Aktuel

Hâle Dâir

Okuyacağımız kitâbı yâhut kitapları tedkîk edip kararlaştırınca dostlarla, hummâlı bir çalışma içinde bulduk kendimizi. Daracık bir vakitte, gurup zamânı çıktık yollara. Bursa ikaametimizin darlığına karşın “kısa günün kârı” deyişine muvâzî ya’ni paralel bir güzelliğe, lütuflar silsilesine muhatap kıldı Yaradan (cc) bizi. Bursa’nın büyük kitap firmasında bakındım evvel. Fakülte’deki bir hocamıza rast geldik. Ufak bir selâmlaşma bahsinin ardından aradığım eserleri bulamayınca …

Daha fazlası »

II. Abdülhamid Hân’a Darbede 2. Perde: 31 Mart

1908 Darbesi’nin devâmı niteliğindeki 31 Mart Vakası, yakın târihin tartışmalı hâdiselerindendir. İttihatçılar ve onların Cumhuriyet dönemindeki uzantıları ayaklanmanın, Meşrutiyet’e son verip “istibdâdı” geri getirmeyi amaçlayan II. Abdülhamid Han tarafından tertiplenip desteklendiğini iddia etmişlerdir. Olay gerçekten de Sultan Abdülhamid tarafından icrâ edilen gerici/irticâî bir isyan mı; yoksa İttihatçıların Abdülhamid Hân’ı devirmeye yönelik komplosu, 1908 Darbesi’nin son safhası mıydı? Hâdisede İngilizlerin, Hürriyet …

Daha fazlası »

Evde Yoğurt

Süt, Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerinden biri. Hem yavruyu besleyen hem de insanlara gıdâ olan süt, bütün gelişmişliğe rağmen insanın yapayını beceremediği bir nimet. Her türlü hayvânî gıdâ gibi hızlı bozulduğu için eski çağlarda yaşamış insanlar sütü dayanıklı kılmanın yollarını aramış, bu sebeple çeşitli araçlar kullanarak yoğurt, ayran, yağ ve peynire dönüştürmüşlerdir. Eti saklamak için ise kavurma, sucuk ve pastırma yapmışlardır. …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Tabiat Âleminden Sünnet ve Tavsiyeler

Canlılar Allah Resûlü (sav) zaman zaman kâinâtın yaradılışı, geçmiş ve gelecek diğer mahlûkât hakkında, Allâh’ın kendisine bildirdiği ve kendisinin de istediği kadar bilgi verirdi. (Buharî, K.S.-1686, 1689) “Başlangıçta Allah vardı, O’ndan başka birşey yoktu. O’nun arşı, suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı.” (Buharî, Tirmizî, K.S.-1684) “Allah yedi semâyı yarattı, her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesâfesidir.” (K.S.-1690) …

Daha fazlası »

Allah Güzeldir, Güzeli Sever

Mukaddime “Allah âdın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işte her kula” Hepimiz, hayatın bir ucundan tutmak gayreti içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Hayatın ucundan tutmak… Hacerü-l Esved misâli yani. Umûmuna göz attığımız zaman ki elbette dünya cennet değildir, her şeyin bir imtihan olmasından nâşî hayat da çoğu zaman kara. Fakat verilmiş bir ni’met olmakla kıymetli, mahiyeti hasebiyle ehemmiyetli. Çünkü ötelerin mahsulü, …

Daha fazlası »

Soruları Değiştirenler

Sorun çözmeyi, çoğu zaman soruna sebep olan kişiyi değiştirerek, bastırarak, sindirerek veya yok ederek gerçekleştirmeye çalışırız. Eşini, çocuklarını ve hatta anne babasını her vesileyi kullanarak değiştirmeye, istediği kıvama sokmaya çalışanlarımız az değildir ne yazık ki. “Değişirsen ancak öyle anlaşırım ve yaşarım seninle” mesajını bir şekilde veriyoruz karşı tarafa. Nitekim evlilik ile birlikte, bir değiştirme ve dönüştürme operasyonu çoktan başlamıştır el …

Daha fazlası »

Anlamak Secdedir!

Muhammedî nûra kancalanmamış hangi insana Müslüman ve hangi secdeye namaz diyebiliriz? Buradaki “nur”dan kastımız elbette ki kalp makâmına yâni secdeye varmış aklın, “her ân bir şe’nde olanla” seyri. Bu şuur akışı kâinatla ve bütün varlıkla kesintisiz sonsuz bir vahdet tezyînidir. Bu tezyîne kavuşmamış Türk toplumunun millet olarak beka bulabilmesi mümkün müdür? Yâhut bu akıl ile bütünleşmemiş kurumlardan müteşekkil olamayan bir …

Daha fazlası »

Yurt Sevgisinin Algoritması Ya Da Toprağı Yurt Yapmak

Herkesin yurdunu bir sevme yöntemi var. Kimileri onun bölüneceği kaygısıyla herkesi düşman yerine koyar. Kimileri ötekinin bölünme dediği olayı bütünleşmenin bir ifâdesi sayar. Kimileri düşman diye gördüğü ötekini kendine benzetmeye çalışır. Kimileri ötekiyle birlikte yaşamanın yolunu arar. Birlikte yaşamanın yolu illâ da onu kendine benzetmekten geçmez. Bilakis herkes kendi olarak kalarak birlikte yaşamanın yolu bulunmalıdır, demeliyiz. Aslında, ister yurt sevgisi …

Daha fazlası »

İnsanda Vatan Tutkusu ve Şühedâ Fışkıran Toprak

İnsan, genel olarak bir yerde yerleşik olarak yaşamayı kendisine ilke edinmiş bir varlıktır. Çünkü bu ona beslenme, barınma, tanışma başta olmak üzere pek çok alanda birtakım yaşama kolaylıkları sağlamıştır. İnsandaki bu tutku ‘vatan/yurt’ tutkusunu ve sevgisini doğurmuştur. Vatanından uzakta olmak, yolculuk, bir sıkıntı sebebi sayılmıştır. Târih boyunca yurdundan edilmek/sürgün insan için en büyük cezâ sayılmış, insanlar vatanlarından ayrı düşme yâhud …

Daha fazlası »

Vatanımın Dağlarında Ezan Yankılanır Semâsında Ay Yıldızlı Bayrak Dalgalanır

Gönül toprağına ekilir önce vatan sevdâsı, orada yeşerir, tomurcuklanır, güller açar. İnsanoğlu için vatansız kalmak zor bir durumdur. Bir yere âit olmak, orayı kendine yuva yapmak kişiyi her zaman mutlu ve güçlü kılar. Son yıllarda küresel güçler ve üst akıl olarak adlandırılan zihniyet, tüm dünyâda kargaşalar çıkartarak insanları yokluğa, sefâlete sürükleyerek sömürmeyi, kendi emirlerine âmâde kölelere dönüştürmeyi amaç edinmiş durumdadırlar. …

Daha fazlası »