İsmail Çolak

Kürtçülüğe Karşı Bediüzzaman’ın Duruşu

Yüzyıllardır hilâlin bereketli topraklarında barış ve kardeşlik içinde yaşayan Müslüman Türk ve Kürt kardeşler, 20. yüzyılın başlarından itibaren etnik bir fitnenin/çatışmanın içerisine çekilmek istendi. Aralarına kavmiyetçilik duygusu sokularak îmânî müştereklerden ve ümmet bilincinden kopup İslâm kardeşliği, birlik ve dayanışma ruhundan ayrılmaları arzulandı. O zamandan beri Kürt Devleti senaryoları Türkiye’nin kâbusu ve kırmızıçizgisi olmaktan çıkmadı. Oysa bu bir hayal; tabanı olmayan, …

Daha fazlası »

KÜRT MESELESİNDE ORTAK PAYDALARDA BULUŞMAK

Kürt meselesinin çözümünü akamete uğratabilecek tehlikeli eğilimlerden birinin de ırkçı/ayrılıkçı yaklaşımlar ve çözüm arayışları olduğu aşikârdır. Oysa binlerce yıldır aynı coğrafyada iki toplumu var ve bir eden dinî, tarihî ve toplumsal referanslar, çözümün adresini ve ana çerçevesini kadim müşterek değerlere odaklıyor. Bize düşense, bunları yeniden keşfetmek, hatırlamak, murakabesini ve tahşidatını yapmaktır. IRKÇILIK VE MİLLİYETSEVERLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ İslâm’a göre insanlar …

Daha fazlası »

Eğitimci Padişah: II. Abdülhamid Han

Osmanlı’nın en yenilikçi, eğitime en çok önem veren ve yatırım yapan padişahlarından biri de II. Abdülhamid’dir. Sultan Abdülhamid, Tanzimat’la başlayan modernleşme çalışmalarını, dinî-millî değerlere göre yeniden yapılandırıp devam ettirirmiş ve devleti modernleştirmenin temel anahtarı olarak gördüğü alt yapıyı geliştirme, halkın eğitim ve bilgi seviyesini artırma hedefi istikametinde yatırımlar yapmıştır. Fransız tarihçi François Georgeon’un ve Amerikalı Tarihçi Bernard Lewis’in da isabetle …

Daha fazlası »