Anasayfa / Etiket arşivleri Düşünce

Etiket arşivleri Düşünce

Aklımızı Şok Dalgalarından Koruyalım

Aklımızı Şok Dalgalarından Koruyalım Servet Yalçın Sözlükte mastar olarak “menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak” gibi anlamlara gelen akıl kelimesi, felsefe ve mantık terimi olarak “varlığın hakîkatini idrâk eden, maddî olmayan fakat maddeye tesir eden basit bir cevher. Maddeden şekilleri soyutlayarak kavram hâline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan, kıyas yapabilen güç” demektir. Bu anlamıyla akıl sâdece meleke değil; özdeşlik, …

Daha fazlası »

Nefs Muhâsebesi

Nefs Muhâsebesi Mustafa Özçelik “Dışıma hırka giydim İçim bir kuru kovan” Yûnus Emre Yûnus Emre’nin bize öğrettiği en önemli hakîkatlerden biri de “kendini bilmek” şeklinde ifâde ettiği tutum çerçevesinde “nefs mücâdelesi” yâhud “özeleştiri” şeklinde ifâde edebileceğimiz meseledir. Onun hem “bilmek” temalı şiiri hem de “dağdan odun getirme” menkîbesinde verilmek/öğretilmek istenen mesaj aslında tam olarak budur. Zîrâ bütün zamanlar boyunca insanlar …

Daha fazlası »

Yûnus Emre’de Sosyal Tenkit

Yûnus Emre’de Sosyal Tenkit Mustafa Özçelik “Gitti beyler mürüvveti binmişler birer atı Yedikleri yoksul eti içtikleri kan olısar” YÛNUS EMRE Yûnus Emre denildiğinde akla ilk gelecek olan kavram elbette “sevgi”dir. Bunu “muhabbet”, “aşk”, “sevi” kavramlarıyla da ifâde edebiliriz. Bu tesbit, şüphesiz doğrudur. Onun şâir-derviş olarak dünyâda bulunuş amacını açıklayan “Ben gelmedim dâvi için benim işim sevi için” ya da “Sevelim …

Daha fazlası »

Aşksızların Dili Yoktur!

Aşksızların Dili Yoktur! Saliha Malhun Arz yuvarlağı üzerinde en çok konuşulan dil hangisidir diye sorsak, şüphesiz ‘Türkçe’dir cevâbını almakta gecikmeyiz. Kaderini gönlümüzde ören Selânik Türküleri ve Balkanlar… Başını Kafkasya’dan kaldırarak Ankâ gibi kanatlarını Cezâyir, Fas ve Tunus’a kadar açan bu dil, coğrafyalara Yesevî Dergâhı Erenleri’nin kandilleriyle yol alıp otağ kurmamış mıydı? Maalesef bizler geldiğimiz yerleri unutmuş gibiyiz. Buna rağmen binlerce …

Daha fazlası »

 Kur’ân ve Sünnette Velî Kelimesi

 Kur’ân ve Sünnette Velî Kelimesi Prof. Dr. Ali Çelik Günümüzde sıkça kullandığımız kavramlardan biri de Velî/Evliyâ kelimesidir. Kelimenin etimolojik tahlillerine girmeden ana hatlarıyla Velî/Evliyâ kime denir, Kur’ân ve Sünnet’te anlatıldığı şekliyle anlamaya çalışacağız. “Velî” kelimesi, gerek sözlük gerekse terim mânâsı îtibâriyle çok geniş kapsamlıdır. Dil bilimcilerinin verdikleri bilgileri dikkate aldığımızda Velî kelimesinin “dost, yardımcı” mânâsına geldiğini görüyoruz.1 Kelime, Kur’ân-ı Kerîm’de …

Daha fazlası »

Tarîk ile Refîk

Gül-şem’ ak pak, selvi endâm bir şehrin semâlarını izler her sabah ve akşam. Gün doğumunun âfâkta bıraktığı iz, rûhunu heyecanla kuşatır. Renkler, hayal dünyasının yeniçerisi. Birer birer dökülür Cennet’ül âlâdan. Gül sözlü o kerîmecik, açar penceresini mahmur hâlde. Açar. Saksılar içinde benefşe. Sünbül. Karanfil. Kasımpatı. Râyihâsı yayılır tâ haşre dek. Vakit seher. Yüzünde ömre bedel bir tebessüm. Şükrân ile. Hayret …

Daha fazlası »

Hayâta Seyirci Kalmak

İnsan, hayâtının rejisörüdür. Başladığı her yeni gün yeni çekilen bir sahneden, hayâtında rol alanların bâzıları başrol oyuncusu bâzıları ise figürandan başkası değil. Çekilen filmin kameramanları kirâmen kâtibîn.  Bâzıları bu filmi başaktörü hiç ölmeyen bir dizi olarak görseler de, bu senaryodan ders çıkaranlar hayâtı bir perdelik bir oyun görenlerdir. Başı var sonu var ama reklama yer yok. Altyazıya ihtiyaç duyulmuyor. Tüm …

Daha fazlası »

Dünyâ Hayâtının ‘Nesne’leri Amaç Olabilir mi?

İnsan servetini, malını, mülkünü kendi çabası ve aklıyla kazandığını düşünür ve Rabbine karşı nankörlük ederek hayâtını sürdürür. Dünyâya dâir her metâ onun için kibir vesîlesi olur. Oysa bugün elinde olan malını Allah yarın alabilir. Allah kulunu varlıkla da yoklukla da imtihân eder. Dünyâ hayâtında çekici kılınmış olan ‘süsler’ amaç değil yalnızca araçtır. Hiçbirine bağlanmaya değmez, hiçbirini kaybetmekten korkulmaz. Hayâtın amacı …

Daha fazlası »

Etkin Bireyden Yalnız Toplumlara

Sosyal hayatta insanlar topluluklar hâlinde ve birarada yaşamak zorundadır. Bireylerin hem maddî hem de mânevî anlamda ihtiyaçları bunu gerektirir. Kişinin kendi tercihleri sonucu ya da yaşamın akışından kaynaklanan sebeplerden dolayı tek kişilik yalnız bir hayat sürdürmeye çalışması hem maddî hem mânevî yönden birtakım riskleri berâberinde getirebilmektedir. Bireyin yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunu ya da içine düşebileceği ekonomik kriz ve bunun …

Daha fazlası »