Genel Arşiv

Gönülden İkrâm

‘Onlar görüldükleri zaman Allah (cc.) hatıra gelir.’, ayet-i kerimesini doğrularcasına, Özbekistanlı 107 yaşındaki Mahmut Can hazretleri misafirlerine hurma, lokum, ekmek, çay vb. ikrâmlar ettiğinde bizlere Rabbi Züllcelâlin Rahman, Rahim, Vehhab sıfatlarını hatırlatıyordu. Mekke-i Mükerreme’deki hanesinde kendisini ziyaret ettiğimizde itina ile koruduğu Sami Ramazanoğlu (ks.)’nun hediye ettiği cübbe de duvarlarında asılı idi. Mahmut Can Hazretleri, Abdulhalikı Gocdevani (ks.)’ye Hızır (as.)’ın talim …

Daha fazlası »

Temiz Toplum

‘Dergahlar kapatıldı da çok iyi mi bir toplum ortaya çıktı? Ruhunu, gönlünü ihmal ettiğiniz bu millet tezkiyeyi nefs ve tasfiye-i kalble huzura kavuşacaktır.’ Aşık ve sadıklar etrafını aydınlatan lambalar gibidir. Kendisi de aydınlanmış çevresini de adeta nura kavuşturmuştur. Bir gün Yahyalı’nın Yerköy beldesinden geçen kaymakam ve personeli tarlalarda namaz kılan erkek ve kadınları görünce ‘Muhakkak burda Hacı Hasan Efendi (KS)’nin …

Daha fazlası »

“İbret Alın Ey Akıl Sahipleri”

Mevlâ-yı Zülcelâl hitab-ı İlahisinde Habibi (sav) vasıtasıyla bize gönderdiği kutsal mesajında, “Yeryüzünü imar edin, nimetlerinden istifade edin ama unutmayın bir gün benim huzuruma geleceksiniz. Yaptıklarınızın tek tek hesabını vereceksiniz.” buyuruyor. Ayrıca, “Yemenizde, içmenizde, aile hayatınızda, insanlarla münasebetlerinizde, ticaretinizde, siyaset ve devlet idaresinde zerre kadar haksızlık yapmayın, hiç şüphesiz sizi gözetleyen Rabbiniz (cc) vardır. Onun huzurunda toplanacaksınız.” diye başıboş olmadığımızı ifade …

Daha fazlası »

Fakr

İsimleri, sıfatları ve bütün fiilleriyle eşsiz olan Cenâb-ı Hakk’ın karşısında hiçbir kimse varlık gösteremez. İbrahim (a.s.)’le cedelleşen, ‘Ben de öldürür ben de diriltirim’ diyen Nemrud, Hz. İbrahim (a.s.)’in, ‘Rabbim güneşi doğudan getirmekte, haydi sen de onu batıdan getir.’ dediğinde apışıp kalması gibi, zalimin emsali küfür yobazları da Allah’ın (c.c.) ayetleri karşısında kahrolmuştur. Bir sivrisineğin kanadını yapmaktan aciz kalan kibirlilerin, kendilerine …

Daha fazlası »

Dervişin Künyesi 1

Serkeş atın üzerine vurulan yük onu uysallaştırdığı gibi, bütün putların anası durumunda bulunan ana put nefsin ıslahı için de az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyazetle ibadet ve tâât gereklidir. Nefsi deve kuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. “Evliya-i Kirâmın himmetleriyle istiğfarını, tevhidini, salat-ü selâmını, tefekkür-ü mevtini, Allah ve Rasulüne muhabbetimizi temin olacak …

Daha fazlası »

Kalender Camii

Fikren düzgün, îtikâdı, ameli, ahlâkı üstün bir kimsenin arkasında cemaat olma arzsuyla küçük de olsa bir mescit yaptırmayı tasarlıyorduk. Bu düşüncemizi Üstadımız H. Hasan Efendi (ra)’ye aktardığımızda sükût buyurdular. Sabah olunca bizlere; Peygamber Efendimiz (sav)’in bir mescid yaptırmalarını ve kendisinin de buraya defnedilmesini emir buyurduklarını ifade ettiler, müjdelediler. Mescide çok sevindik ama irtihallerine gönlümüz hiç razı olmadı. İstiyorduk ki Nuh …

Daha fazlası »

Aşk Ateşinde Manevi Ameliyat

Hakikat fenerimiz, sevda ateşimizin rahmet rüzgarı, Üstadımız Hacı Hasan Efendimiz (ra); kardeşliğin,vahdetin, sevişip kaynaşmanın aşığıydı sanki. Bulunduğu mekanlarda uhuvvetin huzur esintileri ortalığı kaplar, kalpler dünya kirlerinden muhabbet narıyla arınırdı. Aşk ateşinde saadeti ömürleri boyunca unutamazlardı. Bir hac mevsiminde kendilerine büyük samimiyet ve sevgi gösteren Konyalı bir gence, Üstadımız muhabbetin sebebini sorar. Genç hane-i saadette Üstadımızın sohbetinde bulunduğunu, sohbeti müteakip, Efendimizin …

Daha fazlası »

Batmayan Güneş 2

Sahip olduğu bütün teknolojisine rağmen İsrail’in başarılı olamadığı, CIA ve KGB’nin işbirliğiyle Dudayev’in şehadetinin tüm Çeçenliği Dudayev kıldığı, CIA-MOSSAD ortaklığıyla Lübnan’ı Suriye’den ayırmayı amaçlayan İsrail’in operasyonunun ters yüz olduğu İlahi rahmetin solunduğu günlerdeyiz. Kafirler iman ateşiyle kavrulan gönüllerin yurdunu, yuvasını, ailesini tarumar etse de yüreklerindeki teslimiyete dokunamıyorlar. Tarih sahnesinde pek çok peygamber gibi, Peygamberimiz (sav)’in ve ashabının da müşrikler tarafından …

Daha fazlası »

Batmayan Güneş

Yiyip içtiklerimizden, oturup konuştuklarımıza kadar, bakıp seyrettiğimiz yayınlardan, okuduğumuz basına kadar her şey karakterimizde olumlu veya olumsuz etkiler bırakmakta. “Kişi arkadaşının dini (huyu) üzeredir.” Hadis-i Şerif’i, Cenâb-ı Hakk’ın Arşu’r-Rahman altına yazdırdığı iki satır, “Bir adam iyilerin ameli gibi amel işlese, fakat kötülerle arkadaş olsa, onun sevaplarını günahlar kılıp, o adamı kötülerle haşreylerim. Bir adam da kötülerin ameli gibi amel işlese, …

Daha fazlası »

Özünü ve Mânâsını Kavramak

Taatlerimizden duyacağımız haz, gönül iklimimizdeki terakkimize bağlıdır. Kudsî mekânlarda bulunmamız hasebiyle buralardan misal verelim. Bir kısım insanlarımızın kapıyla, yapıyla meşgul olduğunu görüyoruz. Miraç hadisesini müşrik kafalarına sığdıramayanlar, Peygamberimiz (sav)’e, Mescid-i Aksa’nın kapısını, penceresini sorduklarında, Efendimiz:”O gün ben bunlarla meşgul olmamıştım.” buyurdular. İşin özünü, mânâsını kavrayamadığımız için, bütün ibadetlerimizde zâhirle meşgul olup batından mahrum kalıyoruz. Namazı eğitim, orucu sıhhat, haccı seyahatten …

Daha fazlası »