Etiket arşivleri tasavvuf

İyi, Güzel, Tayyib Gıda Nedir, Nasıl Bulunur?

Muhtelif yazılarda Kur’ân-ı Azîmü’ş-şan’ın “helal ve tayyib” talebinden söz etmiştik. Aslında günümüz insanının arayıp da bir türlü adlandıramadığı, iyi ve güzel olan şey tam da budur. Bugün helal, organik, doğal, natürel gibi kelimelerle ifade edilen şey bu talebi karşılar mı? Yani bu isimlerle pazarlanan yiyecek, içecek ve ev eşyaları bizim “işte aradığımız bu” diyebileceğimiz şeyler mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki, …

Daha fazlası »

Musul Geri Alınabilir Miydi?

LOZAN SONRASINDA İNGİLİZ ENTRİKALARI Lozan sonrasında Türkiye ve İngiltere, İstanbul’da tertiplenen Haliç Konferansı’nda Musul meselesini çözmek için bir araya geldiler. 19 Mayıs-5 Haziran 1924 tarihleri arasında meseleyi müzakere ettiler. Türkiye’yi temsil eden Fethi (Okyar) Bey, Musul’un coğrafî ve ırkî bakımlardan Türkiye’ye ait olduğunu savunurken, İngiltere temsilcisi Sir Percy Cox ise, Musul’un Irak’a bırakılması gerektiğini ve Nasturilerin iskânı için Hakkâri’nin Irak …

Daha fazlası »

Ayva

Ayva, büyük şifâ barındıran bir meyvedir. Sindirimi kuvvetlendirir, soğuk algınlıklarına karşı yardımcıdır ve derideki iltihaplara iyi gelir. Yapılan çalışmalara göre ayva alerjilere karşı da yardımcıdır, reflü hastalığında ilaçlardan daha üstün bir etkisi vardır ve kansere karşı da kullanılabilir. Ayvadaki Besleyici Maddeler 100 gr. ayvada 15 mg kadar C vitamini bulunur, bu miktar vücûdun günlük ihtiyâcının %15’idir. C vitamini kuvvetli bir …

Daha fazlası »

Tecrîd ve Tefrîd

Sözlükte ‘soymak, soyutlamak, ayırt etmek ve temizlemek’2 gibi anlamlara gelen tecrîd kelimesi tasavvufî düşüncede ‘kalbin veya Hakk’ın mâsivâdan soyutlanması’3 şeklinde anlaşılmıştır. Buna göre, ‘sâlikin zâhirini mal ve mülkten, bâtınını karşılık bekleme anlayışından arındırması, yaptığı her şeyi sırf Allah rızâsı için yapması, makam ve hal sâhibi olma düşüncesini hatır ve hayâlinden geçirmemesi’ tecrîd olarak târif edilmiştir.4 Tecrîd kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir …

Daha fazlası »

Er Meydanlarındaki Er(en)ler: Sûfîlerin Cihad Meydanlarına Olan İştiyakları

Sûfîler birçok defa dünyâdan el çekmek veya çevrelerindeki toplumsal olaylara yabancı kalmakla ithâm edilmişlerdir.1 Bu itham ya sûfîleri yakından tanımamaya ya da art niyete dayanan bir zeminden kaynaklanmaktadır. Onları yakından tanıyanlar net olarak bilir ki gerçek bir sûfî nefsini ıslah için verdiği mücâdeleyi bir başka ifâdeyle mânevî donanımını; maddî âlemi vahyin penceresinden okuyabilmek, başta tüm insanlar olmak üzere yaratılmış herşeye …

Daha fazlası »

Hatalarımız Cehaletten İleri Geliyor

“Bizim tasavvuf anlayışımız bu, sizinki ise şu!..”sözlerini söyleyenlerimiz her şeyin başında bu yolun manasını iyi idrak etsinler. Gönüllerin Sultanı Efendimiz (sav)’in ahlakını, Kur’ân-ı Kerim’in ahkamını yaşamayı gaye edinen müesseseye tasavvuf, bu uğurda gayret gösteren kimseye de sûfi denir. Sevda sultanları Meşayih-i Kirâm’ın sözlerine baktığımızda, hakikati daha iyi görürüz. Abdül Vahab-ı Şarâni (ks) bizlere şöyle tavsiyede bulunmaktadır:”Sakın ola ki Kur’ân ve …

Daha fazlası »