Yenidünya Dergisi

Bize Şefkatle Ârifler Diyor ki

Yapmış oldukları gıybetle, kardeşinin yüzüne söyleyemeyeceği sözü, arkasından konuşan ve dinleyen kişiler; gözlerin hain bakışlarından kendini korumayan, tesettüre riayet etmeyen erkek ve kadınlar; bütün mahlukatın, insan ve cinnin bir araya geldiği mahşer gününde, rezil ve rüsva olacaklardır. Gıybet, ölü kardeşinin etini yemek gibi fenâ bir huydur. Gıybet edenlerin cezasını mânâ âleminde seyreden hâl ehli bir zât, gördüğü müthiş akıbetten dolayı …

Daha fazlası »

Onlar Her Konuda Aydınlattılar

Rabbimiz, öyle yüce, öyle merhametli, öyle güzel ki!… Salih amel, Kur’ân-ı Kerîm’e göre yaşayanlar için, O’na kavuşma anıdır. “Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa; (Allah’ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya Cemâlini görmek arzu ediyor, Allah’ın huzuruna varmayı ümit ediyorsa) Salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetle hiçbir kimseyi ortak koşmasın. (Riya, iki yüzlülükle. Kibir, benlik, üstünlük taslamakla, …

Daha fazlası »

Melek Huylu Sultan M. Sami Ramazanoğlu (k.s.)

Kardeşlerimiz Sami Ramazanoğlu (k.s.) hakkında yazı istediler bizden. Ne yazabilirim diye hayli düşündüm. Camide sabah evradını okurken gönlümde hatıralar canlandı; belki de duygulanıp gözümden yaşlar boşandı. Elime kağıdı-kalemi aldığımda, adeta kağıt-kalem dillendi, ben sustum. Kağıt; Hakk’ın zikriyle, fikriyle, sonsuz azametini tefekkürle kalbi nur bir velî idi deyip, ekledi durdu. Biiznillah bu nurla baktığı gönüller hep aydınlıktı. Nazarlarıyla ölü kalpler diriydi. …

Daha fazlası »

Allah(c.c)’ ın Kubbleri Altında Saklı Bir Velî

Dînî emirlere sıkı sıkıya bağlıydılar. Büyük abdestte su, sabun ve temiz bez kullanılmasını, küçük su yolunda acele edilmemesini, uylukları sıkarak veya öksürerek tam boşalımı sağlamayı ve ayakta bevledilmemesini çokça tembih ederlerdi. Guslün üç farzının dışında, kulak kıvrımlarını, göz çukurlarını, içte olan göbek ve edep yerlerini iyice temizlemeyi; küpe kullanmayan kadınların, kulak deliklerine pamuk ipliği geçirerek su ile temasını sağlamasını, daha …

Daha fazlası »

Ehlullahın Yolu

Hakk’ı ananlardan yüz çevirmeyelim. İrşad ve ıslahımız için onların tavsiyelerine candan kulak verelim. Bizi Mevlâ’dan uzaklaştıranlardan, dünya sarhoşlarından uzak duralım. “Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çevirip, dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden, (Sen de) yüz çevir.” (Necm: 29) “Şüphesiz ki bize kavuşmayı beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olanlar ve âyetlerimizden gâfil olanlar var ya, işte onların …

Daha fazlası »

 Ehl-i Hakk Ne Diyor?

Ehlüllahın tek arzusu, Mevlâyı Mütâl’in aşkından, şevkinden, zevkinden, zikrinden, ve fikrinden (yüce kudret ve azametini – tefekkürden) uzak kalmamaktır. Bayezid (k.s.):”Allah dostlarının bir an Hak’tan gafil olmaları, cehennem ateşinde yanmaktan daha zordur.”der. Ebü Bekir Şiblî (k.s.):”Bir ömür Rabbim ile halvet kalmayı istedim. Ben de ortadan kalkıp, sadece O kalsın dedim.” der. Yaradanımızı incitir miyiz korkusu kaplardı onların içlerini. Sami Ramazanoğlu …

Daha fazlası »

Âşıkların Kelâmından

Hakk’ın dostlarının kalpleri, Arş-ı Azam’ın altında, Yüce Rabbimizin karşısındadır. Mevlâ’dan gelen her şeye razı, tek üzüntüleri Allah (c.c.)’dan uzak kalmamak ve O’nu gazaplandırmamaktır. Muratları da, Allah’ın kapısında hizmet etmek, arzu ve istekleri de, O’na teslimiyettir. Bizim korkumuz da, onların gözlerinden, gönüllerinden ayrılırsam helak olurum endişesi olsun. Hakk’ın izniyle onlar, her halimizi gözden ve kalpten geçirirler. Hakiki derviş, kırmayan ve kırılmayan …

Daha fazlası »

Sadıkların Sohbetinden

Sıddîk-ı Âzam (r.a.) ve Ali (k.v.)’den itibaren gelen yolun “takva”; Allah’tan hakkıyla korkup emr-i İlâhî’ye sarılma, yasaklanan her türlü çirkin davranışlardan kaçma, her ne yaparsak Hakk rızası için yapma, “ihlas” ve Allah’ı görür gibi taat kılma, “ihsan” mektebi olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bu duyguları gönlümüzde canlı tuttukça huzurlu ve bahtiyar oluruz. Ashâb-ı Güzîn günahı sorduğunda Risâlet Penâh Efendimiz (s.a.v.)’den, …

Daha fazlası »

Ehlullahın Gönlünden -II-

Kalbimizde sevgi hangi ciheteyse, gelecek senenin beratı, taksimi de, iyi ve kötü netice de ona göre olacaktır. Gönül, Allah’ın razı olacağı amellere meylederse, Hakk’ın mânevi ihsanına kavuşur. Aksi halde -Allah korusun- Rabbımızın gazabına uğrar kişi. “Allah, bir adamın içinde iki kalp kılmadı.” (Ahzab:4) Îki zıt bir arada bulunmaz kaidesince, Hakk’a âşık gönül, mâsivaya, Allah’tan başkasına meyletmez. Însan hangi sevgiye itibar …

Daha fazlası »

 Ehlullahın Gönlünden

Pazartesi ve Cuma gecelerine dikkatle bu geceleri zikir, fikir ve murakabeyle (Rabbimizin bizi müşahede ettiğini, her an gördüğünü tefekkürle) ihya edelim hususen. Kalbimizi gözden geçirerek; kabirde, sıratta, mizanda, mahşerde kurtulmamıza vesile olan sevgileri elde etmeye çalışalım. Üç bin yıllık mesafe olan sırattan bizi aşağıya, ateşe atacak sevgileri gönlümüzden çıkaralım. Hud suresinin yüz on üçüncü ayetini düşünerek zalimlerin yaşadığı gibi bir …

Daha fazlası »