Kapak Dosya


    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u9306628/yenidunyadergisi.com/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 229

Kıyâmete Doğru Geri Sayım (2)

Mustafa Özcan   Şerif Hüseyin Fitnenin Dumanıdır Âhirzaman alâmetleri noktasında tahkîk ehli olan zevattan birisi İsmail Çetin’dir. Ondan önce de muhaddis Muhammed Zekeriyya Kandehlevi bazı hadislerin zamana izi düşen kayıtlarını izhâr etmiştir. Fitne şahsiyetlerden birisi Şerif Hüseyin ve çocuklarıdır. Âhirzamanda dîni helâk eden Kureyş gençlerine de Şerif Hüseyin ve oğulları tekâbül etmektedir. Bir hadîs-i şerîfte: “Fitnenin dumanı Ehl-i beytimden birisinin …

Daha fazlası »

Tarih, Ruh Üflenirse Su Kadar Azizleşebilir

Tarih, Ruh Üflenirse Su Kadar Azizleşebilir Yusuf Kaplan “Geçmiş”le ilgilenmez tarih, gelecekle ilgilenir. Geçmişle biz ilgileniriz, geleceğin tarihini “yapmak” için. O yüzden, tarihi, “geçmiş” olarak görenler, geçmişte kalmaktan kurtulamazlar ve geleceğe bakacak, geleceği “yapacak” bir tarih, bir tarihî derinlik bulamazlar önlerinde. Medeniyetimizin ve bütün medeniyetlerin gelmiş geçmiş en büyük çığır ve ufuk açıcı tarihçilerinden İbn Haldun, “geçmiş ile gelecek, suyun …

Daha fazlası »

İnsanın Dış Dünyâya Açılan Penceresi Dilin Yönetimi

İnsanın Dış Dünyâya Açılan Penceresi Dilin Yönetimi Prof. Dr. Ali Akpınar  İnsan konuşan bir varlıktır. Onu, diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliklerinden biri de dilidir. Dil, insanı hemcinsleri içerisinde tanıtan ve anlaşıp bir arada yaşamasına katkıda bulunan en önemli araçtır. Îmânın geçerli olması, kalbî tasdikten sonra dil ile ikrarla mümkündür. Îmânın diliyle ikrar eden kimseye Müslüman muamelesi yapılır. Konuşma …

Daha fazlası »

KIRK GÜN

Cenâb-ı Hakk’a vuslatta sınır yoktur. Hidâyet nasîb olmazsa kişiye, Nuh (as)’ın ömrü kadar ömrü de olsa nâil olamaz vuslata. Hayâtında bir gün namazı ve orucu olmadığı halde Kelime-i Tevhid’le Cennet ve Cemâl’e eren şehid çoban Yesâr gibiler de, bir anda erer Hak Teâlâ’nın lütfuna. H. Bayram-ı Velî’nin kapısına gelen Akşemseddin Velî gibi. “Sultânım! Ne tez yetişti bu köse” diyenlere, “Siz, …

Daha fazlası »

İÎmânda İhlâs Esastır

  Îmânda İhlâs Esastır Dr. Mehmet Sürmeli Kur’ân-ı Kerîm, medenî sûrelerde münafıklıktan sakınmanın önemi ve nifak ehlinin vasıfları üzerinde çok durmuştur. Özellikle; Bakara, Âl-i İmran (Uhud savaşı sahnelerinde), Nisa, Enfal, Tevbe ve Münafikun sûrelerinde onlardan sıkça bahsetmiştir. Tevbe suresinde münafıkların sıfatları ve rezaletleri ayrıntılı olarak ortaya konduğu için bu sureye “münafıkların çirkinliklerini açığa çıkaran” anlamında sure-i fadâha da denilmiştir.[1] Münafikun …

Daha fazlası »

Erbain (Çile Çıkarmak)

Erbain/Çile Çıkarmak Prof. Dr. Süleyman Uludağ Allah Teâlâ’nın rızâsını ve yakınlığını kazanmak maksadı ile maddî ve dünyevî kaygıları bir kenara koyup, mânevî ve dînî hayâtı yoğun bir şekilde yaşayarak rûhen arınmak için sâlikin kapalı, dar ve karanlık bir mekânda/hücrede kırk gün süreyle kendisini ibâdete vermesine Erbain/çile çıkarmak (çille–hişesten) veya halvete girmek denir. Erbain çıkarmak ve halvete girmek özellikle Halvetiye tarîkatında …

Daha fazlası »

Kur’an’ın 40 Yaş Duası

Kur’ân’ın 40 Yaş Duâsı Prof. Dr. Ali Akpınar Duâ Duâ, kulun Rabbine çağrısı, O’na yakarması, O’nunla konuşması, O’na içini dökmesi, O’nu yardıma çağırması, O’ndan yardım dilemesi, O’na muhtaç olduğunun itirafı, O’nun erişilmez güç ve kudret sahibi olduğunun şuuruyla O’nun her şeye yeteceğinin teslimidir. Duâ, aracısız olarak Yüce Rabb ile iletişim kurmak, O’nunla söyleşmektir. Kur’ân-ı Kerîm, Fatiha duâsıyla başlar ve Felak-Nâs …

Daha fazlası »

Âile İkliminde Huzûrun Anahtarı İçin 40 Tespit

Âile İkliminde Huzûrun Anahtarı İçin 40 Tespit Ferhat Arslan[1]   1-      Evlilik, “BEN” olmaktan çıkıp, “BİZ” olmaya kapı aralamaktır. Zîrâ evliliğe en çok zarar verenler Narsist denilen bencil kişilerdir. 2-      Evlilik iki “YARIM” ın biraraya gelip “bir tam” olmaya tâlip olmasıdır. Kısacası birbirlerine “YÂRİM” diyebilmektir evlilik. 3-      Evlilik, haklarımızın sâbit kalıp sorumluluklarımızın iki katına çıkması demektir. Bir alıp, iki verme …

Daha fazlası »

“Gönül Mektubu” Yenidünya Dergisi

Kıymetli kardeşlerim! Üstazımızın İlahi davete icabetinden sonra, Osman Öztürk Beyin evinde 1988 yılında, İpek Hocamızın iştirakiyle Safa Vakfı’nı kurmaya muvaffak olduk biiznillahi Teâlâ. Dağlarda hicret günleri, yaz kampları, yaz okulları kuruldu. Çeşitli yarışmalar, kütüphane, kitap temini, dershaneler ve okullar eklendi gitti bu kervana. Ülkemizin her tarafı, çemenzare döndü adeta. Dergi başlı başına bir hizmet oldu. Sözünü eder etmez, Süleyman Şensoy …

Daha fazlası »