Aktuel

YENİDÜNYA DERGİSİ ANKET ÇALIŞMASI

1-Yenidünya dergisine niçin abone olmalıyız? Yenidünya dergisine okuyup anlamak ve yaşamak için abone olmalıyız. 2- Yenidünya dergisini Niçin ve Nasıl okumalıyız? Çoğu okuyan insanların kendilerini dünyâlık makamlara ulaştıracak mesleklere yöneldiği bir dönemde yaşıyoruz. Dâvâsı ve hedefi olmayan kitleleri bir tarafa bırakırsak, hedefi olan, mes’ûliyetini idrâk etmiş şuurlu Müslümanların okumaması, kendilerini veya evlatlarını öğrenme ve yaşamaya sevk etmemeleri anlaşılması güç bir …

Daha fazlası »

Yılın Kadınları, Dehrin Kadınları

Genel olarak kıyâmet kadınlarıyla karşı karşıyayız. Lâkin kıyâmet kadınlarının yanında kıyâmet erkekleri, onların yanında dînî alanda da fetvâ anarşisi, ibâhiye müftüleri ve baltacı müftüler de var. Muzaffer Ozak’ın Amerikalı dervişlerinden Shems Friedlander’in Kış Hasadı adlı kitabını okuyunca eşiyle birlikte Mısır ziyâreti sırasında Ali Cuma ile buluştuklarını öğrendim. Ali Cuma küresel anlamda bilinen sûfî şahsiyetlerden birisi. Ali Cuma birçok Ezherli gibi …

Daha fazlası »

Müslümanın Çalışma Disiplini

Evrende bulunan herşey hareket hâlindedir. Gök cisimleri, yerde bulunan her şey, hayvanlar, bitkiler ve hattâ cansız/cemâdât dediklerimiz bile. Güneş, ay ve yıldızlar hiç yerlerinde durmazlar. Kur’ân‘ın deyişiyle “Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allâh’ın kânunudur. Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tâyin etmişizdir.  Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her …

Daha fazlası »

Açık Hava Müzesi İznik Abdûl Hâmîd

İznik Hakkında Bilgi İznik, Bursa’ya bağlı bir ilçedir. Tarihte dört kez başkent olmuş, dört medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi İÖ. 316 yılına kadar uzanan tarihi ile dünyada bir ilktir. Uzun bir tarih boyunca pek çok uygarlıklara yurt olmuş, birçok kalıntısı hala tarihe kafa tutarcasına dimdik ayakta durmaktadır. İznik, dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle “açık hava müzesi” olan tarihi ve …

Daha fazlası »

Müseddes Na’tı Şerif-i Nebevî Şeyh Galib

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim Menşur-ı “le-amrük”le müeyyedsin efendim Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim Hak’dan bize sultân-ı …

Daha fazlası »

Uzlaşı Ciddi Bir Akttır Rasim Özdenören

Uzlaşı ciddi bir aktır (edim). Çatışmanın olduğu yerde uzlaşma arayışına gidilir. Ama acaba her çatışma bir uzlaşma arayışını sonuçlar mı? Uzlaşma arayışını sonuçlasa bile uzlaşmaya varmak mümkün olur mu? Çatışmanın uzlaşmayla sonuçlanması her ikisinin aynı düzlemde yer alıyor olmasını gerektirir. Bu önerme daha baştan önkabullerimiz arasında bulunmalıdır. Uzlaşma talebinde bulunan kesim (kişi, kurum), çatışmaya düştüğü kesim (kişi, kurum) karşısında aynı düzlemde …

Daha fazlası »

İslâm Dini Sulh’u Esas Alir

“ Sulh hep hayırdır ” (Nisâ, 128.) Varlık âlemi içinde “Ahsen-i Takvim” üzere/en güzel sûrette yaratılmış olan insan, kendisini yoktan var eden ve bütün nimetleriyle perverde eden yüce Rabbiyle dikey; içinde yaşadığı toplumla/toplumun her bir ferdiyle ayrı ayrı yatay olarak münâsebet içindedir. Yüce Rabbiyle olan münâsebeti Allah’tan insana doğru Vahiy, insandan Allâh’a doğru ise duâ ve iltica halinde dikeydir. İçinde …

Daha fazlası »

Cefâ İkliminden Sefâ İklimine

Macid Arsan Geylânî adlı müellif, ‘Hakeza Zahare Cilu Salahaddin Hekeza Adet el Kuds’ adlı eserinde mühim noktalara temâs eder. Bu da gönül ikliminin duruluğudur. Gönül ikliminde duruluğa eremeyen yâni kalpleri ve gönülleri fethedemeyen, ülkeleri ve diyarları fethedemez. Ederse de bu zorbalıkla ve zâlimâne olur ki, kalıcılığından şüphe edilir. Zulüm ile âbâd olanın âhiri berbâd olur demişlerdir. Macid Arsan Geylânî bu …

Daha fazlası »

Îmân Kardeşliği Yasası

Mü’minlerin kardeşliği Kur’ân, sünnet ve icmâ ile sâbittir. Bu kardeşliği inkâr edenler kâfir olur. Mü’minlerin kardeşliğini inkâr etmeyen, fakat bu kardeşliği uygulamayan, zedeleyen, yıkan, darbeleyen, Ümmet içinde fitne, fesat, nifak, şikak ve tefrika çıkartan kimseler ve zümreler büyük günah işlemiş ve isyân etmiş olur. Îmân kardeşliği, talâkı olmayan bir nikâha benzer. Hadîs-i şerîfte ‘siz birbirinizi sevmedikçe îmân etmiş olmazsınız’ buyrulmaktadır. …

Daha fazlası »

MAL İLE CİHÂD ETMEK

  Kendisinden başka hak ilâh olmayan, cinleri ve insanları yalnızca kendisine ibâdet etsinler diye yaratan, yarattığı kulları üzerinde yegâne hüküm sâhibi Allah (cc), muvahhid mü’min kullarından, karşılığında cennet vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Allâh’ı Rabb, İslâm’ı dîn ve Rasûlullah Muhammed’i (sav) önder kabûl edip râzı olarak katıksız îman eden muvahhid mü’minler, bu alış-verişe cân u gönülden râzı olmuş …

Daha fazlası »