdulvahhab'a şu vasiyetlerde bulundu:

Takvâ sāhibi ol ve Allâh'a (cc) itāat et. O'ndan başka ne bir kimseden kork, ne de bir şey bekle. Bütün ihtiyaçlarını Allâh'a havâle et ve O'ndan iste. Sakın ha! Allah'tan başka birine güvenme. Yalnız O'na dayan. Tevhîd....Tevhîd.... tevhîd... tevhîde sarıl. Her şeyin toplandığı yer tevhîddir.

Kalp, Allah (cc) ile berâberse hiçbir şey O'ndan hâlî olmaz.

Şu duāyı vefâtından önce gece gündüz dilinden düşürmeyerek okudu:

"Allâh'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah (cc) beni de sizleri de bağışlasın. Allah (cc) benim de sizin de tövbelerinizi kabûl etsin".

Oğlu Abdülcebbar'a şöyle dedi: Sen uyuyorsun ya da uyanıksın. Benim ölümümü tefekkür ederek siz de ölümünüz hakkında düşününüz. İşte o zaman gerçek anlamda uyanırsınız.

Ben üstâdın huzuruna girdiğimde evlatlarının hepsi onun etrâfındaydılar, oğlu Abdulaziz de babasının vasiyetlerini yazıyordu. Üstad beni görünce oğluna hitâben şöyle dedi:

-Afif'e ver o yazsın. Bunun üzerine ben de kâğıt kalemi alarak yazmaya başladım:

'... Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.' (Talâk, 65/7)

 

Allâh'ın sıfatları ile ilgili gelen haberleri olduğu gibi naklediniz. Hükümler (zamanla) değişir, fakat ilim (zamanla) değişmez. Hükümler nesh olur, ilim ise nesh olmaz.

İki oğlu Abdürrezzak ve Musa onun ölüm döşeğindeki son anlarını şöyle anlatıyor:

Babamız, elini havaya doğru kaldırdı ve uzatarak şöyle dedi:

-Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerlerinize olsun, tövbe ediniz ve safa giriniz.

Arkadaş (mülâyim/nâzik/tatlı/dost) olunuz! Arkadaş (mülâyim/nâzik/tatlı/dost) olunuz! dedi ve ardından ona ölüm sarhoşluğu geldi ve hak vâki oldu. Şu sözleri söyleyerek rûhunu teslîm etti:

Allah'tan başka ilâh yoktur, O diridir, O kendiliğinden var olan, O dâimâ işte güçte olandır. O ebediyyen ölümsüzdür. O'nun yok olmasından korkulmaz. Kudret ile azîz olan, kullarını ölümle kahreden Yüce Allâh'ı bütün noksan sıfatlardan tenzîh ederiz. Allah'tan başka ilâh yoktur, Hz. Muhammed (sav) de O'nun kulu ve Rasûlü’dür.

 

Allah (cc) ondan râzı olsun. Onu da râzı etsin. Bizi de onu da her şeye kādir olan yüce Allah, huzurunda toplasın. Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a (cc) hamd olsun. Allâh'ın rahmeti peygamberlerin efendisi, şefâatçilerin öncüsü, bütün kâinâtın en hayırlısı Hz. Muhammed (sav)'e, Onun ehl-i beytine ve ashâbına olsun. Âmîn.

Ey Rabbimiz! Dünyâda da âhirette de bize iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru! (Bakara, 2/201)

 

Kaynak: El-Fethu’r-Rabbânî

 Ağustos 2022, sayfa no: 14-15

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak