Ruhların Gıdası Olan Müzik Tasavvuf Müziğidir   
Ender DOĞAN
   
Ender DOĞAN

İnsan bütün zamanlarda aynı sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar içerisinde yaşar ve bu süreçler benzer sorun ve beklentileri içerir.

Tasavvufun prensipleri her devirde geçerli olup her insanın ruhi hastalıklarına devalar sunmaktadır. Topluma güzel ahlak sahibi olmayı öğretir, iki cihan mutluluğunun yolunu gösterir.

TASAVVUFUN GAYESİ

Elbette, tasavvufun ana gayesi insan eğitimi ve terbiyesidir ancak yaşadığımız bazı iletişim problemleri sebebiyle uygun bir dil geliştirilemediği için günümüzde tasavvufun(temsil makamındaki yolların)tam mânâsıyla fonksiyonunu icra edemediğini düşünürüm. ÖNCE AHLÂKÎ DEĞERLER Tevazu, tevhid bilinci, hadiselerin ardındaki hikmeti arama, ahlâk-ı hasene, empati, hoşgörü, bağışlama, sabır, tahammül, iyi niyet, ruhsal yücelmişlik, fedakârlık, feragât, aşk, şevk, muhabbet, vecd gibi hasletleri kazandırması beklenir.

Dini ibadetler, fıkıh bilgisi ve uygulamaları, ilmihal bu alanın asıl konuları değildir. KALP HANESİ MAMUR OLACAK Kalp tasfiyesi, gönül terbiyesi en temel husustur, Ecza-yı vücut içerisinde kalp Kabe’ye diğer azalar ise onu tavaf eden insanlara benzetilir, kalbin içindeki putları temizlemek gerekir ki bütün diğer azalar ona uysun onu takip etsin, vücutta kalp söz sahibidir. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ide Hak Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan … Ey gönül kendini vezn etmeğe kantar ara bul Yürü dil kantarına halis ayar ara bul Kapatırlar seni bir hal-i haraba yalınız Ol karanlık gecede kendine bir yar ara bul

İNSAN VE EĞİTİMİ

Tarihte dergâhlar toplumu maddi manevi bütün yönleriyle kuşatan, kucaklayan bir fonksiyon icra ediyordu ancak bu iş diğer kurumlarla işbirliği halinde yürütmek suretiyle husule geliyordu. Toplumun siyasi, iktisadi, sosyal meselelerine çözümler sunmak temelde insan eğitimi ve terbiyesini zorunlu kılmaktadır. Tasavvufun ana hedefi insanı eğitmektir.

TASAVVUF MÜZİĞİNİ DİNLEYECEK, ANLAYACAK GÖNÜL OLMALI

Bütün tasavvuf ekollerinde olmasa bile bir kısmında müzik fıtrî bir ihtiyaç olarak kabul edilmiştir. Tekke ve dergâhlarda dervişlerin aşk ve vecd ile ibadet etmeleri, ruh dünyalarını zinetlendirmeleri ve gönüllerini Cenâb-ı yüce Mevlâ’dan gelecek tecellilere açmaları için müzik büyük bir yardımcı olmuştur. Ruhların gıdası olan müzik Tasavvuf müziğidir. Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız o bakımdan oturmamızdan kalkmamızdan, konuşmamızdan sofra adabımıza kadar birçok hususta estetik ölçülere sahip olmuşuzdur. Kültür ve sanat alanındaki zenginliğimiz o kültürün meyvesi olan müzikte de kendini göstermiştir.

TASAVVUF MÜZİĞİ KALPLE DİNLENİR

Yıllar boyu siyasi, toplumsal tercihler, toplumu dönüştürme adına üretilen politik yaklaşımlar vs. birçok sebepten ötürü ülkemizde Tasavvuf müziği diğer müzik türleri gibi yaygınlık gösterememiştir. Halen okullarımızda okutulan müzik kitaplarındaki müfredata bir göz atarsak Batı müziği şarkılarının türkülerimiz ve Türk Sanat müziği şarkılarımızdan kıyas edilemeyecek oranda fazla olduğunu görürüz. Bu konuda sorunun temel nedeni yeni beste yapılmaması değildir yaşam tercihleridir. Elbette yeni besteler yapılmalıdır ancak bu alanda da yapılan çalışmalar sanatın, müziğin kriterleri bakımından başarılı değildir. Öncelikli mesele Tasavvuf eğitimi veren mahfillerin insanımızda estetik değerler oluşturan düşünüş, davranış ve yaşayış ahvalini kazandırmalarıdır. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi ‘Sen kulağını karganın sesine vermişsin bülbülün sesini nereden duyacaksın’ sözünde ifadesini bulan, doğruya meyleden, sanata iştiyaklı güzele meftun insanlar yetiştirmek çok önemlidir.

