Aktuel

Unuttuğumuz Kardeşlik Mertebeleri

İslâm hem fiziki hem de metafiziki veya kimyevî kardeşlik hukukunu gözetir ve onaylar. Bu kardeşlik hukuku halkalar veya hiyerarşik olarak çoğalır gider. Zira Âdemoğlu olması itibarıyla herkes insanlık dairesinde birbirinin kardeşidir. İslâm fiziki yani kan bağı üzerinden elde edilen kardeşliği reddetmez. Lakin bunu ırkçılık düzeyine de getirmez. Bu bağı tek kriter olarak almaz. Akrabalık bağını onaylar lakin bunu kıstas olarak …

Daha fazlası »

Çocuğunuzu Çaldırmayın!

Aman dikkat çocuğunuzu çalabilirler. Yok yok, sizin bildiğiniz sıradan çocuk hırsızlarından söz etmiyorum. Bu hırsızlar başka. Başka çünkü bunlar hem çocuğunuzu çalar, hem de parasını size ödetir. İşte ben onlardan söz ediyorum. Bunlar çocuğunuzun bedenini çalmazlar. Zîrâ bedenden çok akıl, ahlâk ve îmânına tâlipler. Üstelik bunlar suç çeteleri ve organ kaçakçılarından daha akıllılar. Bunlar çalar, ama iz bırakmazlar. Üstelik bir …

Daha fazlası »

Eğitimin İnsana Kattığı Değer

Her insan, kapasitesi doğrultusunda gelişime yatkın olarak yaratılmıştır. Bu gelişim hem maddî hem de mânevî anlamda kendini gösterebilecek niteliktedir. Gelişimi gerçekleştirme noktasında niyet ve istikâmetin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. İnsanı belli bir seviyeden alıp ileri düzeylere taşıyacak olan eğitim ise gelişim için önemli bir unsurdur. Eğitim, hayâtın her alanında gerek örgün gerekse de yaygın olarak varlığını devâm ettirmesi gereken bir …

Daha fazlası »

Adam Etmek Mi, Adam Olmak Mı?

Terbiye veya eğitim kelimesi bize hep birilerini adam etme sorumluluğu veya telâşını hatırlatır. Sorumluluk bilincine bağlı olarak bizdeki stres ve kaygı da o derece artar. Stresin ve kaygının olduğu yerde ise hatâ riski daha fazladır. Duyarsız ve ilgisiz bir anne baba olmak elbette tavsiye edilen veya önerilen bir eğitim modeli değildir. Buna sorumsuzluk denebilir ancak. Şu da var ki aşırı …

Daha fazlası »

YENİDÜNYA DERGİSİ ANKET ÇALIŞMASI

1-Yenidünya dergisine niçin abone olmalıyız? Yenidünya dergisine okuyup anlamak ve yaşamak için abone olmalıyız. 2- Yenidünya dergisini Niçin ve Nasıl okumalıyız? Çoğu okuyan insanların kendilerini dünyâlık makamlara ulaştıracak mesleklere yöneldiği bir dönemde yaşıyoruz. Dâvâsı ve hedefi olmayan kitleleri bir tarafa bırakırsak, hedefi olan, mes’ûliyetini idrâk etmiş şuurlu Müslümanların okumaması, kendilerini veya evlatlarını öğrenme ve yaşamaya sevk etmemeleri anlaşılması güç bir …

Daha fazlası »

Yılın Kadınları, Dehrin Kadınları

Genel olarak kıyâmet kadınlarıyla karşı karşıyayız. Lâkin kıyâmet kadınlarının yanında kıyâmet erkekleri, onların yanında dînî alanda da fetvâ anarşisi, ibâhiye müftüleri ve baltacı müftüler de var. Muzaffer Ozak’ın Amerikalı dervişlerinden Shems Friedlander’in Kış Hasadı adlı kitabını okuyunca eşiyle birlikte Mısır ziyâreti sırasında Ali Cuma ile buluştuklarını öğrendim. Ali Cuma küresel anlamda bilinen sûfî şahsiyetlerden birisi. Ali Cuma birçok Ezherli gibi …

Daha fazlası »

Müslümanın Çalışma Disiplini

Evrende bulunan herşey hareket hâlindedir. Gök cisimleri, yerde bulunan her şey, hayvanlar, bitkiler ve hattâ cansız/cemâdât dediklerimiz bile. Güneş, ay ve yıldızlar hiç yerlerinde durmazlar. Kur’ân‘ın deyişiyle “Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allâh’ın kânunudur. Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tâyin etmişizdir.  Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her …

Daha fazlası »

Açık Hava Müzesi İznik Abdûl Hâmîd

İznik Hakkında Bilgi İznik, Bursa’ya bağlı bir ilçedir. Tarihte dört kez başkent olmuş, dört medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi İÖ. 316 yılına kadar uzanan tarihi ile dünyada bir ilktir. Uzun bir tarih boyunca pek çok uygarlıklara yurt olmuş, birçok kalıntısı hala tarihe kafa tutarcasına dimdik ayakta durmaktadır. İznik, dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle “açık hava müzesi” olan tarihi ve …

Daha fazlası »

Müseddes Na’tı Şerif-i Nebevî Şeyh Galib

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim Menşur-ı “le-amrük”le müeyyedsin efendim Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim Hak’dan bize sultân-ı …

Daha fazlası »

Uzlaşı Ciddi Bir Akttır Rasim Özdenören

Uzlaşı ciddi bir aktır (edim). Çatışmanın olduğu yerde uzlaşma arayışına gidilir. Ama acaba her çatışma bir uzlaşma arayışını sonuçlar mı? Uzlaşma arayışını sonuçlasa bile uzlaşmaya varmak mümkün olur mu? Çatışmanın uzlaşmayla sonuçlanması her ikisinin aynı düzlemde yer alıyor olmasını gerektirir. Bu önerme daha baştan önkabullerimiz arasında bulunmalıdır. Uzlaşma talebinde bulunan kesim (kişi, kurum), çatışmaya düştüğü kesim (kişi, kurum) karşısında aynı düzlemde …

Daha fazlası »