Anasayfa / Etiket arşivleri Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Etiket arşivleri Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Dergâhtı Ev…

Doktorlar gelir, her sınıftan insanla dolar taşardı hane. Üstazımızın bulunmadığı zamanda bile, evleri gece gündüz ziyaret edilirdi. Hanelerinde sessizce murakabe ve rabıta halinde oturulurdu. Çünkü bu eve, Efendimizin (sav) ruhaniyetlerinin teşrifi haber verilirdi. Yapımı sırasında hanenin, İki Cihan Güneşi’nin (sav) teşrif buyurdukları, mübarek ellerinin ziyaret edildiği, basiret ehli kimseler tarafından çokça anlatılırdı. Evin planını Üstazımızla beraber çizdik. Koskoca bir defteri …

Daha fazlası »

Dört Kapı Kırk Esas

“Şeriat, tarikat yoldur varana / Hakikat, marifet andan içeri” sözleriyle Yunus Emre; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olmak üzere 4 büyük kapıyı bizlere haber verir. Bu dört kapının her birinin de kendi içinde onar mertebesi/makamı/esası vardır. Birinci kapı şeriattır. Şeriat yolu, itikat, ibâdet, ahlâk ve muamelâtın hepsini içerisine alan müstesna bir yoldur. Dikkat buyrulursa, bir ibadette, bu sayılanların hepsi mevcuttur. …

Daha fazlası »

Müridin Seferi Ahiretidir

“Evvel refik sonra tarik” kaidesince, Nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihler en güzel refiktir, arkadaştırlar bize. İbrahim (a.s.) Mezapotamya’da, Musa (a.s.) Mısır’da, Süleyman ve Davud aleyhisselam Filistin’de, Peygamberler ümmetine yol göstermiştir. Nebilerin varisleri de aynı yolu izlemişlerdir. Tevhidle, sahih itikadla beyinleri, emr-i İlâhî’ye riayetle gönülleri, güzel ahlakla da bedenleri yanlış yollara düşmekten korumuşlardır. Yolunu yaldızlayan şeytana, isyana sebep olan nefse, geçici …

Daha fazlası »

Ebedî Diriliş Çağrısı: Ezan-ı Muhammedî

Sözlükte bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek manasında mastar olan ezan kelimesi; terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, mü’minlere duyurmayı ifade eder. Namaz, Mekke’de farz kılındığı halde Medine’ye gelinceye kadar namaz vakitlerini bildiren bir yol düşünülmedi. Sokaklarda “es salah, es salah”, “namaza, namaza” denirdi. Dediler ki Hıristiyanlara mahsus olan çan çalalım, Yahudilere ait olan boru öttürelim, Mecusilere ait olan ateş …

Daha fazlası »

Güzelin Vasfı

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)’in vârisi Hacı Hasan Efendimiz (k.s.), tahtını, tâcını terk etmeden; görevini, düzgün ve sağlam bir şekilde yerine getirenlerin hakiki derviş olduğunu ikrar ederdi. Pâk Nesil Aleyhisselât ü vesselam’ın nur neslinden gelen ve o kaynaktan kana kana içen Üstazımız, “Mezar taşıyla iftihar edilmez ama, o pâk nesilden geliyoruz; ne yazık ki bu nimetin kadrini bilemedik.” buyururlardı. Sami Ramazanoğlu (k.s.)’nun …

Daha fazlası »

Onlar Her Konuda Aydınlattılar

Rabbimiz, öyle yüce, öyle merhametli, öyle güzel ki!… Salih amel, Kur’ân-ı Kerîm’e göre yaşayanlar için, O’na kavuşma anıdır. “Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa; (Allah’ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya Cemâlini görmek arzu ediyor, Allah’ın huzuruna varmayı ümit ediyorsa) Salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetle hiçbir kimseyi ortak koşmasın. (Riya, iki yüzlülükle. Kibir, benlik, üstünlük taslamakla, …

Daha fazlası »

Nur-i Nebî (s.a.v)

  Bu sene Hacc’ı müteakip Medine-i Münevvere’ye gelip istirahata çekildiğimizde, yatamayıp gece vakti Kubbe-i Hadrâ’nın karşısında uzun bir müddet durduk. “Bütün hata ve isyanımla huzurundaydım.” derken, tanıdığımız bir arkadaş grubuna tesadüf ettik. Musafahalaşıp hal ve hatır sorduktan sonra:“Size bir ölçü vereyim.” dedim. Kendilerine:“İnsanın kemâli, Efendimiz (s.a.v)’e olan saygı ve edebine göredir.” deyip ayrıldık. Ebü’l-Abbas’ü-l Mürsî (k.s.):“Her sene Arafat’ta bulunamazsam, cennetleri …

Daha fazlası »

Kesb

Bizim memleke­timizde güz mevsiminde yoğun bir çalışma başlar arı gibi. Sabah namazını kılar kılmaz camiden ayrılan cemaatin bir kısmı traktörü­ne binip meyvelerinin bakımı için bahçeye; kimileri sepetlerini, sandıklarını alıp üzüm kesmek için bağlara; koyunu, sığırı, malı için dağlara; zahiresini öğütüp ekmek yapmak için değirmene; mantısını, makarnasını, yağı­nı, bulgurunu vesair ihtiyaçlarını gidermek için pazara gider, beş altı aylık kış mevsimin­de perişan olmayalım diye. …

Daha fazlası »

Tevbe -1-

Günah; ne nurdan yaratılan melek, ne de sorumsuz varlık olan hayvan içindir. İlahi tekliflerle mükellef (ilahi sorumluluk üstlenen) insana aittir. Ebu Hureyre (ra) Rasulullah (sav)’dan:”Mü’min bir günah işleyince kalbine siyah bir nokta düşer. Eğer tövbe eder, hatasından dönerse, kalbi siyah noktadan temizlenir. Günah işlemekte devam ederse, noktalar çoğalır, kalbi tamamen kararır.”[1] İşte bu hadis Kur’ân-ı Kerim’de Allah (cc)’ın:”Hayır öyle değil. …

Daha fazlası »

Kıyamet

İslam inancının altı esasından biri olan Ahiret hayatının başlangıcı ezeli ve ebedi olan Cenâb-ı Hakk’ın zâtının dışında, her şeyin yok olmasıdır. “Yeryüzünde bulunan her şey fânidir. Ancak azamet ve ikram sahibi (Olan) Rabbınızın zâtı, bâki kalacak (O yok olmayacak)’tır.” [1] “O’nun zâtından başka, her şey helak olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz.”[2] Ana karnında bir yavrunun, nüvesini oluşturan milyarlarca …

Daha fazlası »