Prof. Dr. Ali Akpınar

Kalp ve Kalıp Müslümanlığı

Kalp ve Kalıp MüslümanlığıProf. Dr. Ali Akpınar İlim adamlarımız, îman ve İslâm, mü’min veMüslüman kavramları arasında fark olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Her iki kavramı da aynı görenler olduğu gibi; îman daha çok iç dünyâ ile alâkalıdır, İslâm ise îmânın dış dünyâya yansımasıdır diyenler de olmuştur. Buna göre îman kalptedir, gizlidir, görünmez. İslâm ise dış dünyâya yansır, mü’min söylem …

Daha fazlası »

Liyâkatlilerin Çekimserliği, Ehliyetsizleri İş Başına Getirir

Liyâkatlilerin Çekimserliği, Ehliyetsizleri İş Başına Getirir Prof. Dr. Ali Akpınar Hicretten 8 yıl sonra Mekke fethedilmişti. Peygamberimiz (sav) yıllar önce bir gece yarısı terk etmek zorunda kaldığı Mekke’ye on bin kişilik büyük bir ordunun başında giriyordu. O, Kâbe’nin yanına vardığında Ka’be’nin anahtarlarını istedi. Anahtarlar Osman b. Talha’da idi ve o henüz Müslüman olmamıştı. Osman önce anahtarları vermek istemedi. Anahtarlar ondan …

Daha fazlası »

Sevgiyle Sevgiye Mazhar Olanlar

Sevgiyle Sevgiye Mazhar Olanlar Prof. Dr. Ali Akpınar Allah dostu velî kişiler, seven ve sevilen kimselerdir. Onlar sevgi temelli düşünen, sevgi ile konuşan, sevgiyle yaklaşan ve sevilen muhabbet erleridir. Onlar, Yüce Allâh’ın rızâsına ermiş, sevgisine mazhar olmuş erenlerdir. Yüce Rabbimizin, Allah onlardan râzı, onlar da Rabblerinden râzı diye övdüğü kimselerdir. Onlarla ilgili âyetlerde şöyle buyrulur: Allah, “Bu, doğrulara doğruluklarının fayda …

Daha fazlası »

Haktan ve Haklıdan Yana Olmak

Haktan ve Haklıdan Yana Olmak Prof. Dr. Ali Akpınar Objektif olalım diye moda bir tâbir vardır. Tarafsız davranmak, tarafsız olmak demektir. Peki insan tarafsız olabilir mi, Müslüman için tarafsız olmak mümkün müdür? Elbette hayır. Tarafsız kalacağım, tarafsız olacağım iddiasında bulunanlar için bile bu zordur. Onun için bîtaraf olan bertaraf olur denilmiştir. Îman adamı da taraftır. O hakkın tarafıdır. Kendi aleyhine …

Daha fazlası »

Başarı, Hak Edenlerin Hakkıdır!

Başarı, Hak Edenlerin Hakkıdır! Prof. Dr. Ali Akpınar Başarı, muvaffakıyet demektir. Kelimenin mastarı tevfîk’tir. Tevfîk, kulun tedbîri ile Rabb’in takdîrinin buluşmasıdır. Buna göre kul gayret edecek, elinden geleni yerine getirecek, sonra Yüce Yaratıcı’ya işini havâle edecek, O da lütf u keremiyle kuluna ikrâm edecek ve başarı gerçekleşecektir. Yüce Allah isterse, kul çalışıp gayret etmeden de verir. Ancak O’nun koyduğu ilâhî …

Daha fazlası »

Kıyâmetler Kopmasın Diye Emânete Riâyet Gerekir!

Kıyâmetler Kopmasın Diye Emânete Riâyet Gerekir! Prof. Dr. Ali Akpınar Emânet; güvenmek, korku ve endîşeden emîn olmak anlamına gelir. Güvenilir bir kimseye koruması için geçici olarak bırakılan şeye de emânet denir. Emânet, sorumluluktur. Emânetin zıddı hıyânettir. Emânet, îman, mü’min, emniyet, emân hep aynı kökten gelen kelimelerdir.1 Yeryüzünün halîfesi olarak bu sınav dünyâsına gönderilen insan, kendisine yüklenen emânetle değer kazanmıştır. O, …

Daha fazlası »

Pasif Değil, Aktif Müslüman Olmalı!

Pasif Değil, Aktif Müslüman Olmalı! Prof. Dr. Ali Akpınar İslâm, yalnızca iyi insan yetiştirmez. O, iyiliği kendinde kalan pasif iyileri istemez. İslâm’ın istediği, iyiliği başkalarına yansıyan aktif iyiler olmamızdır. Çünkü İslâm, sâdece kendini kurtarmayı düşünen bencil bireylerden râzı değildir. Elbette bunun için önce bireyin ilmî ve amelî yönden donanımlı olması gerekir. Kendini kurtaramayan kimsenin, başkalarını kurtarmaya kalkması hem yanlıştır, hem …

Daha fazlası »

Gerçek Anlamda Hâfız Olmak / Hâfızlığın Hakkını Vermek

Gerçek Anlamda Hâfız Olmak / Hâfızlığın Hakkını Vermek Prof. Dr. Ali Akpınar Hâfız ve Hafîz, Yüce Rabbimizin isimlerindendir. el-Hafîz, varlıklar âlemini dilediği süre içerisinde, dilediği her türlü şeyden, zevâlden, helâkten, kazâ ve belâdan dilediği gibi koruyan anlamınadır. O, hiçbir şeyi unutmayan, hiçbir şeyde yanılmayan, sâhip olduğu hiçbir şeyi kaybetmeyendir. Bu aslâ O’na zor ve güç gelmez. Bu isim, O’nun Hâfız …

Daha fazlası »

Sâhip Olduğumuz Şeylerin Hayrını Görmek: Bereket

Sâhip Olduğumuz Şeylerin Hayrını Görmek: Bereket Prof. Dr. Ali Akpınar Bereket, bugün en fazla özlemini duyduğumuz önemli bir kavramdır. Aslında bereket, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm olan Yüce Allah ile irtibatlı olmak, asıl bereket kaynağından nasiplenmektir. Yüce Rabbimiz bize kendisini tanıtırken şöyle buyurur: “Celâl ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yüce ve ne mübârektir!”1 İşte bereket, O’nun ismiyle işe başlamak ve …

Daha fazlası »

Kur’ân’ın Cihad Dünyâsı

Kur’ân’ın Cihad Dünyâsı Prof. Dr. Ali Akpınar İslâm’ın temel kavramları vardır. Cemaat, cihâd, şehîd, şerîat, tâğut, hizbullah, hizbuşşeytân gibi. Bu kavramlar târih boyunca çok önemli işlevler görmüş, pek büyük mânâları bağırlarında taşımışlardır. Son dönemlerde bu kavramların bir kısmı, bir kısım çevrelerce istismâr edilmiş, içi boşaltılmış, yanlış yerlerde yanlış amaçlar için kullanılmış olabilir. Durum ne olursa olsun, bizim bu kavramlardan vazgeçmemiz …

Daha fazlası »