Anasayfa / Yazarlar / Prof. Dr. Ali Akpınar (Sayfa 3)

Prof. Dr. Ali Akpınar

Gerçek Anlamda Hâfız Olmak / Hâfızlığın Hakkını Vermek

Gerçek Anlamda Hâfız Olmak / Hâfızlığın Hakkını Vermek Prof. Dr. Ali Akpınar Hâfız ve Hafîz, Yüce Rabbimizin isimlerindendir. el-Hafîz, varlıklar âlemini dilediği süre içerisinde, dilediği her türlü şeyden, zevâlden, helâkten, kazâ ve belâdan dilediği gibi koruyan anlamınadır. O, hiçbir şeyi unutmayan, hiçbir şeyde yanılmayan, sâhip olduğu hiçbir şeyi kaybetmeyendir. Bu aslâ O’na zor ve güç gelmez. Bu isim, O’nun Hâfız …

Daha fazlası »

Sâhip Olduğumuz Şeylerin Hayrını Görmek: Bereket

Sâhip Olduğumuz Şeylerin Hayrını Görmek: Bereket Prof. Dr. Ali Akpınar Bereket, bugün en fazla özlemini duyduğumuz önemli bir kavramdır. Aslında bereket, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm olan Yüce Allah ile irtibatlı olmak, asıl bereket kaynağından nasiplenmektir. Yüce Rabbimiz bize kendisini tanıtırken şöyle buyurur: “Celâl ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yüce ve ne mübârektir!”1 İşte bereket, O’nun ismiyle işe başlamak ve …

Daha fazlası »

Kur’ân’ın Cihad Dünyâsı

Kur’ân’ın Cihad Dünyâsı Prof. Dr. Ali Akpınar İslâm’ın temel kavramları vardır. Cemaat, cihâd, şehîd, şerîat, tâğut, hizbullah, hizbuşşeytân gibi. Bu kavramlar târih boyunca çok önemli işlevler görmüş, pek büyük mânâları bağırlarında taşımışlardır. Son dönemlerde bu kavramların bir kısmı, bir kısım çevrelerce istismâr edilmiş, içi boşaltılmış, yanlış yerlerde yanlış amaçlar için kullanılmış olabilir. Durum ne olursa olsun, bizim bu kavramlardan vazgeçmemiz …

Daha fazlası »

Oku ve Yüksel! Kur’ân ile Yükselenler

Oku ve Yüksel! Kur’ân ile Yükselenler Prof. Dr. Ali Akpınar Hayat düstûrumuz Kur’ân-ı Kerîm, bizim dünyâ hayâtımızı tanzîm eder ve bize dünyâ ve âhirette şerefli bir hayat va’deder. Kur’ân’ın aydınlığında müslümanca bir hayat yaşayanlar hem dünyâda azîz olurlar hem de âhirette. Hem dünyâda izzete ererler, hem de âhirette cennete nâil olurlar. Nitekim bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kur’ân’ın sâhibine kıyâmette şöyle …

Daha fazlası »

Dünyâda Bir Garip Gibi Yaşamak!

Dünyâda Bir Garip Gibi Yaşamak! Prof. Dr. Ali Akpınar Atamız Hz. Âdem ve Hz. Havva ağlayarak indiler bu dünyâya. Çünkü onlar asıl vatanları olan cennetten ayrılıp gelmişlerdi dünyâya. Onlar için asıl vatan cennet yitikti ve sınav dünyâsına, cenneti yeniden kazanmak için gelmişlerdi. Onların evlatları olarak bizler de ağlayarak geldik bu dünyâya. Her doğan çocuk gibi hep ağlayarak doğduk. Çünkü burası …

Daha fazlası »

İffet ve Sabır Âbidesi Bir Dünyâ Güzeli

Kur’ân’da kıssası anlatılan bütün kahramanlar bizler için önemlidir. Her birinin anlatılan kıssasından alınacak sayısız mesajlar vardır. Bu kahramanlardan ikisi vardır ki her müslüman gencin hattâ çocuğun çok iyi tanıması gerekir. Onlar bizim çocuklarımız ve gençlerimiz için özlenmesi ve izlenmesi gereken âbide şahsiyetlerdir. Bunlardan biri Hz. Yûsuf, diğeri ise Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem, ana karnında Yüce Allâh’a adanan, çocuk yaşta mâbette …

Daha fazlası »

Habbe-i Muhabbetin Çimlenmesi: Sevginin İspâtı, İtâat

Sevgi ve nefret, gönülde yer eden, söz ve davranışlarda kendisini göstermesi gereken iki duygudur. Sevgi ve nefret, cılız bir niyet ve kuru bir iddia değildir. Seviyorum diyen kimse, söylem ve eylemleriyle bu sevgisinin gereğini yerine getirmelidir. Aynı şekilde, nefret ediyorum diyen kimse, bu nefretinin gereğini yapmalıdır. Birçok şeyin aşındığı günümüz dünyâsında sevgi ve nefret de yapay bir hal almıştır. Seni …

Daha fazlası »

İzzetli ve Devletli Olmak İçin!

Hayat dîni İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın kazanımı hem dünyevîdir, hem de uhrevîdir. İslâm, kendisini doğru tanıyan ve hakkıyla yaşayanların dünyâlarını cennete çevirir, onları dünyâda azîz eder. Bazılarının sandığı gibi biz, Müslümanlığımızın semeresini yalnızca âhirette devşirmeyeceğiz. Bu din hem dünyâ hem âhiret dînidir. Bu yüzden biz, Peygamberimiz’in (sav) de çokça okuduğu bir Kur’ân duâsında, Ey Rabbimiz, bize dünyâda iyilik güzellikler …

Daha fazlası »

Çil Çil Kubbeler

İslâm mîmârîsinde, şehirler câmi merkezli kurulur. Şehirlerde bütün yollar câmiye çıkar. Câmi merkezdir. Şehrin merkezidir, hayâtın merkezidir. Şehir câmiye göre kurulur ve gelişir. Adresler câmiye göre belirlenir ve câmiyle târif edilir. Şehirlerde câmiler, evlerden ve diğer binâlardan çok daha sağlam yapılır. Zîrâ ecdâdımızın kendi yaşadıkları evleri, konakları hattâ sarayları yıkılıp gitmiştir; ama asırlar öncesi yaptıkları câmileri dimdik ayaktadır. Çünkü câmilerin …

Daha fazlası »

Dosta Dost Olan Allah Dostları

El-Velî, Yüce Rabbimizin isimlerinden biridir. El-Velî; dostlarına yardım eden, yardım etmeyi seven, kullarının işlerini üstlenen, onları seven, onlara hep yakın olan, düşmanlarını kahreden demektir. Gerçek anlamda dost, yardımcı ve Mevlâ O’dur. Kur’ân’da Velî hem Yüce Allah, hem de kulları için kullanılmıştır. Ama Kur’ân’da Mevlâ, sâdece Yüce Allah için kullanılmıştır. Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin ise dostları …

Daha fazlası »