Rasim Özdenören

Hakkı ve Sabrı Tavsiye Ne Demek?

Hakkı ve Sabrı Tavsiye Ne Demek? Rasim Özdenören Andolsun asra ki, muhakkak insan kat’î bir ziyandadır. ancak, îmân edenlerle sâlih amel (ve hareket)lerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değildir (onlar ziyandan müstesnâdırlar). (Hasan Basri Çantay meâli) “Vel Asr” üç kısa âyetten oluşmuş, Kitâb’ın en kısa iki sûresinden biridir (diğeri Kevser). Bizim nâçizâne tespitimize göre bu …

Daha fazlası »

Başarı, Bedel, Muhâtara

Başarı, Bedel, Muhâtara Rasim Özdenören TDK’nın sözlüğünde, başarı: “Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal (zihinsel) ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü” olarak tanımlanıyor. Zihinsel bağlamda bir eser meydana getirmek veya eylemsel bir etkinliğin sonucu olarak savaşta bir zafer kazanmak, öğrenci için sınıf geçmek, spor müsâbakasında gâlip gelmek başarı örnekleri olarak gösterilebilir. Başarı için besbelli ki sâdece eylem, hareket …

Daha fazlası »

Emanete Sahip Çıkmak

Emanete Sahip Çıkmak Rasim Özdenören Emanet kelimesi kavram olarak geniş bir kapsamı içeriyor. Gündelik dilde emanet, birine saklanmak üzere geçici olarak bırakılan eşya veya nesnel bir değerdir. Bir hukuk kavramı olarak emanet, alıkonulan eşyanın, malın, paranın yargı kararı kesinleşinceye kadar adliyede veya güvenilir kişide (yed’i emin) saklanması anlamına geliyor. Borçlar hukukunda emanet (vedia) şöyle ifade ediliyor: “Madde 463 – İda, …

Daha fazlası »

Zekât Ekonomisinin Anlamı

Zekât Ekonomisinin Anlamı Rasim Özdenören İlkin zekâtın mahiyetine bakmamız gerekiyor. Zekât nedir? En yalın ifadesiyle zekât, malî bir ibâdettir. Müslüman zenginlerin ellerinde bulundurdukları belli nisaptaki malî değerlere ve bu değerler üzerinden nitelikleri belirtilmiş olan ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu belirtilen kısmın ödenmesine zekât denir. Temel ibâdetler arasında sayılır. Edâsının farz oluşu âyetler ve hadîsler ile sabittir. Zekâtın işlevine tüm rükünleriyle nüfuz …

Daha fazlası »

Kendini Arayan Ülke: Türkiye

Kendini Arayan Ülke: Türkiye Rasim Özdenören Türkiye gerçeğinin bulunması gereken yer (konum) ile ona yakıştırılan yer arasında bir mesâfe var sanıyorum. 1839’da, 1909’da, 1923’te ona yakıştırılan ve belirlenen yer kendi geleneğinden (İslâm) kopartılarak modernizmin düzlemine yerleştirilmiş bir Türkiye idi. Fakat insanları da toplumları da, birileri ‘sen şöyle olacaksın’ dedi diye, bir kerede kendi geleneğinden koparmak ve ona yeni bir kimlik …

Daha fazlası »

Bereketle Huzur Bağlılaşım Hâlindedir

Bereketle Huzur Bağlılaşım Hâlindedir Rasim Özdenören Bereketle huzur bağlılaşım hâlindedir. Huzur bereketin fonksiyonudur. Bereketin olduğu yerde huzur da bulunur. Bereket yoksa huzur da olmaz. Huzûrun karşıtı kargaşadır, karmaşadır, kaygıdır. Kargaşa ve karmaşa, kaygı insanı asal uğraşı alanından uzaklaştırır. Onu başka alanlara sevk eder: Asabiyete, lüzumsuz işlerle boğuşmaya… Ama huzur hâlinde, insanlar kendilerini asal işlerine verir. Dolayısıyla yaşam biçiminde ve iş …

Daha fazlası »

Kalkınma-Verimlilik-Bereket

Kalkınma-Verimlilik-Bereket Rasim Özdenören Bir toplumun refah düzeyi üretimde, tüketimde ve üretim faktörlerinin kullanımında optimum düzeyin dengede tutulmasıyla sağlanır. Ancak bu denge salt iktisâdî bir olay olarak karşımıza çıkmaz. Toplumun çeşitli veçhelerindeki huzur ve mutluluk ortamı da refah düzeyini etkiler. Sürekli kargaşa ve anarşi ortamında yaşayan bir toplumda farazî olarak refah düzeyi yükselse bile, toplumun geneli ve o toplumu oluşturan bireyler …

Daha fazlası »

Hicret ve Gurbet ve Sabır

Hicret ve Gurbet ve Sabır Rasim Özdenören Kimse durduk yere ülkesini terk etmez. Meğerki orada kesin bir sıkıntı baş göstermiş ola… Geçim sıkıntısı olabilir, hayâtî muhataralarla karşılaşılmış olabilir veya benzeri bir sıkıntı ortaya çıkmış olabilir. Hayâtın binbir türlü veçhesi karşısında onların neler olabileceğini sayıp dökmeye gerek yok. Sıkıntının kaynağı ve sebebi her ne olursa olsun kişinin yurdunu terk etmesi söz …

Daha fazlası »

Genç Müslümanın Enerjisi

Genç Müslümanın Enerjisi Rasim Özdenören Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada birbuçuk milyar Müslümanın yaşadığı doğrudur. Fakat bu birbuçuk milyar Müslümana rağmen Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Gelecek gençlerindir. Ancak dünyanın kurulu düzeni (dünyaya egemen olan sistem: barbar kapitalizm) bu geleceği karartıyor. Sahte avuntular, sahte mutluluk …

Daha fazlası »

Hâlihazır Koşullarda Eğitimde Kaliteyi Yakalayabilir miyiz? 

TDK Güncel Türkçe Sözlük eğitimi şöyle tanımlıyor:  Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. 1. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2. Önceden saptanmış amaçlara …

Daha fazlası »