Yenidünya Dergisi

Eyyûb (as)

Prof. Dr. İsmail Yiğit Kur’ân-ı KerÎm’de Verilen Bilgiler Kur’ân-ı Kerîm’de Eyyûb’den (as) dört defa bahsedilmiş, adının geçtiği bu yerlerde üstün ahlâkı, peygamber olarak görevlendirilmesi, ağır bir hastalığa yakalanması, Cenâb-ı Hakk’ın tavsiyesine uyarak O’nun lütfuyla bu hastalıktan kurtulması ve bunun ardından kendisine yapılan ihsanlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.   Eyyûb’den (as) bahsedilen ilk yerde (Nisâ sûresi 4/163) Allah Teâlâ, Rasûlullâh’a (sav) …

Daha fazlası »

Değer Aşınması ya da Sevgi İsrâfı

Prof. Dr. Ali Çelik[1] Toplumları ayakta tutan birtakım değerler, değer yargıları vardır; bu değerler, o toplumun âdetâ benliğini, kimliğini ifâde eder. Bizler, hayâtına Allah ve Rasûlü’nün emir ve tavsiyeleri istikâmetinde yön vermeye çalışan, varlık âlemine hikmet gözüyle bakma bilinci içinde hassâsiyet gösteren, dünyâ hayâtını nefsânî arzuların tatmin edildiği bir yer değil, nimetlendiğimiz her şeyden âhirette verilecek hesap için bir hazırlık …

Daha fazlası »

Ötekilere Karşı Duruşumuz ve Sorumluluklarımız

 Prof. Dr. Ali Akpınar İNSAN OLAN HERKES DÂVETİN KONUSUDUR Yüce Yaratıcının insanlık için seçip gönderdiği İslâm, tüm zamanların, tüm coğrafyaların evrensel dînidir. İslâm’a göre, aklı başında olan ve yaşayan her insan dâvetin konusudur. Bir münkir, bir kâfir ne kadar yaşlı ve kart olursa olsun, potansiyel mü’min adayıdır. Müslüman onu kazanmak, onu kurtarmak için çaba göstermeli, ona İslâm’ı tebliğ etmelidir. Çünkü …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’in (Sav) Diplomatik Faaliyetleri

Prof. Dr. Adem Apak Hz. Peygamber (sav), Mekke müşrikleriyle Hudeybiye Barış Antlaşması’nın imzâlanmasının hemen ardından Arap Yarımadası’nda bulunan kabîlelere ve komşu devletlere İslâm’a dâvet mektupları göndermeye karar verdi. Buna göre Dıhye b. Halîfe el-Kelbî Rum kralına; Abdullah b. Ebû Huzafe İran Kisrasına; Amr b. Ümeyye ed-Damrî Habeş kralı Necâşî’ye; Hâtıb b. Ebû’l-Beltea İskenderiye meliki Mukavkıs’a; Amr b. el-Âs Umân melikleri Ceyfer b. Cülende ve İyâz b. Cülende el-Ezdî kardeşlere; Selît b. …

Daha fazlası »

Kadınlar Ne Bekler

Özgül Aybek[1] Her insanın iletişim kurma şekli farklıdır. Sağlıklı, uyumlu, çatışmadan uzak kurulan bir evlilikte eşler yalnız olmadıklarını hissederler. Temeli sağlam ilişkiler, duygusal bağların üzerinde yükselir. Kadınların erkekler konusunda en çok dile getirdikleri yakınma, erkeklerin onları dinlemediği ve anlamadığı üzerinedir. Kadının önceliği, paylaşmak ve yakınlık hissetmektir. Bir kadın eşini sevdiğinde onun gelişmesine yardımcı olmayı, eşinin eksiklerini gidermeyi ve düzeltmeyi görev …

Daha fazlası »

BM Örgütünün Uluslararası Başarısızlığı ve Güvenlik Konseyi’nin Reformu

Öğr. Gör. Dr. Selman ÖĞÜT[1]  GİRİŞ Birleşmiş Milletler (BM) örgütü II. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bir örgüttür. I. Dünya Savaşı’nın da örgütün oluşumundaki katkısı inkâr edilemez. Çünkü Milletler Cemiyeti’ni kuran irade Dünya Barışı’nı sağlayacak bir organizasyon oluşturmak istiyordu. BM örgütünün temel amacı da yine Dünya Barışı’nı tesis etmektir. BM örgütü ulvi bir amacı gerçekleştirmek için yola çıkmıştır. Savaşların bitmesi ve …

Daha fazlası »

Mûsâ (as)’ın Cennetteki Komşusu

Nuriye Eycan Mûsâ Aleyhisselâm bir gün: “Yâ Rabbi, Cennet’te benim komşum kim olacak, bana bildir de gidip onunla görüşeyim” dedi. Mûsâ Aleyhisselâm’a şöyle vahiy geldi. “Falan beldeye git! Orada çarşının başında bir kasap dükkânı var. O dükkânın sâhibi olan kasabı gör! O velî bir kulumdur. Yalnız bilesin ki, onun çok önemli bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. İşte o senin cennetteki …

Daha fazlası »

Cennet Kadınlarının Seyyideleri

İbn-i Abbas (ra) şöyle rivâyet etmiştir: Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) dört çizgi çizdi ve şöyle buyurdu: “Cennetlik kadınların en üstünleri Hatîce, Fâtımâ, Meryem ve Âsiye’dir.” Bu mübârek hanımefendiler Rasûlullah (sav) tarafından işte böyle medh edilmişlerdir. Validelerimizin nasıl özellikleri vardı ki Efendimiz tarafından böyle bir mevki için müjdelenmişlerdi? Kuşkusuz bu mübârek vâlidelerimizi anlatmak buraya sığmaz… Biz de yerimiz müsaade ettiği kadarıyla Cennet …

Daha fazlası »

Hullet (Dostluk)

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (ks) Muhabbette saffet, ihtiyâcını Cenâb-ı Allâh’a arz etmekte ihlâs ve her hâlinde Cenâb-ı Allâh’ı tefekkür etmektir. İbrâhim –aleyhisselâm-‘da bu gibi ahlâk-ı hasene ve evsâf-ı cemîle mevut olduğundan “Halîlullah” ünvanını bihakkın ihraz etmiştir. Canâb-ı Hakk’ın kuluna hulleti, ibadetine kudret verip meâsîden muhâfaza buyurmasıdır.   Rivâyet olunur ki Allah Teâlâ, İbrâhim –aleyhisselâm-‘a şöyle vahiy buyurdu: “Muhakkak ki sen Benim …

Daha fazlası »

Hakk Rızâsı

Kalemdar Kıymetli kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (sav) bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyor: “Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir.”[1] Yani din haddizâtında, nasihatle kuvvet bulur, demektir. Namazdan bahsediyoruz; oruçtan, hacdan, zekâttan, zikirden, şükürden, evraddan bahsediyoruz, şöyle çalışacağız, şunları yapacağız, diyoruz. Bunların hepsinin gâyesi, bir tek noktada toplanıyor. Bu gâye doğrultusunda bütün ibâdetler tarif ediliyor, çalışılıyor, çabalanıyor, o gâyeye varmak isteniyor. Üstazlarımızın yazılarından …

Daha fazlası »