Kur’ân’A ADANMIŞ HAYATLAR   
Yenidünya Editör
   
Yenidünya Editör

 

“İnsanlığa rehber olan âlemde büyükler / Milletleri ruhuyla

 

asırlarca sürükler” der bir şiirinde üstat Ali Ulvi Kurucu.

Her asırda kademlerini peygamberlerin sahabe-i kiramın

ayak izleri üzerine basarak ruhumuzun önünde yürüyen,

gökteki yıldızlar misali parlak insan güzelleri bulunur.

Onlar ki hangi çağda yaşarlarsa o çağın ümidi neşesi

olurlar. Yüreklerde aşk çerağını yakarak insanlığı en güzele

götürmek için gerekirse fedayı can ederler…

Bu toprakların son yüzyılında da hak ve hakikat mücadelesi

vererek Kur’an sevdasını burçlara taşıyan ulular bugünün

insanın aklının alamayacağı çetin imtihanlardan

geçerek Allah kelamını susamış gönüllere ulaştırmışlardır.

Bu topraklar zor zamanlardan geçmiş çetin imtihanlar

vermiştir. Ve o zamanlarda Kur’an kahramanları ortaya

çıkarak zorlukları kolaylaştırmış ilahi mesajı ayet ayet yeryüzüne

yaymışlardır. İşte biz de bu özel sayı vesilesiyle bu

güzel mücadeleye öncülük etmiş değerli isimlerden bazılarını

anarak onlara olan bitimsiz hürmetimizi yineliyoruz…

 

GÖNENLİ MEHMED EFENDİ

Gönenli Mehmet Efendi, Sultanahmet Camii’nin

unutulmaz imamı, Kur’ân talebelerinin istisnasız

hâmisi, hanımların vaazından en çok feyiz aldıkları

hocaefendisi ve katil koğuşlarından imamlar çıkaran

bir mürşid. Binlerce talebe, yüzlerce hoca yetiştirmiş.

Devrinde hizmetiyle, devrinden sonra himmetiyle

İslâm ve Kur’ân safının ön sıralarında yer

alanlardan. Bediüzzaman onun için “Biz Kur’ânın

manasına çalışıyoruz, Gönenli Mehmed Efendi ise

lafzına çalışıyor. Onun talebelerini de nur talebeleri

gibi kabul ediyorum” diyor.

Bütün sözleri ömrünü adadığı Kur’ân’dan ve

Kur’ân’a dairdir. “Hürmetle Kur’ân dinleyen bir insana

cehennemlik bile olsa Kur’ân şefaat edecek”

der.“Başka çıkar yol yok. Kur’ân’ın gösterdiği yolda

Peygamber’in (s.a.v) izinden ayrılmadan yaşamak

lazım.” “İş, Kur’ânla süslenmek, zenginleşmek;

yoksa altınla değil!” “İnsanları namazından,

Kur’ânından alıkoyan insanlar ne kötüdür.” “Kur’ân

okumak, salat ü selam getirmek, İslamiyetin şiarıdır.

Ümmetin en hayırlısı, Kur’ân okuyandır.” sözlerini

sohbetlerinde sık sık söyler.

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret

ettirmeyiniz” nebevi ilkesini hayatına yedirmiştir.

Bir gün yanına birkaç talebi gelir. Zor durumdaki

bir kişi için yardım istiyorlardır. “Efendim dini emirlere

pek riayeti yoktur; namazı kılar kılmaz. Kur’ânla

arası var mı yok mu bilmeyiz. Hani nerdeyse müslüman

diyebilmek için şahit arayacağız. Fakat durumu

müşküldür…” Gönenli Hoca gülümser ve karşısında

iki büklüm talebelerine şöyle der: “İnsan değil

mi evladım. Allah’ın kulu değil mi değil mi evladım.

İnsan olması yetmez mi evladım?...”

Rabbim bendelerini, benzerlerini daim etsin. Şefaatlerinden

mahrum etmesin.

