Yenidünya Dergisi

Ülfet

Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi, Allah (c.c.)’ı tanımak ve O’nu tanıtmaktır. Sosyal bir varlık olan insanın evliliğinin hikmeti, insanın sadece şehevi arzularının tatminiyle açıklanamaz. Evlilik akdinin en önemli hikmeti yaratılış gayemize uygun olarak, Rabbimizi tanımak ve O’nu tanıtmaktır. Mamafih hem kocaların hem de hocaların yaratılış gayemizi gerçekleştirmekte üstlendikleri pek çok görev vardır. Kocalar, aile içerisinde Kur’ân’ın okunması, Rasûlullah (s.a.v.) ve …

Daha fazlası »

Peygamberimizin Faziletlerleri

Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed(s.a.v) üstün vasıflarıyla diğer peygamberlerden ayrılır. “İşte peygamberleri Biz onların bir kısmım bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Allah onlardan bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir.” (Bakara, 2/255) Hz. Adem (a.s.)’de tezellül ve tevazu, Hz. İdris (a.s.)’de teşbih, Hz. Nuh (a.s.)’da tahammül, Hz. İbrahim (a.s.)’de seha, Hz. İsmail (a.s.)’de …

Daha fazlası »

Ârifler

Gönülde beliren; iman, ibadet ve ahlak nûru; dilimizden, gözümüzden ve şâir azamızdan zuhur eden olumsuzluklarla, kese delinince paranın dökülmesi gibi kaybolup gidiyor. Servetini; iğneyle kuyu kazar gibi zor elde eden bir kimse, harcamalarında çok ölçülü davranır. Onu, malının yersiz bir şekilde sarfedilmesi kadar rahatsız eden bir şey olmaz. Bir ömür boyu ulaşma gayretinde olduğumuz bu zenginlik, gözümüzü yumduğumuz zaman geride …

Daha fazlası »

Zarif Bir Evliyâ

Üstadımız, kendisini gizler, iç âlemini izlerdi. Mutad olarak namaz sonlarında okunan Kur’ân-ı Kerîm i dinlerken ve akşam namazlarından sonra, mübarek gözlerini yumar, sükunetle bir müddet tefekkür buyururlardı. Biz de bu bereketli anları fırsat bilir, gözlerimizi kapar, gönlümüzü açarak istifade etmeye çalışırdık. Yine bir gün, böyle huzurlu bir anda, pencereden bakarken; tarifi mümkün olmayan bir nurun, kıbleye doğru seyredişini görmemiz aklımızdan …

Daha fazlası »

Hakk (c.c)’ın Erleri

Gönülde beliren; iman, ibadet ve ahlak nûru; dilimizden, gözümüzden ve şâir azamızdan zuhur eden olumsuzluklarla, kese delinince paranın dökülmesi gibi kaybolup gidiyor. Servetini; iğneyle kuyu kazar gibi zor elde eden bir kimse, harcamalarında çok ölçülü davranır. Onu, malının yersiz bir şekilde sarfedilmesi kadar rahatsız eden bir şey olmaz. Bir ömür boyu ulaşma gayretinde olduğumuz bu zenginlik, gözümüzü yumduğumuz zaman geride …

Daha fazlası »

Kalp Semâmızın Yıldızlarının Parlaması İçin

Allah Teâlâ Burûc Sûresinde, “Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki…” (Buruc, 85/1-3) buyurmaktadır. Âyet i kerimedeki ‘semâ’ kelimesi, aynı zamanda kalp semasını da ifade etmektedir. Başımızın üzerindeki semâ, yalnızca; ay, yıldız ve güneşten ibaret bir gökyüzü değildir. O semâda, meleklerin her birinin kendine mahsus zikirleri vardır. Mevlâ (c.c.), daha mühim bir …

Daha fazlası »

GERÇEK HUZUR

Dünya ve âhiretin sırlarını apaçık görme bahtiyarlığına eren yakın ehli, huzur ehli, haramlardan uzaklaşır ve Rabbimizin emrine son derece riayet eder. Gerçek mutluluğa ulaşanlar; vuslata erip, Hakk Teâlâ’ya kavuşan, her tecellîde, kalbe inen nurda Mevlâ’mızla olanlardır. Bu zevkî tadıp, Allah Teâlâ’ya her şeyiyle teslim olan marifet ehli; tecelliye eren kullarla buluşur, arzu ve isteğini bizzat Rabbimizden sorar, Zât-ı Kibriya ile …

Daha fazlası »

Güzelin Vasfı

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)’in vârisi Hacı Hasan Efendimiz (k.s.), tahtını, tâcını terk etmeden; görevini, düzgün ve sağlam bir şekilde yerine getirenlerin hakiki derviş olduğunu ikrar ederdi. Pâk Nesil Aleyhisselât ü vesselam’ın nur neslinden gelen ve o kaynaktan kana kana içen Üstazımız, “Mezar taşıyla iftihar edilmez ama, o pâk nesilden geliyoruz; ne yazık ki bu nimetin kadrini bilemedik.” buyururlardı. Sami Ramazanoğlu (k.s.)’nun …

Daha fazlası »

Azalara Dikkat

Dilimizden çıkan kelimeler Hakk’a layık sözler olmazsa, bunlar kişi ile Mevlâ arasında geçilmesi zor nefis dağları meydana getirir. “Bize bizden yakınsın, Görünmezsin hicap nedir?” diyen Yunus’un kastettiği zulmet ve nurdan yetmiş bin perde oluşur Yaratan’la kul arasında. Kalpten yersiz hatıralar geçmezse, gözden perdeler alınır, hakikat müşahede edilir artık. “Bizi kendisine davet ettiğin şeyden (dolayı), kalplerimiz örtüler içindedir ve kulaklarımızda bir …

Daha fazlası »

Asıl Yurdumuz

Bir vesileyle Sivas’a gitmiştik. Ali Şahin kardeşimizin bahçesinde bir sabah vakti, askerden geldiğini söyleyen bir gençle aramızda şu konuşma gerçekleşti:”Askerde, gurbette kişi; sılayı, vatanını hatırlatan ne varsa onu sever. Hemşehrisini bulursa artık onun keyfine diyecek yoktur. Yaşadığı şehirden gelen ziyaretçiler neşe kaynağı olur ona. Postacı memleketinden mektup da getirmişse eğer, belki ölünceye kadar yârdan, dosttan geldi diye o mektubu saklar. …

Daha fazlası »