Etiket arşivleri kültür

Kalenderhâne Câmii Şerîfi’nin 16 Asırlık Hikâyesi… / Nidayi Sevim

İstanbul’u keşfetmeye ömür, yazmaya, anlatmaya kelimeler kifâyet etmez. Dünyânın göz bebeği bu güzel şehir, kuşkusuz üç-beş günde, birkaç gezi programıyla gezip dolaşmakla bitirilebilecek bir hazîne değil. Her gün bir başka güzelliğini, târihî ve mânevî özelliğini keşfediyorsunuz. İstanbul biraz da böyledir. Kendini hemen göstermez. Sevenlerine zamanla gösterir kendini. Onu keşfetmek, tanımak isteyenler sabırla beklemeli. Ancak her şeyden önce bunu gerçekten istemeli. …

Daha fazlası »

Haliç Yıkımından Kıl Payı Kurtulan Mâbed: Yûsuf Şücâeddin Anbârî Câmi-i Şerîfi / Nidayi Sevim

Eyüp Sultan’dan Eminönü istikametine giderken veyâhut Eminönü istikametinden Eyüp Sultan’a gelirken gördüğümüz, Balat civârında, sâhile yakın bir konumda, iki yanından yol geçen bir câmi bulunur. Şâyet bu güzergâhtan geçtiyseniz zannediyorum sizlerin de dikkatini çekmiştir. İlk bakışta târihî hiçbir özelliği görünmeyen, mahallesi ile irtibâtı kesilmiş, iki yolun ortasında üçgen bir ada gibi yapayalnız duran bu mâbedin geçmişini öteden beri merâk etmişimdir. …

Daha fazlası »

Mehmed Abud Efendi ve Boşnakların İş Ahlâkı… / Nidayi Sevim

Şubat ayının sonlarına doğru, bir Cuma akşamı gezi programından dönen Ömer Kaptan ile Divanyolu üzerinde karşılaştık. Sohbet ederek Ayasofya Câmii cihetine doğru yürüyoruz. Ömer Kaptan, Ayasofya Câmii’nin sol tarafında kalan Abud Efendi Konağı’nı işâret ederek onun hakkında bir kitap bile yazılabileceğini söyledi. Sebebini sorduğumda kısaca hikâyesini anlattı. Vaktiyle konağın sâhibi olan Mehmed Abud Efendi’nin Bosnalı tüccarlar hakkındaki düşünceleri ve hüsnü …

Daha fazlası »

Bir Medeniyet Dili Olarak Salâ

Salâ, medeniyetimizde kadîm bir iletişim ve haberleşme yöntemidir. Mâhiyeti zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuş olsa da etkilerini günümüzde de açık ve net bir şekilde hissettiğimiz incelikli bir geleneğimizdir. Mânâ ve mûsikî ritmi açısından ruh dünyâmızda apayrı bir yeri vardır. Yüzyılların imbiğinden süzülerek oluşturulan bu form dinleyenleri bambaşka âlemlere götürür. Hakkı verilerek okunan ezan ve salâlar vesîlesiyle pek çok insanın İslâm …

Daha fazlası »

Bir Namazlık Saltanat…

Bir Namazlık Saltanat…Nidayi Sevim Târih boyunca insanlar taş ile haşır-neşir olmuş. Mağara oymakla işe koyulan insanoğlu, tekerleği îcâd etmiş; yol, köprü, han, hamam, ev, saray inşâ etmiş. Daha sonraları sanat eserleri oluşturulmuş taştan. Medeniyetler birbirini kovalamış. Derken bu dünyâ hayâtından ebedî âleme göçerken yine bir taş dikilmiş insanoğlunun başucuna… Taş, insanoğlunun hayâtında hep var olmuş, kıyâmete kadar da var olmaya …

Daha fazlası »

Sultanların Peşi Sıra Yürüdüğü Sûfî: Azîz Mahmûd Hüdâyî Nidayi Sevim

Sultanların Peşi Sıra Yürüdüğü Sûfî: Azîz Mahmûd Hüdâyî Nidayi Sevim Her Meşrû ve Hayır Amaçlı Yol, Hüdâyî Yolu’dur Üsküdar-Sarayburnu arasında yer alan “Hüdâyî Yolu”nu sanırım bilmeyenimiz yoktur. Lâkin tekrarlamakta fayda var. Rivâyete göre Pâdişah I. Ahmed, Azîz Mahmûd Hüdâyî’den Sultan Ahmed Câmii’nin açılışını yapmasını ve câmideki ilk Cuma hutbesini okumasını ister. Talebi kabûl eden Hüdâyî hazırlıklara başlar. Ancak câminin açılacağı …

Daha fazlası »

Güzellikler Meşheri Bir Sinan Eseri: Piyale Paşa Câmii

Güzellikler Meşheri Bir Sinan Eseri: Piyale Paşa Câmii Nidayi Sevim Mîmar Sinan’ın yarım asırlık zaman dilimi içinde ürettiği eserler, Selçuklu’yu da kapsayacak şekilde yaklaşık 600 yıllık bir tekâmülün, tecrübenin, birikimin yansıması ve hulâsasıdır. O’nun Osmanlı mîmârî târihindeki özel yeri, Doğan Kuban’ın ifâdesiyle: “İmparatorluğun en görkemli döneminde yarım yüzyıl Hassa Mîmarbaşı olarak etkinlikte bulunmasından kaynaklanmaktadır..” Bu göz ardı edilemeyecek kadar önemli …

Daha fazlası »

Mü’minin Baharı Olan Kışı Isıtmak

Mü’minin Baharı Olan Kışı Isıtmak Prof. Dr. Ali Akpınar Aslında Yüce Yaratıcı’nın yarattığı her şey özel ve güzeldir. O’nun her yarattığında sayısız hikmet vardır. O’nun mevsimleri de hikmet ve güzellik doludur. Yazıyla kışıyla, baharıyla güzüyle her mevsiminin ayrı güzelliği vardır. Her mevsim de güzeldir, her zaman da. Kış mevsimi de yağan karıyla ve soğuğuyla özel ve güzeldir. Onun için, ne …

Daha fazlası »

Sâlih Amelle Sağlanan Kalb Selâmeti

Sâlih Amelle Sağlanan Kalb Selâmeti Prof. Dr. Kadir Özköse İmâm-ı Rabbânî şerîatın; ilim, amel ve ihlâs olmak üzere üç esastan oluştuğunu söylemektedir. Ona göre bu üç esas tam olarak yerli yerine oturtulmadıkça şerîatın gereği de lâyıkıyla yerine getirilmiş olmaz. Şerîatın bu üç esâsının yerine getirilmesi durumunda ise dünyevî ve uhrevî bütün saâdetlerin üstünde olan Allâh’ın rızâsı gerçekleşir. Çünkü “Allâh’ın rızâsı …

Daha fazlası »

Allah, Takvâ Sâhibi Kullarını Sever

Allah, Takvâ Sâhibi Kullarını Sever Prof. Dr. Mehmet Soysaldı* Yüce Allah, insanı en güzel bir sûrette yaratmış, ona sayısız nîmetler vermiş ve bu dünyâya göndermiştir. Allah bu dünyâda herşeyi insanın hizmetine sunmuştur. Kâinatta canlı cansız herşey insana hizmet etmektedir. Demek ki Yüce Allah insanı çok sevmektedir. İnsanın da Kendisini sevmesini ve rızâsına eren kullardan olmasını istemektedir. Bunun için de Yüce …

Daha fazlası »