SÜLEYMAN HİLMİ EFENDİ (TUNAHAN)

Kur’ân’ın hakiki hadimlerinden biri de Silistireli Süleyman

Hilmi Efendi’dir. Fatih Sultan Mehmed Han

devrine uzanan hocazadeler neslinden ve İmam

Rabbani Hazretlerinin manevi evletlarındandır. Yüksek

seviyede hukuk tahsiline rağmen, hakimlik yapmayıp

öğrendiği bütün din ilimlerini harmanlayarak

bütün mesaisini Kur’ân eğitimine ve talebelerine

adamıştır. Kendisinden evvel gelip geçen âlimlere

büyük bir saygısı vardır. Onların mum ışığında yazdığı

bahâ biçilmez hazine misali eserlerin toprağa gömülerek

çürüdüğünü, bakkallara satılarak çöplüklerde

çiğnendiğini, bir kısmının da kütüphane raflarında

tozlanmış ve çürümeye terk edilmiş olduğunu

bizzat görmüş ve medreseleri kapanmış, yazısı değiştirilmiş,

din ilimleri yok olmaya yüz tutmuş olan

bir zamanda, bütün dikkatini kitap yazmaya ayırmaktansa,

yazılan ilmî eserleri anlayarak anlatacak

ve ilmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak canlı

kitaplar olan talebe yetiştirme yolunu tercih etmiştir.

Talebelerini akranları şehvete esir olup nefis ve heva

peşinde başıboş dolaşırken, Hazret-i Mevla'nın zatının

nuru ile alakadar ve sıfatının eseri olan ilm-i

Kur’ân ile meşgul oldukları için bağrına basmış ve

takdirlerini onlara da her vesileyle bildirmiş ve onlara

şöyle demiştir: “Burada öğrendiklerinizle ümmet-i

Muhammed'in evladını bataklıktan kurtarmağa hazırlanıyorsunuz.

Bu ne yüce bir vazifedir... Yemin ederim

çocuklar, sizler bu dünyanın en bahtiyar insanları

ve hatemi's-saade bahçesinin fidanlarısınız. Hepiniz

ümmet-i Muhammed'e yadigar olsun.” “Bizim

bu alemde biricik emelimiz var. O da Ümmet-i

Muhammed'in evlatlarının kalplerine Fuyuzat-ı

Muhammediye'yi aşılamaktır.” der.

Kur'ân-ı Kerim'in günlük hakkının 200 âyet oluduğunu

söyler, elli İhlâs-ı Şerif okuyan kimsenin Kur'ân-ı

Kerim'in hakkı ödenmiş olacağını müjdeler. Buna

riâyet eden sadık talebeler bu vesîle ile dünyada hiç

bir sıkıntı görmediklerini ve rızıkların da geniş olduğunu

yaşayarak tecrübe ettiklerini nakletmektedirler.

Rabbim şefaatlerine nail etsin.

Hacı Muzaffer Efendi (Özak)

Yine âlimler soyundan Kur’ân’a adanmış bir ömrü

dokuyan, anne tarafından Evlad-ı Resul’e bağlı olan

mübarek zatlardan biri de Muzaffer Özak Efendi’dir.

Kur’ân eğitimini Fatih Camii Başimamı Mehmed

Rasim Efendinin talebesi olarak tamamlar. Hüsnü

Efendi’den sekiz yıl fıkıh ve hadis, Nevşehirli Hacı

Hayrullah ve Atıf Hoca’dan da tefsir dersleri alır.

Ömrünün 30 yılı 42 ayrı camide müezzinlik imamlık

yaparak geçer. Süleymaniye Camii’nin unutulmayan

fahri imamlarından ve Sahaflar çarşısının hatırlı

sahaflarından biridir.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde zikir meclisleri oluşturması

en büyük hizmetlerindendir. Talebelerinin

önemli bir kısmı yabancı uyrukludur. Muzaffer Hoca,

gençlik yıllarında Ayasofya Camiinde tefsir dersleri

alırken çok güzel bir rüya görür. Peygamberimiz, Hz.

Ali’nin tuttuğu bir devenin üzerindedir. Hz. Ali’nin diğer

elinde ise meşhur kılıcı Zülfikar bulunmaktadır.

