Ara

Bitmeyen Hazîne: Kanâat

  İnsanı yönlendiren dünyevî hırslara karşı onun dengesini koruyan, bu hırslara mağlûb olup âhireti kaybetmesinin önüne geçebilecek en önemli ha...
Bitmeyen Hazîne: Kanâat