Nuriye Eycan

Yolcuyum Der Onlar Yüreklerinde Mekke, Medîne, Kudüs ve İstanbul’u Taşırlar

Yolcuyum Der Onlar Yüreklerinde Mekke, Medîne, Kudüs ve İstanbul’u Taşırlar Nuriye Eycan Dünyânın her yerinde kırılmaların ve yüzleşmelerin yaşandığı günler geçirmekteyiz. Bu karmaşa ve dağınıklık hâli göründüğü gibi olmayabilir. Belki derin bir gaflet uykusunda yatmakta olan, insan olmaktan çıkmaya başlamış insanlığın uyanışına vesîle olur. Acımasızlığın, vahşetin, âdetâ câhiliye döneminin tekrârının yaşandığı bu günler; darmadağınık olmuş, fırka fırka bölünmüş âhir zaman …

Daha fazlası »

Fetihler Yapan Fâtihlerin Yüreğini Taşıyan Gençler Yaşar Bu Topraklarda

Fetihler Yapan Fâtihlerin Yüreğini Taşıyan Gençler Yaşar Bu Topraklarda Nuriye Eycan Kalplerine dokunularak büyütülen, yüreklerine gül tohumları serpilen, merhamet ve şefkatin davranışlarına yansıdığı, sevgi dolu ama bir o kadar da vakur bir nesil istiyorum. Annelerin feryâdını babaların yıkılmışlığını gördükçe, kaybolan gencecik çocukları görüyorum. Anne babaların kendi elleri ile ateşe ittikleri, âdetâ dokunulmaz gibi, kıyamadan yetiştirdikleri çocukların taşlaşmış, robotlaşmış sanki insan …

Daha fazlası »

Bismillah’tır Her Hayrın Başı

Gün yeniden başlama, yeniden toparlanma günü, aralanan kapıyı sonuna kadar açma günü. Anneler yeniden besmele ile başlamalı hayâta, yeniden Yâsin sütü ile çocuklar büyütmeli. Babalar yeniden, çok kazanmanın(!) değil helâl rızkın peşinden gitmeli. Aralanan kapıyı sonuna kadar açacak, fetihler yapacak Hamza yürekliler, Fatihler yetişmeli. Evet, ahlâkî değerlerimizin hiçe sayıldığı, şefkatin ve merhametin kaybolmaya yüz tuttuğu, fitne kazanının kaynadığı bu günlerde, …

Daha fazlası »

Teslîmiyet Gerek Asırlar Öncesinden Gelen Selâma

Allâh’a inanmak, O’nun herşeyin yaratıcısı ve sâhibi olduğuna sorgusuz suâlsiz inanabilmek. O’ndan (cc) gelen her emri kalpte hissetmek, dille tasdîk etmek. Bu kul olabilmenin en güzel hâli olsa gerek. Yüce Allah âyet-i kerîmede şöyle târif eder o muttakî kullarını: “Allâh’a îmân edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lutfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola …

Daha fazlası »

Gıybet Ateştir Yakar, Kör Kuyudur Ruhları Yutar

Farkına vararak veya varmayarak ne çok konuşur insanlar. Bâzı konuşmalar vardır insanı iyiye, doğruya, güzele götüren; bâzıları da vardır kişiyi çamur deryâsına iten. Çamura ve balçığa itilen, insanın bedeni değil rûhu ve kişiliğidir burada. İlk başta küçük küçük kırıntı misâli bulaşır bu çamur insanların rûhuna. Sonrasında âdetâ bir hastalık gibi sarar benliği, işte bu öyle bir hastalıktır ki adına gıybet …

Daha fazlası »

Âriflerin Yolu, Muhabbet Bağının Tomurcuk Gülüdür Selâm

Selâm almak, selâm vermek İslâm dîninde önemle üzerinde durulan bir konudur. Selâm vermek sünnet, selâmı almak ise farzdır. Selâm, emniyet, huzur, barış, rahatlık ve daha buna benzer birçok güzel mânâya da gelir. Bir duâdır selâm, dost bir gönle dokunabilmek ve kendini güvende hissettirendir. Selâm, “ben Müslüman’ım, benden sana zarar gelmez, selâmettesin” mânâsını da taşır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Size bir …

Daha fazlası »

Karanlık Dehlizlerde Kaybolan İnsanlığın Pusulası ve Özgürlüğüdür İlim

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği öğrenmek, okumak ve aklını kullanabilmektir. Akıl sâhibi olmak ne büyük bir nimettir ki bizler hayat tercihlerimizi o büyük nimet sâyesinde yapar, doğruyu ve yanlışı onunla bulabiliriz. Dünyâya geldiğimiz andan itibâren Rabbimizin bize verdiği akıl nimeti ile öğrenmeye başlarız. Okumak ve ilim sâhibi olmak derken, tüm ilimlerin kaynağı olan Yüce Yaratıcı’nın kelâmı Kur’ân’dan bahsediyoruz. …

Daha fazlası »

Fazîlet ve Ferâset Tohumları Atsaydık Yüreklere Ne Kolay Olurdu İnsan Olmak 

Hırs, arzu, makam, mevki sevdâsı bir oldu, gönül toprağını ayrık otları, çalılar bastı insanlığın. Oysaki fazîlet ve ferâset tohumları atsaydık yüreklere, gül bahçeleri ile dolu olurdu dünyâ. Dikenleri olsa bile acıtmazdı canımızı, arada perçinlerdi güllerin dikenleri insanlığımızı. Ve ne kolay olurdu o zaman insan olmak ve insanca yaşamak. Yüce Allah insanı yaratırken tertemiz yaratmıştır. Sonrasında büyüdüğü âile ortamı, onu yetiştiren …

Daha fazlası »

Vatanımın Dağlarında Ezan Yankılanır Semâsında Ay Yıldızlı Bayrak Dalgalanır

Gönül toprağına ekilir önce vatan sevdâsı, orada yeşerir, tomurcuklanır, güller açar. İnsanoğlu için vatansız kalmak zor bir durumdur. Bir yere âit olmak, orayı kendine yuva yapmak kişiyi her zaman mutlu ve güçlü kılar. Son yıllarda küresel güçler ve üst akıl olarak adlandırılan zihniyet, tüm dünyâda kargaşalar çıkartarak insanları yokluğa, sefâlete sürükleyerek sömürmeyi, kendi emirlerine âmâde kölelere dönüştürmeyi amaç edinmiş durumdadırlar. …

Daha fazlası »

Kardeşinin Kanı Değmesin Yüreğine

Kardeşlik, kardeş dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak aynı anne babadan aynı kan bağı ile birbirine bağlı olan kişiler gelir. Evet, biyolojik olarak kardeşliğin tanımı budur. Ama kardeşliği esas kılan şey bambaşkadır. İslâm dîni, kan bağı kadar mü’minlerin gönül birlikteliğine, inanç kardeşliğine de önem vermiştir. İnananlar kardeştir, çünkü onları birleştiren bağ din ve îman bağıdır. İnananlar aynı kitâba ve aynı peygambere …

Daha fazlası »