Editör

Editör’den…

İLİM ve İRFAN Ey ilim ve irfan yolunun takipçileri! Yeni bir eğitim ve öğretim dönemi başlarken şunu akıldan çıkarmamalı; ilim tahsîlinin bizâtihî kendisi bir gâye değildir. İlim araçtır, amaç ise mârifetullahtır. İlmin bir zâhirî bir de bâtınî boyutu vardır. Zâhir ilimler akla dayalı düşünme ve öğrenme ile elde edilir. Diğer bir kısmı ise kalbe ilhâm edilmek sûretiyle Allah’tan kuluna ihsân …

Daha fazlası »

Editör’den

İnsana Yatırım  İnsan yeryüzünün halîfesidir. Halîfenin mânâsı, insanların yeryüzünde hakkın üstün olduğu bir düzen kurmaları, yeryüzünü îmâr etme konusunda birbirlerine halef olmalarıdır. Allâhımız bize sakın tefrîka çıkarmayın birleşin diyor. Nerede birleşeceğiz? İşte yirmi sekiz yıldır Safa Vakfı olarak bu gâye için çalışıyoruz.  Nasıl ki Allah, dünyâyı bir anda yaratma gücü varken merhalelerle altı günde yarattıysa, bizim de merhalelerle değişip bir nizam içerisinde olmamızı …

Daha fazlası »

Editör’den

Dergimizin bu sayısında, Filistin’in, Doğu Türkistan’nın ve tüm İslam topluluklarının kurtuluşuna olan inancımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Azerbaycan’ın galibiyeti ile gururlandık ve ülkemizin doğru politikalarinın derin siyasetinin sonucu olan bu başarıları Rabbimiz lutfettigi için bir kez daha hamd ettik. Yenidünya Dergimizin başyazarı Alemdar, “Nezâket Zarâfet” başlıklı yazısıyla kapak dosyamızı birçok yönüne âyet, hadis ve üstazlarımızın ifadelerinden örneklerle temas ediyor. Kapak Dosyada, Mahmut Eyüpoğlu’nun “Zarafetin …

Daha fazlası »

Editör’den…

Dinle Neyden… Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ks) Anadolu’ya İslâm’ın engin hoşgörü mayasını katan önemli manevî şahsiyetlerimizden birisidir. Hayatı boyunca insanlara alçak gönüllü ve hoş görülü olmayı öğütleyen ve bunu ilke edinen Mevlânâ’nın çevresinde bulunanların mânevî terbiyesine önemli katkıları olmuştur. Mevlânâ (ks), insanları dil, din, ırk, renk bakımından farklı göstererek aralarında düşmanlıkları körükleyen anlayışa kesinlikle karşıdır. Bu büyük Türk düşünürü, insanlar arasında …

Daha fazlası »

Editör’den…

Yöneticiler ve Sorumluluk Kıymetli Okurlarımız, Hepinizi saygı ve muhabbetle selâmlıyorum. Mayıs sayımız hayırlara vesîle olsun inşâallah. Bu sayımızda “Yöneticiler ve Sorumluluk” konusunu kapak dosyamıza taşıdık. Toplum hayâtı insan için bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun lâyıkıyla yerine getirilmesi de yöneticilerin fedâkârlığına ve basîretli olmalarına bağlıdır. İnsanları yönetmek herkesin yapabileceği bir iş değildir; ağır sorumluluk gerektiren bir emânettir. Kurallarına riâyet edilmezse kişiyi hem …

Daha fazlası »

Editör’den… / Hasan Taha Dinç

Menkıbeler Bize Ne Söyler? Nesilden nesile kültür aktarımında önemli bir yere sâhip olan menkıbeler yavaş yavaş unutuldu. Bu şekilde başıboş bırakılan gençlik, ilk eğitim kurumu olan âile eğitiminden yoksun, vefâ, sadâkat, arkadaşlık ve samîmiyet bağlarından bîhaber yetişmektedir. Ecdâdımızın menkıbeleri genç neslin önünde yol gösterici bir ışık gibi onları aydınlatmalıdır. Teknoloji ağına kapılıp, geçmişini düşünmeyip, batılı bir tarzda yaşamayı örnek alan …

Daha fazlası »

Editör’den…

Diriliş Dergimizde bu ay “Yeniden Doğuş” konusu işlenirken Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği doğuşlar ele alındı. Hem Mart Ayı ile baharın gelmesine hazırlanırken hem de Üç Aylar’ın içinde bulunmamız münâsebetiyle rûhumuz da yeniden doğuşlarla dirilmek ister. Bu îtibarla her bir yazarımız sizlerin istifâdesine eşsiz yazılar sundular. Alemdar; “Yeniden Doğuş” başlıklı yazısıyla ölmeden evvel ölme sırrını işledi. Ali Akpınar; “Diriliş Tatbîkâtıyla Diriliş Gününe …

Daha fazlası »

Editör’den…

Dil Edebi – Söz Söyleme Ahlâkı İnsanın dili, dış dünyâya açılan penceresidir. Dil, gönlün ve zihnin tercümânıdır. İnsanlar birbirleriyle konuşarak anlaşırlar. İslâm’a göre konuşmanın da âdâbı vardır. Kıymetli Okurlarımız, İslâm medeniyeti ahlâk, hikmet, irfân, hak ve hakîkati izhar eden bir söz medeniyetidir. Sözde öncelikle doğruluğun, sadakatin bulunması gerekir. Söz, hak ve hakikate tercüman olmalıdır. Yalanla, iftirayla zihinler, gönüller, diller kirletilmemelidir. …

Daha fazlası »

Editör’den…

İslâm dini Müslüman fert ve toplum için hayatın her alanında gerekli yönlendirmeleri yapmış, güçlü ve kalıcı bir medeniyetin inşası için sosyal hayattan iktisâdî ve idârî hayata uzanan yelpazede Müslümanlara yol haritaları sunarak hem dünyevî hem de uhrevî mutluluk ve başarıya ulaşmanın yollarını göstermiştir. Kıymetli Okurlarımız, Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selâmlıyorum. Ocak sayımız hayırlara vesîle olsun inşâallah. Bu sayımızda “Tasarruf” …

Daha fazlası »

Editör’den…

İhtiyaç mı İhtiras mı? Çok kıymetli okurlarımız, hepinizi Allâh’ın (cc) selâmı ile selâmlıyorum. Yeni bir sayının tâzeliğini ve heyecânını sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyim. İşbu elinizdeki sayımızda “İhtiyaç mı İhtiras mı?” konusunu dosyamızda işledik. Değerli Okurlarımız, Allah (cc) insanoğlunu yeryüzünde halîfe olarak yaratmış ve ona belli sorumluluklar yüklemiştir. Yeryüzü ve üzerindekiler insanın tabiatına uygun kılınmış ve onun kullanımına verilmiştir. Yaratanını …

Daha fazlası »