Yazarlar

Dervişin Künyesi 1

Serkeş atın üzerine vurulan yük onu uysallaştırdığı gibi, bütün putların anası durumunda bulunan ana put nefsin ıslahı için de az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyazetle ibadet ve tâât gereklidir. Nefsi deve kuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. “Evliya-i Kirâmın himmetleriyle istiğfarını, tevhidini, salat-ü selâmını, tefekkür-ü mevtini, Allah ve Rasulüne muhabbetimizi temin olacak …

Daha fazlası »

Kalender Camii

Fikren düzgün, îtikâdı, ameli, ahlâkı üstün bir kimsenin arkasında cemaat olma arzsuyla küçük de olsa bir mescit yaptırmayı tasarlıyorduk. Bu düşüncemizi Üstadımız H. Hasan Efendi (ra)’ye aktardığımızda sükût buyurdular. Sabah olunca bizlere; Peygamber Efendimiz (sav)’in bir mescid yaptırmalarını ve kendisinin de buraya defnedilmesini emir buyurduklarını ifade ettiler, müjdelediler. Mescide çok sevindik ama irtihallerine gönlümüz hiç razı olmadı. İstiyorduk ki Nuh …

Daha fazlası »

Aşk Ateşinde Manevi Ameliyat

Hakikat fenerimiz, sevda ateşimizin rahmet rüzgarı, Üstadımız Hacı Hasan Efendimiz (ra); kardeşliğin,vahdetin, sevişip kaynaşmanın aşığıydı sanki. Bulunduğu mekanlarda uhuvvetin huzur esintileri ortalığı kaplar, kalpler dünya kirlerinden muhabbet narıyla arınırdı. Aşk ateşinde saadeti ömürleri boyunca unutamazlardı. Bir hac mevsiminde kendilerine büyük samimiyet ve sevgi gösteren Konyalı bir gence, Üstadımız muhabbetin sebebini sorar. Genç hane-i saadette Üstadımızın sohbetinde bulunduğunu, sohbeti müteakip, Efendimizin …

Daha fazlası »

Batmayan Güneş 2

Sahip olduğu bütün teknolojisine rağmen İsrail’in başarılı olamadığı, CIA ve KGB’nin işbirliğiyle Dudayev’in şehadetinin tüm Çeçenliği Dudayev kıldığı, CIA-MOSSAD ortaklığıyla Lübnan’ı Suriye’den ayırmayı amaçlayan İsrail’in operasyonunun ters yüz olduğu İlahi rahmetin solunduğu günlerdeyiz. Kafirler iman ateşiyle kavrulan gönüllerin yurdunu, yuvasını, ailesini tarumar etse de yüreklerindeki teslimiyete dokunamıyorlar. Tarih sahnesinde pek çok peygamber gibi, Peygamberimiz (sav)’in ve ashabının da müşrikler tarafından …

Daha fazlası »

Batmayan Güneş

Yiyip içtiklerimizden, oturup konuştuklarımıza kadar, bakıp seyrettiğimiz yayınlardan, okuduğumuz basına kadar her şey karakterimizde olumlu veya olumsuz etkiler bırakmakta. “Kişi arkadaşının dini (huyu) üzeredir.” Hadis-i Şerif’i, Cenâb-ı Hakk’ın Arşu’r-Rahman altına yazdırdığı iki satır, “Bir adam iyilerin ameli gibi amel işlese, fakat kötülerle arkadaş olsa, onun sevaplarını günahlar kılıp, o adamı kötülerle haşreylerim. Bir adam da kötülerin ameli gibi amel işlese, …

Daha fazlası »

Özünü ve Mânâsını Kavramak

Taatlerimizden duyacağımız haz, gönül iklimimizdeki terakkimize bağlıdır. Kudsî mekânlarda bulunmamız hasebiyle buralardan misal verelim. Bir kısım insanlarımızın kapıyla, yapıyla meşgul olduğunu görüyoruz. Miraç hadisesini müşrik kafalarına sığdıramayanlar, Peygamberimiz (sav)’e, Mescid-i Aksa’nın kapısını, penceresini sorduklarında, Efendimiz:”O gün ben bunlarla meşgul olmamıştım.” buyurdular. İşin özünü, mânâsını kavrayamadığımız için, bütün ibadetlerimizde zâhirle meşgul olup batından mahrum kalıyoruz. Namazı eğitim, orucu sıhhat, haccı seyahatten …

Daha fazlası »

Karlı Kazanç

Zengin olma arzusuyla gece gündüz çalışırız. Geçici dünya hayatında rahat yaşayabilmek için elimizden geleni yaparız. Halbuki bu dünya, başımızı suya sokup bir müddet sonra dışarıya çıkardığımız an kadardır. Sami Ramazanoğlu (ks) Efendimizin naklettiği üzere Yahya b. Muaz (ks):”Ebedi aleme nispetle bu dünya bir nefestir.” buyurmuşlardır. Bin küsur yıl yaşayan Nuh (as) dünyayı, “İki kapılı han gördüm. Birinden girdim diğerinden çıktım.” …

Daha fazlası »

Sadıklarla Beraber Olmak

Küfrün, nifakın, mâsivanın kirlerinden arındırıp (Cuma, 2) “Kalb-i Selim”e (Eş-Şuara, 83) eriştirecek bir ele (Lokman, 22 – Bakara, 256) tutunmak Allah’ın da, Rasülünün de bizlere tavsiyesidir. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun da sadıklarla beraber olun!” (Tevbe 119) buyrulmaktadır. Peygamberimiz (sav):”Allah’ım! Beni sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sevgisi beni sana yaklaştıracak olan kimselerin sevgisiyle rızıklandır.” (Buhari-Müslim-Ebû Davud-Salat-Tirmizi), “Âlimlere tâbi olunuz, çünkü …

Daha fazlası »

Hesap ve Kitap Yapmak!

Tohumun filizlenmesi, toprağın altında çürümesiyledir. Mevlâna Celâleddîni Selçukî (k.s), “Toprağın altına girmeyen tohumu haşereler yer.” der. Üstünlük taslayan enaniyet sahiplerini de şeytan ve nefis kurtları yer, bitirir. “Kim tevazu ederse Allah, onu yükseltir. Kim de kibir ederse onu alçaltır.” buyuruyor Efendimiz (sav). Taatlerde olan kibir ise daha tehlikelidir. İsa (as) zamanında âbid bir kul, “Asî, mücrim bir kul cennete girerse …

Daha fazlası »

Fıtrat Dini

Bu din fıtrat dini, yaratılışımıza uygun hayat tarzıdır. Yememizden, içmemizden, yatıp kalkmamızdan; ferdi, ailevi, sosyal münasebetlerimize kadar hepsini düzenleyen bir hayattır. “Ey iman edenler! sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah’a ve Rasulüne icabet edin.” (Enfal-24) ayetinde huzurun yolu Katâdeye göre Kur’ân’dır. Kitab-ı Kerim’imizin muhatabı insandır. İnsanı aziz etmenin, mutluluğa kavuşturmanın yollarını gösterir. Ayrıca “Bu kitabı da her şey için …

Daha fazlası »