Kapak Dosya


    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u9306628/yenidunyadergisi.com/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 229

Uğur Işılak

Röportaj: Hasan HAFİF 1-      İlk olarak, yakın zamanda Elif Efendi Dergâhında, Muhterem Üztâdımızı ziyâret ettiniz. Ziyâretiniz nasıl geçti, neler söylemek istersiniz? Her görüştüğümde kendisinden hayâl edemediğim kadar istifâde ediyorum. Hak yoluna gönül veren büyüklerimizin gayretini ve derinliğini gördükçe, bütün entrikalara rağmen milletimizin ve devletimizin ayakta kalma sebebini öğrenmiş oluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. 2-      Bazı eserlerinizde tasavvufî bir dil …

Daha fazlası »

Namazda Okuduğun Ettehiyyâtü’nün Sırrı Nedir?

Bir insanı ameliyat ederken uyuşturmak gerekir.. Ruhunu ameliyat ederken de tam ters yöntemi kullanmamız gerekir. Yani ruhunu ayıltmamız gerekir. Cümlelerim insanlara bazen çok ağır geliyor ; “Kim bu adam ?! , Kim ?! , Bütün iman hakikatleri dersinde cerrahi operasyon gibi kalpleri açıp eleştiriyor?!” Ağır geliyor bazen.. Fakat benim nefsime de ağır geliyor, ben nefsimin konuştuklarını yazıyorum size… Ama bu …

Daha fazlası »

Aralık Sayısı

Hakîkate “Akleden Kalble” Ulaşılır! “Akıl, bir şeyin hakîkatini idrâk etme, anlamadır.” Değerli Okuyucularımız, Yine çok özel bir sayıyla karşınızdayız. Kasım sayımızda “Akıl” konusunu sayfalarımıza taşıdık. Bu önemli konuya saygıdeğer yazarlarımızın müstesna yazılarıyla ışık tutmaya çalıştık. Özellikle bizi her ay ilgiyle takip ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Dergimizin tanıtımına yaptığınız katkılardan dolayı Allah cümlenizden razı olsun. Aklını Kur’ân-ı Azîmüşşân ve Sünnetullah rehberliğinde …

Daha fazlası »

Kıyâmete Doğru Geri Sayım (2)

Mustafa Özcan   Şerif Hüseyin Fitnenin Dumanıdır Âhirzaman alâmetleri noktasında tahkîk ehli olan zevattan birisi İsmail Çetin’dir. Ondan önce de muhaddis Muhammed Zekeriyya Kandehlevi bazı hadislerin zamana izi düşen kayıtlarını izhâr etmiştir. Fitne şahsiyetlerden birisi Şerif Hüseyin ve çocuklarıdır. Âhirzamanda dîni helâk eden Kureyş gençlerine de Şerif Hüseyin ve oğulları tekâbül etmektedir. Bir hadîs-i şerîfte: “Fitnenin dumanı Ehl-i beytimden birisinin …

Daha fazlası »

Tarih, Ruh Üflenirse Su Kadar Azizleşebilir

Tarih, Ruh Üflenirse Su Kadar Azizleşebilir Yusuf Kaplan “Geçmiş”le ilgilenmez tarih, gelecekle ilgilenir. Geçmişle biz ilgileniriz, geleceğin tarihini “yapmak” için. O yüzden, tarihi, “geçmiş” olarak görenler, geçmişte kalmaktan kurtulamazlar ve geleceğe bakacak, geleceği “yapacak” bir tarih, bir tarihî derinlik bulamazlar önlerinde. Medeniyetimizin ve bütün medeniyetlerin gelmiş geçmiş en büyük çığır ve ufuk açıcı tarihçilerinden İbn Haldun, “geçmiş ile gelecek, suyun …

Daha fazlası »

İnsanın Dış Dünyâya Açılan Penceresi Dilin Yönetimi

İnsanın Dış Dünyâya Açılan Penceresi Dilin Yönetimi Prof. Dr. Ali Akpınar  İnsan konuşan bir varlıktır. Onu, diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliklerinden biri de dilidir. Dil, insanı hemcinsleri içerisinde tanıtan ve anlaşıp bir arada yaşamasına katkıda bulunan en önemli araçtır. Îmânın geçerli olması, kalbî tasdikten sonra dil ile ikrarla mümkündür. Îmânın diliyle ikrar eden kimseye Müslüman muamelesi yapılır. Konuşma …

Daha fazlası »

KIRK GÜN

Cenâb-ı Hakk’a vuslatta sınır yoktur. Hidâyet nasîb olmazsa kişiye, Nuh (as)’ın ömrü kadar ömrü de olsa nâil olamaz vuslata. Hayâtında bir gün namazı ve orucu olmadığı halde Kelime-i Tevhid’le Cennet ve Cemâl’e eren şehid çoban Yesâr gibiler de, bir anda erer Hak Teâlâ’nın lütfuna. H. Bayram-ı Velî’nin kapısına gelen Akşemseddin Velî gibi. “Sultânım! Ne tez yetişti bu köse” diyenlere, “Siz, …

Daha fazlası »

İÎmânda İhlâs Esastır

  Îmânda İhlâs Esastır Dr. Mehmet Sürmeli Kur’ân-ı Kerîm, medenî sûrelerde münafıklıktan sakınmanın önemi ve nifak ehlinin vasıfları üzerinde çok durmuştur. Özellikle; Bakara, Âl-i İmran (Uhud savaşı sahnelerinde), Nisa, Enfal, Tevbe ve Münafikun sûrelerinde onlardan sıkça bahsetmiştir. Tevbe suresinde münafıkların sıfatları ve rezaletleri ayrıntılı olarak ortaya konduğu için bu sureye “münafıkların çirkinliklerini açığa çıkaran” anlamında sure-i fadâha da denilmiştir.[1] Münafikun …

Daha fazlası »

Erbain (Çile Çıkarmak)

Erbain/Çile Çıkarmak Prof. Dr. Süleyman Uludağ Allah Teâlâ’nın rızâsını ve yakınlığını kazanmak maksadı ile maddî ve dünyevî kaygıları bir kenara koyup, mânevî ve dînî hayâtı yoğun bir şekilde yaşayarak rûhen arınmak için sâlikin kapalı, dar ve karanlık bir mekânda/hücrede kırk gün süreyle kendisini ibâdete vermesine Erbain/çile çıkarmak (çille–hişesten) veya halvete girmek denir. Erbain çıkarmak ve halvete girmek özellikle Halvetiye tarîkatında …

Daha fazlası »