Tasavvuf

Kalender Camii

Fikren düzgün, îtikâdı, ameli, ahlâkı üstün bir kimsenin arkasında cemaat olma arzsuyla küçük de olsa bir mescit yaptırmayı tasarlıyorduk. Bu düşüncemizi Üstadımız H. Hasan Efendi (ra)’ye aktardığımızda sükût buyurdular. Sabah olunca bizlere; Peygamber Efendimiz (sav)’in bir mescid yaptırmalarını ve kendisinin de buraya defnedilmesini emir buyurduklarını ifade ettiler, müjdelediler. Mescide çok sevindik ama irtihallerine gönlümüz hiç razı olmadı. İstiyorduk ki Nuh …

Daha fazlası »

Aşk Ateşinde Manevi Ameliyat

Hakikat fenerimiz, sevda ateşimizin rahmet rüzgarı, Üstadımız Hacı Hasan Efendimiz (ra); kardeşliğin,vahdetin, sevişip kaynaşmanın aşığıydı sanki. Bulunduğu mekanlarda uhuvvetin huzur esintileri ortalığı kaplar, kalpler dünya kirlerinden muhabbet narıyla arınırdı. Aşk ateşinde saadeti ömürleri boyunca unutamazlardı. Bir hac mevsiminde kendilerine büyük samimiyet ve sevgi gösteren Konyalı bir gence, Üstadımız muhabbetin sebebini sorar. Genç hane-i saadette Üstadımızın sohbetinde bulunduğunu, sohbeti müteakip, Efendimizin …

Daha fazlası »

Batmayan Güneş 2

Sahip olduğu bütün teknolojisine rağmen İsrail’in başarılı olamadığı, CIA ve KGB’nin işbirliğiyle Dudayev’in şehadetinin tüm Çeçenliği Dudayev kıldığı, CIA-MOSSAD ortaklığıyla Lübnan’ı Suriye’den ayırmayı amaçlayan İsrail’in operasyonunun ters yüz olduğu İlahi rahmetin solunduğu günlerdeyiz. Kafirler iman ateşiyle kavrulan gönüllerin yurdunu, yuvasını, ailesini tarumar etse de yüreklerindeki teslimiyete dokunamıyorlar. Tarih sahnesinde pek çok peygamber gibi, Peygamberimiz (sav)’in ve ashabının da müşrikler tarafından …

Daha fazlası »

Karlı Kazanç

Zengin olma arzusuyla gece gündüz çalışırız. Geçici dünya hayatında rahat yaşayabilmek için elimizden geleni yaparız. Halbuki bu dünya, başımızı suya sokup bir müddet sonra dışarıya çıkardığımız an kadardır. Sami Ramazanoğlu (ks) Efendimizin naklettiği üzere Yahya b. Muaz (ks):”Ebedi aleme nispetle bu dünya bir nefestir.” buyurmuşlardır. Bin küsur yıl yaşayan Nuh (as) dünyayı, “İki kapılı han gördüm. Birinden girdim diğerinden çıktım.” …

Daha fazlası »

Sadıklarla Beraber Olmak

Küfrün, nifakın, mâsivanın kirlerinden arındırıp (Cuma, 2) “Kalb-i Selim”e (Eş-Şuara, 83) eriştirecek bir ele (Lokman, 22 – Bakara, 256) tutunmak Allah’ın da, Rasülünün de bizlere tavsiyesidir. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun da sadıklarla beraber olun!” (Tevbe 119) buyrulmaktadır. Peygamberimiz (sav):”Allah’ım! Beni sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sevgisi beni sana yaklaştıracak olan kimselerin sevgisiyle rızıklandır.” (Buhari-Müslim-Ebû Davud-Salat-Tirmizi), “Âlimlere tâbi olunuz, çünkü …

Daha fazlası »

Allah’ın İpine Topluca Sarılalım

Ağustos 1995 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde The Europan gazetesine demeç veren İsrail Dışişleri Başkanı Peres’in sözleri çok anlamlı idi. Yapılan röportajda:”Batı bugüne kadar düşman olarak gördüğü komünizmin çökmesinden sonra yeni ve daha büyük tehlike olarak Müslümanları görmelidir.” diyor ve sonunda batılı ülkeleri, Müslümanlara karşı sert yöntemler almaya davet ediyor. Biz ise hala birbirimizi yemekle meşgulüz. Sami Ramazanoğlu (ks)’nun bahçelerinde bulunan …

Daha fazlası »

Cihanın Sulhu İçin Canımızı Malımızı Feda Edelim

Eşya bile alaka kurduğu şeye göre şekil alır. Bazı sanatkarlar ceviz ağacının karşısına güzel şekiller koyarak müstesna sanat icra ederler. Ağaç dahi gördüğü şekli aynen kendisine resmeder. Misk kokulu bir toprak güzel, güzel kokuşunu gül ile hemhâl oluşuna bağlar. Kur’ân-ı Kerim’de vasfedilen Ashab-ı Kirâm’ın seçkinliği, Peygamberimiz (sav)’e kalben, bedenen her an beraberliğindendir. Manevi eğitimimizi sağlayan sûfiler irfan mektebinde birinci sınıfı, …

Daha fazlası »

Hatalarımız Cehaletten İleri Geliyor

“Bizim tasavvuf anlayışımız bu, sizinki ise şu!..”sözlerini söyleyenlerimiz her şeyin başında bu yolun manasını iyi idrak etsinler. Gönüllerin Sultanı Efendimiz (sav)’in ahlakını, Kur’ân-ı Kerim’in ahkamını yaşamayı gaye edinen müesseseye tasavvuf, bu uğurda gayret gösteren kimseye de sûfi denir. Sevda sultanları Meşayih-i Kirâm’ın sözlerine baktığımızda, hakikati daha iyi görürüz. Abdül Vahab-ı Şarâni (ks) bizlere şöyle tavsiyede bulunmaktadır:”Sakın ola ki Kur’ân ve …

Daha fazlası »

Saadet ve Huzur Salihlerindir

En güzel biçimde yaratılan insanın değeri etinde, kanında ve kemiğinde sadece fiziki yönünde değil ruhunda, kalbinde ve imanındadır. İnancın ibadet ve ahlakını Peygamberimiz (sav)’in istediği şekilde tanzim edenlerin üstünlüğü, cisimde değil manevi yönünde aranmalıdır. Rabbimiz, kullarının suret ve mallarına bakmaz, kalb ve amellerine bakar. İslamî düşünceden uzak kişiler itibarı mal ve güzellikte aramaktadırlar. Fiziken çirkin bir koca cismen çok güzel …

Daha fazlası »

Vekalet

Vekalet; lügatte hıfz, kifayet, zaman, itimad, teslim, tefviz manalarına gelir. “Sen benim malımın vekilisin.” demek, muhafızımsın demektir. “Hakka tevekkül et!” demek, Cenâb-ı Hakk’a itimad ve tefviz et, demektir. Istılahta vekalet, “Bir kimsenin kendisinin de yapabileceği muamelattan bir işini başkasına tefviz etmesi, onu kendisine ikame eylemesi” demektir. Vekil ise kendisine başkası tarafından iş tefviz edilen kimsedir. Bu işi kendisine tefviz edene …

Daha fazlası »