Anasayfa / Yazarlar / Alemdar (Sayfa 18)

Alemdar

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

 Ehlullahın Gönlünden

Pazartesi ve Cuma gecelerine dikkatle bu geceleri zikir, fikir ve murakabeyle (Rabbimizin bizi müşahede ettiğini, her an gördüğünü tefekkürle) ihya edelim hususen. Kalbimizi gözden geçirerek; kabirde, sıratta, mizanda, mahşerde kurtulmamıza vesile olan sevgileri elde etmeye çalışalım. Üç bin yıllık mesafe olan sırattan bizi aşağıya, ateşe atacak sevgileri gönlümüzden çıkaralım. Hud suresinin yüz on üçüncü ayetini düşünerek zalimlerin yaşadığı gibi bir …

Daha fazlası »

Seyahat

Alemde hareket halinde olmayan hiçbir varlık yok. İnsan, hayvan, nebat, taş, toprak, arz ve sema hep bir seyir içindedir. Bu seyir Rabbimizi tanımak, O’nu tanıtmak ve O’nu anmaktır. “Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu teşbih eder. Ve O’na, hamd ile teşbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat (siz) onların teşbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, Halim (azapta acele etmeyen)dir. …

Daha fazlası »

EVLİYÂ İPEK HOCAMIZ

Babaları, Yahyalı’nın müderrisi, Kayseri’nin “Melik Gazi” Medresesi’nin mezunu H. Mustafa Efendi (r.h.a)’nın (1869-1932) talebesi Hafız Veli Hoca (r.a) (1882-1950)’dır. İstanbul’da da ilim tahsiliyle meşgul olmuştur bir süre. Yahyalı’da bir müddet öğretmenlik yapmış; hat ve tezhip sanatında ileri seviyeye ulaşmıştır. Mana âleminde seyr ü seferi esnasında zorlanır; imdadına H. Hasan Efendi (k.s)’miz yetişir. Bir rüya üzerine Üstazımıza intisap eder Hafız Veli …

Daha fazlası »

Nur-i Nebî (s.a.v)

  Bu sene Hacc’ı müteakip Medine-i Münevvere’ye gelip istirahata çekildiğimizde, yatamayıp gece vakti Kubbe-i Hadrâ’nın karşısında uzun bir müddet durduk. “Bütün hata ve isyanımla huzurundaydım.” derken, tanıdığımız bir arkadaş grubuna tesadüf ettik. Musafahalaşıp hal ve hatır sorduktan sonra:“Size bir ölçü vereyim.” dedim. Kendilerine:“İnsanın kemâli, Efendimiz (s.a.v)’e olan saygı ve edebine göredir.” deyip ayrıldık. Ebü’l-Abbas’ü-l Mürsî (k.s.):“Her sene Arafat’ta bulunamazsam, cennetleri …

Daha fazlası »

Dünya ve Ahiret

“Bir yolcunun mola verip, ağacın altında az bir müddet istirahat edip terk ettiği gölgedir.” bu dünya. Anne karnına göre dünyanın durumu ne ise, bu dünyaya göre de ahiret öyledir. Üç-beş litrelik bir cenderenin içinde yavru döner durur; yediği, içtiği kandan ibaret olan bu mekanı kendisi için en iyi bir hayat bilir. Yavrunun ahiret hayatını inkar etmesi, kulağına eğilip çocuğun: ‘Senin …

Daha fazlası »

Hâzâ Velî

Bir grup genç, “Hacı Hasan Efendi’den bize bahseder misiniz?” deyince bir zata, o da:”Verin bir Kur’ân-ı Kerim, ben değil onu, Allah’ın kelamı anlatsın.” der. Ali Öztaylan Amcamız (Bandırma’lı) anlatır:”Allah’a giden binlerce kapı var. Hepsinin arkasında Hacı Hasan Efendi görünür ama o, en son kapıda, Rabbimize en yakın mevkidedir. O’nun yüzüne çok bakın, çünkü Cennet ehlinin siması O’na benzer.” Allah’ın has …

Daha fazlası »

Meyveli Ağaç

Oturup kalktığı yerlerin yeşermesinden dolayı Hızır (a.s.)’a, Arapça’da yeşillik anlamına gelen Hızır denmiştir. Ecdadımız da maddi temizlik için hamamlar, beynin ve ruhun arınması için; camiler, medrese ve dergahlar yaptırarak, konup-göçtüğü yerleri ihya ederek yeşertmiştir.Cennet mekan II. Sultan Hamid “sürre alayları” diye meşhur, uzun süren hac yolculuğunda, uğradığı bütün beldeleri tebliğ ve davetle huzura kavuşturmuş, gönderdiği ekiple, Hristiyan “Java” ülkesini bile …

Daha fazlası »

Kur’ân

Namazı müteakip hafız bir kardeşimiz, “Efendim, bir günde Kur’ân’ı hatmetmek istiyorum.” deyince, “Kardeşim, Kur’ân’ı bir günde hatmetmen güzel ama bunu her zaman yapabilir misin? Çünkü Efendimiz (s.a.v), “Ameli Allah’a en güzel olanınız, az da olsa devamlı olandır.” buyuruyor”, dedim ve onun Kur’ân’a olan muhabbetine hayran kaldım. Hafiz kardeşlerimiz günde en az bir cüz, okumakta yetenekli olanlarımız yarım cüz, zorluk çekenlerimiz …

Daha fazlası »

Kurumasın Membalar

Şarıl şarıl akan sular, gürül gürül giden çaylar, ırmaklar akmaz oldu, bu yıllarda. Yağdığı yerlerde yağmurların sel ve felaket, yağmadığı yerlerde ot ve nebatat bitmiyor. Sıcakların bütün dünyada artması daha birçok olumsuzlukları getiriyor yanında. Bu dünya da bitecek elbet bir gün. Semavat, ölü yere rahmetini indirmezse; arz, sebze ve meyvesini vermezse ALLAH (c.c) korusun kıtlık başlar, huzursuzluk meydana gelir dünyada. …

Daha fazlası »

Müslüman’ın Kimliği

İnsanların birbirinden farkı ne etinde ne kemiğinde ne de boy ve bosundadır. Üstünlük ruhunun kemâlindedir. “Ey insanlar! Haberiniz olsun ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık!” (Hucurat 13) hitabıyla Mevlâ’mız, bütün insanların, bir beşer olması itibariyle eşit olduğunu, Efendimiz (sav) de şerefin, “ebedî âlemde saadeti temin eden iman” olduğunu belirtir. “İnsanlar iki kısımdan ibarettir: Biri mü’min, müttaki (Hakk’tan …

Daha fazlası »