Prof. Dr. Ali Çelik

Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Kadir Gecesi Ve Bayram

Prof.Dr. Ali Çelik Allah Teâlâ (cc) Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm’de inzâl buyurmuş olduğu “Kadr” sûresi 97. sûre olup Ramazan ayında -özellikle son on günü içinde- gizlenmiş olan mukaddes bir geceden, “Leyle-i Kadr”den bahsetmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh’ın adıyla. 1. Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 4. …

Daha fazlası »

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı’nı İhyâ Edişleri

Ebû Hüreyre (ra)’den Rasûlullâh’In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim inanarak ve sırf Allah rızâsını dileyerek Ramazan orucunu tutar ve gecesini terâvihle (veya başka ibâdetle) ihyâ ederse onun geçmiş günâhı bağışlanır.” (İbn Mâce, İkâmetü’s salavât,173) Peygamber Efendimiz’in (sav) “Ramazan hayâtı”  yakından incelendiğinde O’nun, Ramazan Orucunun farz olmasından sonra âhirete irtihâl edinceye kadar toplam dokuz Ramazan orucu tuttuğu, onlardan dördünün 29,  beşinin …

Daha fazlası »

Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri

Aile, kısaca “anne-baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk” olarak tarif edilir. Bu tarif, çekirdek aile diye bilinen toplumun en küçük sosyal kurumudur. Aile kurumu, insan hayatının tamamına yakınını kaplar. “Beşikten mezara kadar insanlar ömürlerinin %95’inden fazlasını aile içinde ve aile etrafında ve ailesi için harcarlar. Ferdin sosyal münasebetlere giriştiği ilk topluluk ailedir. Aile, sosyalleştirme, şahsiyet geliştirme fonksiyonunu îfâ eden ve …

Daha fazlası »

İslâm’da Yetim ve Yetim Hakları

İslâm’da Yetim ve Yetim Hakları Prof. Dr. Ali Çelik “Yetim” kelimesini duyduğumuz zaman içimizde bir burukluk hissederiz. Bu his, şüphesiz kelimenin zihin dünyamızda ilk anda çağrıştırdığı anlamdan dolayıdır. Nedir bu anlam? Burada -bir dergi hudutları içinde kalmayı düşünerek- etimolojik tahlillere girmek istemiyorum. “Yetim” kelimesinin zihin dünyamızda çağrıştırdığı ilk anlam: Babas‎ı ölmü‏ş, yalnız kalmış çocuk’tur. Bu anlam aynı zamanda kelimenin içerdiği …

Daha fazlası »