Yenidünya Dergisi

Müridin Seferi Ahiretidir

“Evvel refik sonra tarik” kaidesince, Nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihler en güzel refiktir, arkadaştırlar bize. İbrahim (a.s.) Mezapotamya’da, Musa (a.s.) Mısır’da, Süleyman ve Davud aleyhisselam Filistin’de, Peygamberler ümmetine yol göstermiştir. Nebilerin varisleri de aynı yolu izlemişlerdir. Tevhidle, sahih itikadla beyinleri, emr-i İlâhî’ye riayetle gönülleri, güzel ahlakla da bedenleri yanlış yollara düşmekten korumuşlardır. Yolunu yaldızlayan şeytana, isyana sebep olan nefse, geçici …

Daha fazlası »

En Karlı Ticaret

Ticaret, kıymet ve değerlerin nemalandırılmasıdır. Altın, gümüş, para, akçe, mal ve mülkün para etmesidir. Şu fani hayatta yaşamın vazgeçilmez bir şartıdır. Eve rızık götürebilmek için insanoğlunun helalinden bir gayret ve çabasıdır. Başıboş yaratılmayan ademoğlunun ilahi kurallara riayet ederek kazanmasıdır. Üretilen malın bir vasıtayla, alıcıya satışının yapılmasıdır. Üretim, vasıta ve alıcı üçlüsüyle gerçekleşir bu akit. Ticari ahkâmı öğrenmek farz-ı ayndır. Ticaret …

Daha fazlası »

Kardeşlik, Ayrı Cesetlerde Bir Ruhtur

Yalanlanan, deli denen Nuh Peygamber, davasından vazgeçmedi asla. Âd kavminin yalanladığı Hud (a.s.), “bir beşere mi uyacağız” diyen Semud kavminin taarruzuna uğrayan Salih (a.s.) da yılmadı asla. Meleklere tecavüze kalkan, kendisini inkar eden azgın kavmin karşısında Lut (a.s.) da direndi. İbrahim (a.s.) nemruda, Musa (a.s.) firavuna karşı amansız mücadele verdi. Peygamberimiz (s.a.v.) “Ya Hak hakim olur, ya da Muhammed (s.a.v.) …

Daha fazlası »

Peygamberlere Duyulan İhtiyaç

İnsanların peygamberlere ihtiyaç duymalarının sebeplerini, özetle şöyle ifade edebiliriz: İnsanlar, akıllarıyla varlıkta cereyan eden hâdiselere bakıp, Allah’ı(c.c) bulabilseler bile, yaratılışlarındaki gaye ve hikmeti, nereden gelip nereye gittiklerini ve yaratıcılarına nasıl teveccüh edeceklerini (ibadetlerinin keyfiyetlerini) peygambersiz bilemezler. işte, Yüce Allah, insanların bu ihtiyacını gidermek için, peygamberler göndermiştir. Peygamberler olmasaydı, insanlar, geçici arzu ve isteklerinin baskısı altında, doğru olan ile nefislerine hoş …

Daha fazlası »

Vahiy ve Mahiyeti

Allah Teala’ nın son kitabı Kur’ân-ı Kerim, Rasulullah’a (s.a.v.) vahiy yoluyla gelmiştir. İslam, vahye dayalı bir dindir. O, insan aklının, insan hevasının ortaya koyduğu bir şey değildir. Diğer bütün batıl inanç ve ideolojiler, insanlar tarafından üretilmiştir. Ancak ilahi din olan İslam, vahy yoluyla insanlara Allah Teala tarafından bildirilmiştir. Dini terim olarak kullanılan vahiy; Yüce Allah’ın, nebi ve rasullerine emir ve …

Daha fazlası »

Sûfî Yolunun İncelikleri

Cenâb-ı Hakk bir kulunu severse, Hızır’ını da İlyas’ını da ona yoldaş eder: Nitekim, İbrahim bin Edhem Hazretlerini (k.s.) sarayının çatısında devesini aratmak üzere gönderdiği bir kuluyla uyanıklığa sevketmiştir. Sadıklarla beraber olmak, sadıkların yolundan yürümek önemlidir. Üzeyir aleyhisselamın merkebi sırf onunla yoldaş olduğu için cennete koç şeklinde alınacaktır, İbrahim aleyhisselamın buzağısı, Belkıs’ın hüdhüdü hep yoldaşları sayesinde hayırlara ulaşmıştır. Cenâb-ı Hakk bir …

Daha fazlası »

ALLÂH’A (C.C.) İNANMAK GÜVENMEK VE ONU TANIMAK

ALLAH TEÂLÂ’YA İMÂN: Allah’a c.c) iman, Allah’ın varlığına, O’nun kemal sıfatlarına sahip olup ,tek başına ibadete layık olduğuna inanmak; izleri, insanın yaşayışında Allah’ın emirlerine bağlanıp, yasaklarından uzaklaşmasında ortaya çıkacak şekilde buna tam anlamıyla kalbinden inanmaktır. (El Vecizu fi Akideti Selefi Salihin). “Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler de imân etti…” (Bakara, 285) Allah’a iman asıldır. Diğer inanç esasları, ona …

Daha fazlası »

Din ve İmân Kavramlarının Doğruluk ve Geçerlilik Şartları

Kurân-ı Kerim’de ‘islâm’ için, “Allah (c.c) katındaki din, İslam’dır.”(Al-i imran,19) tabiri yer almaktadır. Sünnet-i Seniyye’de din; inanç, ibadet, itaat, haya, nasihat manâlarında geçmektedir. Cibril Hadisi’nde Peygamberimiz (s.a.v), iman, islâm ve ihsânı, ‘din’ olarak tanımlar. (Buhâri, iman 37) Dinlerin sınrflandırılması: 1 .Hak din: İslâm. 2. Tahrif edilmiş dinler: Hristiyanlık ve Yahudilik. 3. Çok tanrılı dinler: Mecusilik, Eski Yunan ve Roma dinleri …

Daha fazlası »

BU HAZRET-İ SÂMÎ’DİR (KADDESALLAHU SIRRAHÛ)

  Hâlik-ı Lemyezel, “Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.” (Hucûrat, 49/13) “Hepiniz Adem’den (a.s) Adem de (topraktan halk olunmuştur.” buyurur Nebiler Nebisi (s.a.v). Fark ne renkte, ne de şekildedir. Sadece üstünlük takvadadır. Hadis-i Kudside, “Cenâb-ı Hakk sizin ne suretlerinize ne de mallarınıza bakar. Lakin, kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.”,”Doğrusu Allah Teâlâ katında sizin en üstün olanınız, en …

Daha fazlası »

Kemâl Ehli Bir Veli: Hacı Hasan Efendi (ks)

O, bir veli idi. “Haberiniz olsun ki, Allah’ın velileri için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman edip, takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahrette de onlar için müjdeler var. Allah’ın kelimelerinde de asla bir değişme söz konusu değildir. İşte bu, en büyük saadetin ta kendisidir.” (Yunus, 62-64) Veli, iman ve takvasıyla Hak Teala’ya dost olan kimsedir. …

Daha fazlası »