Aktuel

Buğday Bozulunca…

Beşeriyetin beslenmesinde en temel gıdasının tahıl olduğunu bilen şer odakları, ifsada buğdayla başlarlar. Papaz Mendel’in açtığı yoldan ilerleyen Rockefeller Vakfı, Dr Borlaug adlı şeytanı destekler ve buğdayın genetik yapısını değiştirirler. İlk olarak iklimi nedeniyle yılda iki kez hasat imkânı bulunan Meksika’da Rockefeller Vakfı’nca Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (IMWIC) kurulur. Ardından dünyadan binlerce tabiî tahıl türü toplanır. “Arkeolojik kazılara …

Daha fazlası »

Hayme Ana (Devlet Ana)

Güngüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir.  Hayme, çadır demektir. Hayme Ana da, çadır anası anlamına gelmektedir. Yüzölçümü 22 milyon metrekareye ulaşan Osmanlı Devleti’nin kurucularına, Kayı Boyu halkına analık yaptığı, fedakârca, cefakârca her işe koştuğu, herkese kol kanat gerdiği için “Devlet Ana” olarak da anılır. Kocası Gündüz Alp’in vefatından sonra dağılma noktasına gelmiş olan Kayı Boyu’nun ilk önce …

Daha fazlası »

Uzlaşan Ululaşır

‘Hep birlikte Allâh’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allâh’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sâyesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.’1 Kâinâta şöyle bir baktığımızda yaratılmışların mükemmel …

Daha fazlası »

Emperyalizmin Soğukluğuna Karşı İslâm’ın Sıcaklığı

Yeryüzü Hz. Âdem’in (as) yaratılışından bu yana hak ile bâtılın, zâlim ile mazlumun mücâdelesinin devâm edegeldiği bir yer olmuştur. Her zaman en iyiye sâhip olmak isteyen zihniyetin ilkinin şeytanda, ikincisinin ise Hz. Âdem’in (as) oğlu Kâbil’de ortaya çıktığı görülmektedir. Yeryüzündeki hilâfetinin ilk zamanlarında bile kalbinde/gönlünde ve nefsinde kanaatsizlik hastalığı olduğu gözlenen insanoğlunun, mâsum demeden, güçsüz, savunmasız gözetmeden kendi çıkarları doğrultusunda …

Daha fazlası »

EŞİKLER AŞINMASIN

Bizim duygu, temayül ve zayıf taraflarımızı bizden iyi bilen ve bizim her iki dünyada da huzura ermemizi murad eden Allah (cc), bunun aşındırılmamasını istemiş ve bu yönde, emirler, yasaklar ve tavsiyeler bildirmiştir. Hayatlarını bu ilahî esaslara göre tanzim etmiş Rahman’ın kulları bu mesafeyi korumuş ve iki cins arasında ki münasebetleri asla hemcinsler arasında sergilenen davranışlar kadar serbest ve sınırsız görmemişlerdir. …

Daha fazlası »

Genç Müslümanın Enerjisi

Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada birbuçuk milyar Müslümanın yaşadığı doğrudur. Fakat bu birbuçuk milyar Müslümana rağmen Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Gelecek gençlerindir. Ancak dünyanın kurulu düzeni (dünyaya egemen olan sistem: barbar kapitalizm) bu geleceği karartıyor. Sahte avuntular, sahte mutluluk reçeteleri, geçici ikramiye vaatleri bilinci …

Daha fazlası »

Türkiye’nin Enerji Vizyonu

Türkçe’de öngörü olarak da tanımlanan vizyon, İngilizce sözlüklerde “olabilecekleri önceden bilme gücü” veya “henüz gerçekleşmemiş konu ve olayları akılda canlandırma deneyimi” olarak açıklanmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin enerji vizyonunu, tanım olarak, yakın ve uzak gelecekte enerji konusunda Türkiye’de olabilecekleri ve Türkiye’nin ulaşacağı yeri önceden bilme ve basitçe tahmin etme şeklinde algılamak mümkündür. Ancak bunun hiç de kolay olmadığı yani Türkiye’nin enerji …

Daha fazlası »

Türkiye’de Enerjinin Geleceği

İdris Sarısoy[1] İktisâdî alana genel olarak bakıldığında birbirinden çok önemli ve vazgeçilemez nitelikte konular ve alanlar vardır. Bunlar olmazsa ekonomiden, yaşamdan, gelişmeden vb. bahsetmek âdetâ imkânsız gibidir. Bu nedenle sözkonusu hususlara değinilirken daha girişte konunun ne kadar önemli olduğundan bahsedilmektedir. Biz de bu yazımızda geleneğe uyarak iktisâdî açıdan hem mevcut durum hem de gelecek için çok önemli olan enerjiden, daha …

Daha fazlası »

Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretimine Sağlanan Teşvikler

Prof. Dr. Zerrin Taç Altuntaşoğlu Rüzgâr enerjisi çok eski çağlardan beri su pompalamada, tahılları öğütmede, ürünleri kurutmada, su ısıtılmasında ve yelkenli gemilerde kullanılmakta. Buharlı makinelerin keşfi ile başlayan sanayileşme önce Avrupa daha sonra Amerika’da yenilenebilir enerjilerin kullanımının aşamalı olarak azalmasına neden oldu. Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi ilk kez enerji kaynakları konusunda bir güvensizlik ortamı oluşturdu ve bu durum …

Daha fazlası »

Denize Girerken Kıyafetimiz Nasıl Olmalı?

“Yazın denize girmek, güneşlenmek hepimizin özlemi olan bir haldir. Bu özlemimizi gidermek için sakin, temiz, korunaklı deniz kenarlarına gidiyoruz. Denize girerken bazılarımız mayo, bazılarımız haşema giyiyor. Zamane genç kızlarımız ise arkadaşlara özenerek bikini giyiyor. Biz büyükler (anneanne, babaanne) gençlerin kıyafetinden rahatsız oluyoruz. “Böyle giyinmeyin kızım” dediğimiz zaman; “Bizi erkekler görmediğine göre kıyafetimiz günah mı? Bizi biraz rahat bırakın, hevesimizi alalım” …

Daha fazlası »