Ara

HİKMET DERYASI

Abdül Hâmîd   Mü’minler, ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a karşı gelmekten sakının, böylece rahmet edilenlerden olasınız. Hucurât Sûresi 10. Âyet-i Kerime   Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden ayrılmayın, Allah’ın üzerindeki nimetini düşünün: Sizler birbirinize düşmanlar iken, O sizin kalplerinizin arasında bir yakınlık ve sıcaklık meydana getirip yaklaştırdı da, nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Hem sizler ateşten bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz da, O, sizi ondan kurtardı. Şimdi Allah, O’na doğru gidebilesiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor. Âl-i İmrân Sûresi 103. Âyet-i Kerime   Peygamber Efendimiz (sav): İnsanların çirkin söz söylemesini, ne dediğini bilmez tarzda konuşmasını asla hoş görmezdi. (Tirmizi – 7855) Bir şey anlattığı veya dinlediği zaman, şaşkınlık veren bir durum olunca “Sübhanallah!” derdi. (Buhari, Müslim – 7460) Üç kişi iken, iki kişinin kendi arasında konuşmasını yasaklamıştı. (Buhari, Müslim – 7780) FELAKETE GÖTÜREN 10 HUY Kibir Cimrilik Kendini beğenme, gururlanma Riya Haset Kızgınlık, öfke Çok yemek hırsı Çok söz söyleme hırsı Mal sevgisi Makam sevgisi İmam-ı Gazali (ks)   Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) buyurdu ki: “İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. (1) Müslim’in Cabir (ra)’den yaptığı bir diğer rivayet şöyledir: “Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği ise dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter.” 1 -) Buhari (5392), Müslim (2058-2059)   Iyaz b. Himar (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Allah (cc) bana, sizin birbirinize karşı alçak gönüllü olmanızı vahyetti ki kimse kimseye karşı övünmesin ve kimse kimseye zulmetmesin. 2) 2 -) Müslim (2865)   Ebu Şüreyh Huveylid b. Amr el-Huzai (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav)’ı: “Allah Teâlâ’ya ve âhiret gününe iman eden misafirine caizesini versin” buyururken işittim. Ashab: “Caize nedir ya Resûlullah?” diye sordular. Allah Resûlü: -“Günü ve gecesidir. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası misafire bir sadakadır.” buyurdu. (3) Müslim’in bir rivayetinde: “Hiçbir Müslüman’a, onu (din) kardeşini, günaha sokacak kadar kalması helal olmaz.” -“Ya Resûlullah! Onu nasıl günaha sokar?” -“Onun kendisini ağırlayacağı bir şeyi olmadığı halde yanında kalarak” şeklinde gelmiştir. 3-) Buhari (6135), Müslim (1352)   Allah’a karşı daimi edeb üzere olunuz. Sultanlarla oturanların edebe güzelce riayet etmeleri lazımdır. Bâyezîd-İ Bestâmî (ks)   Şehvet üç kısımdır. Yeme, konuşma, bakma arzusu. Rızık konusunda Allah’a itimad ederek boğazını, doğru konuşarak dilini, ibretle bakarak gözünü koru. Hatem-i Asâm (ks)   Kul, itaat hâlindeyken Allah’tan hayâ ederse, isyan hâlindeyken de Allah ondan hayâ eder. Klun hay^sı nedamet, Allah’ın hayâsı keremdir. Yahya bin Muâz (ks)     Kalbler bir takım kaplardan ibarettir. Hakk’la dou oldukları vakit, nurun fazla olan kısmı uzuvlara yansır, bâtılla dolu olduğu zaman da ondaki karanlık deryası uzuvlara yansır. Ahmed bin Hadraveyh (ks)     Hayâ ve üns, kalbin kapısına inerler. Zühd ve takvâ varsa konarlar; aksi hâlde dönüp giderler. Serî Sakatî (ks)          

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak