Yenidünya Dergisi

Gönül Dili

Diller, hakkın kalemidir. Bu kalemin mürekkebi defterinize Kur’ân, Hadîs ve Esrâr-ı İlâhî’den esintiler, gönle düşen hikmetler, ilâhî kaynaktan gelen kokular olsun. İlâhî mahşerde açılan defterimiz, büyük küçük her şeyi kaydeden dîvânımız hayır kelâmın dışında olursa hâlimiz ne olur? O sahifeler, Allah (cc) Teâlâ’nın huzûrunda, enbiyâ ve evliyânın ve bütün kâinâtın şahâdetinde “gelin okuyun kitabımı” desin. Allah (cc) Teâlâ kulunu, Habîbullâh …

Daha fazlası »

Lozan: Masada Kaybedilen Vatan -2-

Lozan: Masada Kaybedilen Vatan -2- Ahmet Anapalı ÜLKELERİN TEMSİLCİLERİ TANITILIYOR Tüm cephelerde rakip ve düşman ülkelerin ordularını diz çöktüre çöktüre, gâlibiyetimizi beyinlerine ve dünyânın idrâkine kazıya kazıya kazandığımız millî mücâdelemizin netîcesinde muzaffer taraf olarak masaya oturduğumuz Lozan’da görüşmelerin başındaki ülke temsilcilerinin takdîmi bile o masada ne durumda olduğumuzun esâsında bir göstergesidir. Lozan’a katılan ama aslında mağlûp tarafın temsilcisi sıfatı ile …

Daha fazlası »

Gıybet ve Bahaneleri

  Gıybet ve Bahaneleri Abdullatif Acar[1]  Gıybet, bir kimsenin gıyabında, onun hoşlanmayacağı şeyleri ifade etmektir. Bu insanla ilgili her konuda olabilir; fiziki yapısından, kılık kıyafetinden tutunda, diniyle diliyle, milletiyle, soyuyla- sopuyla, mesleğiyle, bütün davranışlarına kadar her konuyu içine alır.  Müslümanın zulmetmeyeceğini kardeşini zulme teslim etmeyeceğini, elinden ve dilinden bütün insanların emin olacağını, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi içinde istemesi gerektiğini …

Daha fazlası »

LOZAN: MASADA KAYBEDİLEN VATAN -1-

  LOZAN: MASADA KAYBEDİLEN VATAN -1- Ahmet Anapalı İmzâlanmasının üzerinden tam 90 sene geçmesine rağmen o günden bugüne Lozan üzerine çok söz söylendi, çok yazı yazıldı. Bugünlerde bile bir muzafferiyet mi yoksa bir hezîmet mi olduğu hâlâ konuşulur. Üç beceriksizin gençlik hevesi ve mâcerâperestliği uğruna yanlış saflarda girdiğimiz büyük cihan savaşından mağlûp olarak çıktıktan ve dört senede “evet sâdece dört …

Daha fazlası »

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) Gönülleri Fetheden Eğitim Metotları – 1

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) Gönülleri Fetheden Eğitim Metotları – 1 Ali Erkan Kavaklı  İyi ve başarılı bir eğitimci nasıl olmalı? En erdemli ve başarılı eğitimci kim? Uzun araştırmalar sonunda en çok sevilen, en başarılı ve en etkili eğitimci olarak sevgi ve şefkat peygamberi Hz. Muhammed’i (sav) keşfettim. Onun eğitim anlayışını ve eğitim metotlarını kitaplaştırmaya karar verdim. Kur’ân’la başlayan …

Daha fazlası »

İslâm’a Göre Gerçek Âlim

İslâm’a Göre Gerçek Âlim Dr. Ahmet Özdemir İlk nâzil olan âyetleri “oku” emriyle başlayan İslâm dîni, ilme ve onu elde eden âlime büyük değer vermiştir. “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sâhipleri öğüt alırlar.”[1] âyeti konuyu özetler mâhiyettedir. Bilerek îmân etmek, yaptığı ibâdetin şuurunda olarak ibâdetini yerine getirmek; alınacak sevâbı ve o ibâdetten alınacak feyzi, bereketi …

Daha fazlası »

Ancak Müslüman Olarak Ölünüz!

  Ancak Müslüman Olarak Ölünüz!  Dr. Mehmet Sürmeli İnsan, sürekli muhasebe ve murâkabe hâlini yaşamak sûretiyle i’tikâdî sapmalara karşı önlem almalıdır. Bir anlık gaflet insanın îmânsız gitmesine sebep olabilir. Yüce Allah, uhrevî kurtuluş için “Ancak Müslüman olarak ölünüz!”[1] diye ideal kavuşmayı göstermişken, bir şaka veya yanlış bir davranış insanı ebedî hüsranda bırakabilir. Nitekim şu hadis konuya yeterince açıklık getirmektedir: “Kişi îmânı …

Daha fazlası »

Nefs/Ego/Benlik İle Mücâdele Ekseninde Hayâtın Anlamlı Kılınması: Düşünce ve Uygulama Bağlamında ‘Tezkiye-i Nefs’

  Nefs/Ego/Benlik İle Mücâdele Ekseninde Hayâtın Anlamlı Kılınması: Düşünce ve Uygulama Bağlamında ‘Tezkiye-i Nefs’ Fatih Çınar İnsanoğlu var olduğu andan itibâren bahşedilen hayat sermâyesini anlamak ve anlamlı hâle getirebilmek için kendisini dur durak bilmeksizin devâm eden bir süreç içerisinde bulmuştur. Son ilâhî mesajın/Kur’ân’ın insanın maddî-mânevî yönlerini dikkate alarak telkin ettiği prensiplerle hayâta anlam katmaya çalışan müslümanlar ise bu mesajı bütün …

Daha fazlası »

Öfkeli mi Eşiniz? Yapmanız Gereken…

  Öfkeli mi Eşiniz? Yapmanız Gereken… Ferhat Aslan Gün geçmiyor ki, âile içi bir şiddet kurbanı vakası kulağımıza gelmemiş olsun. Daha iki gün önce yine Esenler’de bir baba cinnet geçirdi ve “öfke esirlerinin” yaptığını bir kere de bu baba yaptı hem eşine hem de çocuklarına. Olayın detayına girip moralinizi bozmak istemem. Keşke bu tür vakalar medyaya ve oradan da çocuklarımıza …

Daha fazlası »

Ekonomideki Temel Kavramlar

  Ekonomideki Temel Kavramlar İdris Sarısoy[1] Bir konuda okuma yaparken karşımıza birçok kavram çıkmaktadır. Genellikle kavramlar metin içinde tanımlansa/açıklansa da, eğer bunlar ilk defa duyduğunuz kavramlarsa anlaşılması kolay olmayabilir. En anlaşılmaz olanları da genellikle soyut olan ve gerçek hayatta reel olarak karşılaşmadığımız kavramlardır. Ancak günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla bilgiye ulaşmak gerçekten kolaylaştı. Bu yüzden okuma yaptığınız konuda bilmediğiniz kavramların içeriğini …

Daha fazlası »