İdris Kocabaş

Müminin Silahı Duâ

İnsan, yaratılış itibâriyle zayıf bir varlıktır. Sınırlı olan kuvvetiyle, sınırsız kudret sâhibi olan Allâh’a (cc) dayanmak zorundadır. Kul, ibâdet ve taat ile yaratıcısıyla irtibat hâlinde olur. Kulun Rabbiyle irtibatını sağlayan en önemli ibâdetlerden biri de hiç şüphesiz ki duâdır. Kul, muhtaç olduğu şeyleri Cenâb-ı Haktan tazarru ve niyâz ederek kemâl-i tevazu ile istirhâm edip istemesiyle bir mânevî kuvvet kazanır. İşte …

Daha fazlası »

Bereketin Kurdu İsraf

‘Yiyin için fakat isrâf etmeyin. Çünkü O (Allah) isrâf edenleri sevmez.’ 1 ‘Haddi aşma, hatâ, cehâlet, gaflet’ gibi anlamlara gelen ‘srf’kökünden türetilmiş olan ‘israf’genel olarak ‘inanç, söz ve davranışta dînin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı’, özellikle ‘mal veya imkânları meşrû olmayan amaçlar için saçıp savurmayı’ ifâde eden bir kavramdır.2 İsrâfın ‘maddî harcamalarda aşırıya gitmek’ anlamındaki kullanımı daha …

Daha fazlası »