Efendimiz ona sorar: -Müslüman mısın? -Evet. -İslam

için başını verir misin? Muzaffer Efendi yine

“evet” cevabını verir. Peygamberimiz başını kesmesi

için Hz. Ali’ye talimat verir. Allah’ın Aslanı da, başını

gövdesinden ayırır. Hazret korku içinde uyanır. Rüyayı

Kur’ân-ı Kerim hocasına anlatır. Hocası bu son

derece önemli rüyayı yorumlar ve der ki: “Sen Hz.

Ali Efendimizin yoluna gireceksin ve bir tarikatın

şeyhi olacaksın!” Öyle de olur ve bütün ömrü din-i

mübine hizmet yolunda geçer.

13 Şubat 1985 tarihinde Hakk'a yürüyen Hacı Muzaffer

Ozak Efendi’nin cenazesini yıkama görevi

Kâdirî şeyhi Nazmi Ceylan Baba’ya, namazını kıldırmak

ise Gönenli Mehmet Efendi’ye nasip olmuştur.

Kabri, Nureddin Cerrahî Âsitanesindedir.


Bu yazı 1504 kez okundu
Bu Yazının 1. bölümünü okudunuz. [Bölüm 1]   [Bölüm 2]   [Bölüm 3]
Eylül 2010 Sayısının Di?er Yazıları:
• KUR’ÂN-I KERİM’İ DOĞRU ANLAMAK (bu ayki aktivasyon kodu: kuran) (Dr. Mehmet SÜRMELİ)
• HER AN FARKLI BİR TECELLİ İLE YENİLENEN KİTAP: KUR’ÂN (Rasim ÖZDENÖREN)
• ŞİFA ÜLKESİNE YOLCULUK (Metin KARABAŞOĞLU)
• KUR’ÂN BİLGİSİ, BİLDİĞİNDEN EMİN OLMA BİLGİSİDİR (Hüseyin AKIN)
• İLAHİ RAHMETİN EBEDİ TECELLİSİ: KUR’ÂN-I KERİM (Vehbi VAKKASOĞLU)
• KUR’ÂN-I KERİM MUTLULUK KİTABIDIR (Raşit KÜÇÜK)
• GURBET ÇAĞININ ALACAKARANLIĞINDA KİTABIMIZLA BULUŞMAYA DOĞRU (Bedri GENCER)
• Öyküler ve İnsan Sırrı (Yenidünya Editör)
• NE DEDİLER? (ORHAN GENCEBAY) (Orhan GENCEBAY)
• KUR’ÂN’A DÖNMEDİKÇE!.. (Abdullah YILDIZ)
• KUR’ÂN’DA “ŞÂKİLE” KAVRAMI (Abdurrahman KASAPOĞLU)
• KUR’ÂN’DAN GELİP SENDE KALANLARIN VAKTİ: HAYAT (Derya GÜNEY)
• KUR’ÂN TEFSİR EDİLİR TERCÜME EDİLMEZ (Ebubekir SİFİL)
• KUR’ÂN-I KERİMİN SIRRINA ERMEK (Mehmet Ali BULUT)
• “KUR’ÂN OKUMANIN VE ÖĞRENMENİN GAYESİ NE OLMALIDIR?” (Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN)
• KUR’ÂN CEMAATLERİNE İHTİYACIMIZ VAR (Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN)
• SAATSİZ HOCA (Nurettin YILDIZ)
• SON ELÇİ VE SON MESAJ HZ. MUHAMMED VE KUR’ÂN-I KERİM (Prof. Dr. Mehmet Emin AY)
• Ne Dediler? (İSKENDER PALA) (İskender PALA)
• Ne Dediler? (Ahmet TAŞGETİREN) (Ahmet TAŞGETİREN)
• Ne Dediler? (FARUK MERCAN) (Faruk MERCAN)
• Ne Dediler? (MÜMTAZ ER TÜRKÖNE) (Mümtaz Er TÜRKÖNE)
• Ne Dediler? (ZEKAİ TUNCA) (Zekai TUNCA)
• Ne Dediler? (TOKTAMIŞ ATEŞ) (Toktamış ATEŞ)
• KUR’ÂN’IN HERKESE SÖYLEYECEĞİ BİR ŞEYLER VARDIR (Prof. Dr. Faruk BEŞER)
• Ne Dediler? (ERTUĞRUL ERKİŞİ) (Ertuğrul ERKİŞİ)
• SURE İSİMLERİ VE SIRALANIŞLARINDAKİ HİKMETLER (Yenidünya Editör)