Alvarlı Efe Hz.nin buyurdukları gibi; Âşık der sazendeler, saz çalar sazendeler Mürde diller ne bilür, ne çalar sazendeler. Tasavvuf müziği her gönüle muhakkak ince mesajlar veriyor ancak burada mesele Tasavvuf müziğinin ne söylediğinden ziyade onun nağmelerle söylediği hakikatleri, güzellikleri, mânâları duyabilecek kulak ve kalbe sahip olabilmektir.


Bu yazı 594 kez okundu
Bu Yazının 1. bölümünü okudunuz. [Bölüm 1]    
Ekim 2011 Sayısının Di?er Yazıları:
• Tasavvuf Bize Ne Söyler (Dr. M. Nur MERTKANLI)
• Tasavvuf Hayatın Kendisidir (Mustafa TATÇI)
• Tasavvuf Denge Kurma Sanatıdır (Prof. Dr. Mahmut EROL KILIÇ)
• Modern Psikolojinin Bıraktığı Boşluğu Tasavvuf Dolduruyor (Mustafa MERTER)
• Sûfîler Allah’ın Kelimeleridir (Yavuz GENCER)
• Tasavvuf İnsana Unuttuğu Sevgiyi Tekrar Hatırlatır (Necdet TOSUN)
• Tasavvuf Toplumu Eğitir (Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE)
• Tasavvuf Olma ve Oldurma Sanatıdır (Turan KOÇ)
• DAĞARCIK (Yenidünya Editör)
• Tasavvuf Bütünüyle Edeptir (Dr. Dilaver SELVİ)
• Nuh Aleyhisselam ve Kavmi (Mahmud Sami RAMAZANOĞLU(k.s.))
• Büyükler Küçüklerin Her Haline Vakıftırlar (Kalemdar .)
• Bu Çehre Yalancı Bir Çehre Değildir (Alemdar .)
• Sır Tutmak Sahibini Yükseltir (Hamdi BOYDAK)
• Es’ad Erbili Hazretlerinden Feyz Almış Bir İrfan Ehli: Mehmet Vehbi Bey (Kamil YEŞİL)
• Doğru Ama Kime Göre? (Prof. Dr. Ali AKPINAR)
• Günah Çıkarmayız Tevbe Ederiz (Doç. Dr. Berat GÜNEY)
• Rol Modelimiz, Peygamberimizdir. ( )
• Siyah Adam Ağlamayı Hep Sevdim (Davut GÖKSU)
• Somali, Müslümanların Veren Elleriyle Dirilecek (Abdullah ZERRAR)
• Kahraman Düşmandı Rahat Uyusun (Nidayi SEVİM)
• KÜLTÜR SANAT [Modern Türk'ün Hikayesi] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Hasan Nail Canat Anılıyor] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Sahaflar Beyoğlu'ndaydı] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Akif Filmi Çekilir mi?] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [İbn Arabi ve irfan geleneği] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [İNSAN EYLEMLERİNİN EN DEĞERLİSİ ŞİİRDİR] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Aziz Mahmut ÖNCEL] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Aşkar, 19. sayı ile okur karşısında] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [New York aklıyla Medine kurulmaz] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Seyr Fm’de yeni dönem heyecanı] (Yenidünya Editör)
• KÜLTÜR SANAT [Ammar ACARLIOĞLU] (Yenidünya Editör)

Son Sayıyı Okumak için Giriş Yapınız

veya bu ayki aktivasyon kodunu giriniz. Bu nedir?
Tamam
 

Seyr FM

 

Her Ay 3 Dergi Birden...