Anasayfa / Etiket arşivleri Cüneyt Gencer

Etiket arşivleri Cüneyt Gencer

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi

  Eğitim ve Öğretim Sistemi Osmanlı İmparatorluğu hem kendi çağdaşları için, hem de kendinden sonra gelen nesiller için her zaman örnek alınacak bilgi birikimi ve tecrübeye sâhip bir eğitim, kültür ve sanat imparatorluğu olarak öne çıkmaktadır. Fetih sonucu elde ettiği toprakları adâleti ve kültürel birikimi ile yeni doğmuş medeniyetler gibi tekrar dizayn edip gönüllerde yer etmeyi bilmiştir. Böyle bir imparatorluğun …

Daha fazlası »

Sebebler Değişmeden Sonuçlar Değişmez

Her yeni başlangıç ve her yeni oluşum aşamalar hâlinde birbirini tâkip eden sebepler zincirinin sonuçlarıdır. Bu kural dünyâ hayatımızın değişmez bir gerçeğidir. Yaşanan her olay belli birtakım sebep ya da sebepler zincirinin getirdiği olumlu ya da olumsuz sonuçlara göre şekil alır. Böylece yaşamda ilerlerken ve ulaşmak istediğimiz hedefe yaklaşırken belli bir yol haritası izlememiz gerektiğini biliriz. Bütün bu süreçler bize …

Daha fazlası »

Risk Alabilme ve Yönetebilme Yeteneği

Yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız farklı olaylar ve bu olaylar karşısında almamız gereken çeşitli kararlar vardır. Aldığımız her yeni karar hayâtımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle kritik bir önem arzeder. Atılacak her doğru adım ve alınacak her doğru karar hayâtımıza ivme kazandırır, bizi ulaşmak istediğimiz hedeflere yaklaştırır. Atılacak her yanlış adım ve alınacak her yanlış karar yaşam kalitemizi düşürür, …

Daha fazlası »

Altyapısı Olmayan Özgüven

Hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak; dinamizm gerektiren aktivasyon içerikli hareketlerin sonucudur. Bu içerikleri hedeflerin ve amaçlarımızın yapıları belirler. Finansman içerikli hedefler, akla ve zekâya dayalı beyin gücü gerektiren eğitim içerikli hedefler, bedensel ve fiziksel dayanıklılık gerektiren, kas gücüne dayalı hedef ve amaçlar şeklinde yapısal çeşitlilik gösterirler. Her hedef ve amaç kendi yapısal içerikleriyle bağlantılı gelişim sürecinin tekâmül etmesi ile hayat bulur. …

Daha fazlası »

Medreseden Mektebe

İnsan yaşamına yön veren en önemli ve kritik etken kişinin alacağı kaliteli bir eğitimdir. Nitelikli bir eğitimin etkileri hem ferdî düzeyde hem de toplumsal seviyede kendini hissettirir. Günün bilimsel gelişmelerini tâkip eden ve bireysel yeteneklerin parelelinde planlanan bir eğitim politikası hedeflenen toplumsal ve kişisel gelişim için doğru bir yol haritası olacaktır. Bu yolda ilerlerken atılacak her doğru adımın etkileri günümüzden …

Daha fazlası »

Yüzyıl Müslümanlarının Bilim ile İmtihânı

Yaşadığımız yüzyıl her alanda insanlık için teknolojik ve bilimsel gelişmelerin son hızla ilerlediği bir dönemdir. Bu dönemde birbirini tâkip eden her yeni buluş ve bilimsel keşif sosyal hayâtımıza hız ve renk katmaktadır. Elde edilen bu kazanımlar yaşam kalitemizi arttırmakta, hayâtımızı daha kolay ve yaşanabilir bir hâle getirmektedir. Hızla birbirini tâkip eden bilimsel gelişmeler hem toplumsal hem de bireysel alanda kendini …

Daha fazlası »

Gelişim Süreçleri

Bireylerin yaşam boyu süregelen hayat mücâdelesini kazanabilmesi, kendi lehine çevirebilmesi için belli birtakım yeteneklere ve özelliklere sâhip olması gerekir. Bu yetenekler ve özellikler sâyesinde ayakta kalabilme, olaylara karşı durabilme becerisi kazanır. Yeteneklerin ve kişisel özelliklerin artırıldığı bu dönem kişisel gelişim süreci olarak adlandırılır. Kişisel gelişim süreci belli bir disipline sâhip olan bireyin hem akıl hem zekâ hem de ruhsal olarak kendine …

Daha fazlası »

Yüzyılımızdaki Kültürel Etkileşim Hareketleri

İnsanoğlu yaşamı boyunca farklı zaman dilimleri içinde farklı sorunlarla ve farklı olaylarla karşı karşıya kalmakta ve karşı karşıya kaldığı her duruma farklı refleksler göstermektedir. İnsanı birey bazında ele aldığımızda her insan farklı bir kimliktir ve her kimlik de kendine özeldir. Farklı karakter ve kimliklere sâhip bireylere; yetiştiği toplumsal kültür, ekonomik şartlar, sağlık, bulunduğu zaman dilimi ve bunun gibi birçok etken …

Daha fazlası »

Sorunlardan/Problemlerden Oluşan Enerji

İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu her dönemde yaşamını idâme ettirebilmek için çeşitli mücâdelelere girişmiş ve bu mücâdelelerin bâzısından gâlip bâzısından mağlup, bâzısından yorgun ve yılgın bâzısından mutlu ve hedefine ulaşmış olarak çıkmıştır. Verilen her mücâdele ve yapılan her müdahale olumlu veya olumsuz birtakım yeni durumlar ve oluşumlar meydana gelmesine sebep olmuştur. Yeni oluşumlar ve durumlarla meydana gelen sistem değişikliğinin sebep olduğu bu …

Daha fazlası »

Etkin Bireyden Yalnız Toplumlara

Sosyal hayatta insanlar topluluklar hâlinde ve birarada yaşamak zorundadır. Bireylerin hem maddî hem de mânevî anlamda ihtiyaçları bunu gerektirir. Kişinin kendi tercihleri sonucu ya da yaşamın akışından kaynaklanan sebeplerden dolayı tek kişilik yalnız bir hayat sürdürmeye çalışması hem maddî hem mânevî yönden birtakım riskleri berâberinde getirebilmektedir. Bireyin yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunu ya da içine düşebileceği ekonomik kriz ve bunun …

Daha fazlası »