• BESMELE KUR’ÂN’IN ANAHTARIDIR! (Alemdar .)
• İBADET ANCAK ALLAH’ADIR (Mahmud Sami RAMAZANOĞLU(k.s.))
• KUR’ÂN-I KERİM RABBİMİZİN KULLARINA MEKTUBUDUR (Kalemdar .)
• KUR’ÂN-I KERİM İSLÂM MEDENİYETİNİN KAYNAĞIDIR (Hattat Hüseyin KUTLU)
• KUR’AN’A DAİR (Yenidünya Editör)
• KUR’ÂN’IN TEFSİRİNE OLAN İHTİYAÇ (Prof. Dr. Ali AKPINAR)
• ORYANTALİZM VE KUR’ÂN (Mahmut AY)
• Ne Dediler? (AHMET YENİLMEZ) (Ahmet YENİLMEZ)
• Ne Dediler? (ORAL ÇALIŞLAR) (Oral ÇALIŞLAR)
• YENİDEN DOĞANLAR: "KUR'AN'IN ALMANCA MEALİNİ OKUDUM" (Leyla YILDIRIM)
• YENİDEN DOĞANLAR: "KUR'AN HER ŞEYE BİR ANLAM YÜKLÜYOR" (Abdulkerim .)
• YENİDEN DOĞANLAR: "KUR'AN'A FATİHA İLE BAŞLADIM" (Bilal .)
• ŞARKIN KUR’ÂN BÜLBÜLÜ (Zeki DURSUN)
• KUR’ÂN’I ANLAMADA DİL PROBLEMİ (Dr. Ayşe GÜREL)
• KUR'AN'IN MATEMATİK MUCİZESİ (Yenidünya Editör)
• Ne Dediler? (NAZLI ILICAK) (Nazlı ILICAK)
• HERKES KUR’ÂN UMMANINA DALABİLİR Mİ? (Prof. Dr. Mahmut EROL KILIÇ)
• Ne Dediler? (HASAN CELAL GÜZEL) (Hasan Celal GÜZEL)
• GÖZLERİN AÇIK ADRESİDİR O’NUN GÖRMESİNİN... (Senai DEMİRCİ)
• Ne Dediler? (İHSAN KALKAVAN) (İhsan KALKAVAN)
• KUR’ÂN’IN ZEVKİNE VARMAK (Hamdi BOYDAK)
• Ne Dediler? (NEVZAT TARHAN) (Nevzat TARHAN)
• HALK KUR'AN'A SUSAMIŞTI (HAFIZ-I KURRA HARUN SOYDAŞ HOCAEFENDİ) (Yunus Emre ALTUNTAŞ)
• HAFIZ AYAKLI KUR’ÂN’DIR! (Doç. Dr. Fatih ÇOLAK)
• KUR’ÂN’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİM (Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ)
• SÛFÎLERİN KUR’ÂN’A KARŞI HÜRMETLERİ (Yenidünya Editör)
• BATILIlLARIN KUR’ÂN’A YAKLAŞIMLARI (Muhsin İlyas SUBAŞI)
• KUR’ÂN’I NASIL ANLAMALIYIZ? (Aliya İzzet BEGOVİÇ)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİM'İ (ALİ YAŞAT) (Ali YAŞAT)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİMİ (WALID ALAA) (Walid Alaa EDDINE)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİM'İ (SERDAR TUNA) (Serdar TUNA)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİM'İ (AGUNG NURWİJOYO) (Agung NURWİJOYO)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİM'İ (Hasan IRAQI)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİMİ (ABDEİLLAH GANMATI) (Abdelilah GANMATI)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİM'İ (BİLAL BAKCAN) (Bilal BAKCAN)
• GENÇLERİN KUR'AN-I KERİMİ (AYŞE İLHAN) (Ayşe İLHAN)
• SAHABENİN KUR'AN ANLAYIŞI (Mehmet SÜRMELİ) (A. Kerim SENCER)

Son Sayıyı Okumak için Giriş Yapınız

veya bu ayki aktivasyon kodunu giriniz. Bu nedir?
Tamam
 

Seyr FM

 

Her Ay 3 Dergi Birden...