Yenidünya Dergisi

Peygamber Efendimiz’in (sav) Terbiye Metodu

Prof. Dr. Âdem Apak  İslâm dîni aynı zamanda bir eğitim sistemi, toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni ortaya koymuştur. Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek ise şüphesiz bu dînin peygamberi Hz. Muhammed (sav)’dir. Bundan dolayı O’nun bir eği­timci olarak yeni yetişen nesillere yaklaşımını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir …

Daha fazlası »

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) Gönülleri Fetheden Eğitim Metotları – 1

Ali Erkan Kavaklı  İyi ve başarılı bir eğitimci nasıl olmalı? En erdemli ve başarılı eğitimci kim? Uzun araştırmalar sonunda en çok sevilen, en başarılı ve en etkili eğitimci olarak sevgi ve şefkat peygamberi Hz. Muhammed’i (sav) keşfettim. Onun eğitim anlayışını ve eğitim metotlarını kitaplaştırmaya karar verdim. Kur’ân’la başlayan ve bin yıl dünyayı büyüleyen İslâm medeniyeti, “Ben sâdece öğretmen olarak gönderildim.” buyuran bir öğretmen …

Daha fazlası »

Hullet (Dostluk)

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (ks) Rasûlullâh –sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den rivâyet olunan bir hadîs-i şerîfte O şöyle buyurmuştur: “Merhamet, ancak şakî kimsenin kalbinden sökülüp atılmıştır.” Amr ibn’ül–As’ın oğlu Abdullah -radıyallâhu anh-‘ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte aziz Peygamberimiz buyuruyorlar: “Merhamet edenlere Allah Teâlâ da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki semâda olan da size merhamet etsin.” İşârette şöyle deniliyor: Allah Teâlâ dostu …

Daha fazlası »

Nefis Kuşu

Kalemdar  Serkeş atın üzerine vurulan yük onu uysallaştırdığı gibi bütün putların anası durumunda bulunan ana put nefsin ıslâhı için de az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyâzetle ibâdet ve tâat gereklidir. Nefsi devekuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. Evliyâ-i kirâmın himmetleriyle istiğfârını, tevhîdini, salât-ü selâmını, tefekkür-ü mevtini, Allah ve Resûlü’ne muhabbetimizi temin edecek …

Daha fazlası »

Mûsâ (as) III

Prof. Dr. İsmail Yiğit  MÛSÂ’Nın (as) Mûcİzelerİ – Sİhİrbazlarla Müsâbaka Firavun, Hz. Mûsâ’nın söylediklerini reddedecek deliller bulamayınca, çâreyi kuvvete başvurmakta buldu. Onu kendisini tek ilâh olarak kabûl etmediği takdirde tutuklamakla tehdit etti. Mûsâ (as), peygamber olduğunu gösteren apaçık deliller getireceğini söyleyince, “Doğrulardan isen delilini getir!” diye meydan okudu. Bunun üzerine Mûsâ (as) asâ ve beyaz el mûcizelerini gösterdi. Ancak Firavun, …

Daha fazlası »

İslâm’a Göre Gerçek Âlim

Dr. Ahmet Özdemir İlk nâzil olan âyetleri “oku” emriyle başlayan İslâm dîni, ilme ve onu elde eden âlime büyük değer vermiştir. “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sâhipleri öğüt alırlar.”[1] âyeti konuyu özetler mâhiyettedir. Bilerek îmân etmek, yaptığı ibâdetin şuurunda olarak ibâdetini yerine getirmek; alınacak sevâbı ve o ibâdetten alınacak feyzi, bereketi artıran mühim etkenlerdir. Bu …

Daha fazlası »

Toplantı ve Meclis Adabı

Mehmet Nezir Gül  Allah Resûlü (sav) her yerde, her zaman Allâh’ı zikrederdi. Bir mecliste, toplantıda muhakkak Allâh’ı zikretmek gerektiğini emrederdi. Allâh’ı anmadan kalkanların, eşek leşi bulunan bir meclisten kalkmış gibi olacaklarını hatırlatırdı. (Ebu Davud-9199) Sadece Allah için bir araya gelenlerin, bu amaçla toplananların, Allah tarafından meleklere övgüyle bahsedilen kişiler olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Tirmizi, Nesei-9200) Bu amaçla bir araya gelen topluluğa …

Daha fazlası »

LOZAN: MASADA KAYBEDİLEN VATAN -1-

Ahmet Anapalı İmzâlanmasının üzerinden tam 90 sene geçmesine rağmen o günden bugüne Lozan üzerine çok söz söylendi, çok yazı yazıldı. Bugünlerde bile bir muzafferiyet mi yoksa bir hezîmet mi olduğu hâlâ konuşulur. Üç beceriksizin gençlik hevesi ve mâcerâperestliği uğruna yanlış saflarda girdiğimiz büyük cihan savaşından mağlûp olarak çıktıktan ve dört senede “evet sâdece dört senede” bir milyon ikiyüzbin metrekarelik “yâni bugünkü ölçümlerle …

Daha fazlası »

Srebrenitsa’da Ölüm Çiçekleri

Yunus Emre Altuntaş Bosna Savaşında 250 binin üzerinde Boşnak katledildi. Bundan yaklaşık yirmi yıl önce Avrupa’nın tam göbeğinde milletler içinde en masum ve nazenin bir millet olan Boşnaklar üç yıl boyunca soykırıma tabi tutuldu. Bu bir savaş değil aslında bir intikam ve katliamdı. Yugoslavya’nın dağılmasını müteakiben tamamen savunmasız kalan Boşnaklar hem Hırvatların hem de Sırpların hedefi haline geldi. Tıpkı sırtlanların …

Daha fazlası »

Öfkeli mi Eşiniz? Yapmanız Gereken…

Ferhat Aslan Gün geçmiyor ki, âile içi bir şiddet kurbanı vakası kulağımıza gelmemiş olsun. Daha iki gün önce yine Esenler’de bir baba cinnet geçirdi ve “öfke esirlerinin” yaptığını bir kere de bu baba yaptı hem eşine hem de çocuklarına. Olayın detayına girip moralinizi bozmak istemem. Keşke bu tür vakalar medyaya ve oradan da çocuklarımıza çok yansımamış olsa… Ancak neylersin, medya …

Daha fazlası »