Ara

Eğitimde Kalite Alemdar

Eğitimde Kalite  Alemdar

"Rabbim beni terbiye etti. Terbiyem de ne güzel oldu." Rabbânî eğitimden geçmiştir Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz.

 

İbrahimi Metbuli (ks) ve Taha el Hariri (ks) gibi icâzetini bizzat İki Cihan Güneşi’nden alanlar ne bahtiyar kimselerdir. Hızır’a (as) gönderilen Mûsâ (as) Hak Teâlâ tarafından ilme mazhâr olan bir kul vâsıtasıyla esrâr-ı İlâhî’ye mazhâr olmuştur.

 

Bayezid-i Bestami (ks) "hocalar ilminizde eksiklik var, çünkü ilmi fânîlerden aldınız." demiştir. Ahmed bin Hanbel (ra) ümmî bir şeyhden Fâtiha sûresine verilen mânâları dinleyince, cezbeye tutularak "İlâhî bu ne esrardır" demiştir. İmam Şâfii (ra) "Rabbânî rahlenin önünde oturanlardan dinlediğim sözleri, kimseden işitmedim" der.

 

Hocası ehil, dersini seven talebe yakalar eğitimde kaliteyi. İmâmândan biri olmuşsa İmam-ı Yusuf; babasının cenâzesini kılıp, İmâm-ı Âzam'ın (ra) dersinden geri kalmamak için defin işini bir başkasına havâle etmiştir. Mârifetullâh’ı tahsil için okuyanlar bu ilimden nasibdâr olmuşlardır.

 

İneğine ot aradığını söylemesiyle, gözyaşlarını tutamayan cematin bu hâlini gören Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin oğlu, "ben bu ot ilmine tâlibim, Hak Teâlâ’dan nûr olarak inen ilmi istiyorum" der. Abdülkâdir Geylânî (ks) bir İslâm hukukçusudur. Kur'ân-ı Kerîm tefsirinin yanında birçok telifâtı vardır.

 

İlmi olmayan, velâyete adım da atamaz. "Ağaca baksa yaprağını, denize baksa damlasını, kumların adedini bilir ilm-i ledün sâhibi" buyurur Abdülhakim Arvâsî Hazretleri.

 

Akıl ilmi, ilim ameli, amel ahlâk-ı hamîdeyi temin etmelidir. Hepsinin özeti, Allah Teâlâ’ya saygıyı temin eden ilim muteberdir. "Allah Teâlâ’ya, kulları içinde âlim olanlar derin saygı duyarlar." (Fatır, 28.)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak