Anasayfa / Etiket arşivleri Yenidünya Dergisi

Etiket arşivleri Yenidünya Dergisi

Ceviz, Fındık ve İncir Çekirdeği

Âile Danışmanı ve Psikoterapist Cevizi ile meşhur Bitlis ilimizde, bir konferans vermek nasip olmuştu şehrin o temiz yürekli insanlarına. Sahneye elimde tuttuğum bir ceviz ile çıktım ve “Biz âile danışmanlarının ceviz ile ortak bir tarafımız var.” diyerek başlamıştım konuşmama. Sizler de çok duymuşsunuzdur, âile içi sorunların konuşulduğu ortamlarda bu üç meyvenin isimlerini. Ceviz ve fındıkkabuğu ile incir çekirdeği, birer ölçü …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (33. Mektup)

25 Nisan 1321 târihli yazılmış olan iltifat dolu mektubunuz elime ulaştı ve sevinçle mutlu oldum. İlahî, dünyâda sevinçli ve ukbâda mutlu olasınız. Dünyevî meşgalelerden hâsıl olan ağırlıktan şikâyet buyurmuştunuz. Doğrudur; bir insan dünyevî işlerden dolayı gafil bir kalp ile öldüğü zaman (bunun) âhiretteki ağırlığı daha fazladır. Allah Teâlâ, sizleri ve bizleri korusun. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifleri tamâmiyle tasdîk eden …

Daha fazlası »

Yûnus Emre Şiirinin Kaynakları

“Yûnus’un sözü şiirden amma aslı Kitap’tan Hadîs ile dinene key bil sâdık olmak gerek” Yûnus Emre Yûnus Emre, üzerinde belki de çok konuştuğumuz, ama anlama noktasında aynı derecede başarılı olamadığımız bir isimdir. Bunun en önemli sebeplerinden ilki, tasavvufa müsteşriklerin bakış açısıyla ve onların yöntemleriyle yaklaşmamızdır. Bilindiği gibi bu bakış açısında tasavvuf, Kur’ân ve Hadîs kaynaklı bir disiplin olarak ele alınmaz …

Daha fazlası »

İffet ve Sabır Âbidesi Bir Dünyâ Güzeli

Kur’ân’da kıssası anlatılan bütün kahramanlar bizler için önemlidir. Her birinin anlatılan kıssasından alınacak sayısız mesajlar vardır. Bu kahramanlardan ikisi vardır ki her müslüman gencin hattâ çocuğun çok iyi tanıması gerekir. Onlar bizim çocuklarımız ve gençlerimiz için özlenmesi ve izlenmesi gereken âbide şahsiyetlerdir. Bunlardan biri Hz. Yûsuf, diğeri ise Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem, ana karnında Yüce Allâh’a adanan, çocuk yaşta mâbette …

Daha fazlası »

Ömrü Zâyi’ Etmemek

“İnsan” denilen varlık, bir taraftan sosyal çevre, bir taraftan fizikî çevre tarafından kuşatılmış durumdadır. Bütün yapıp etmelerinde şu veya bu şekilde bu kuşatılmışlığın etkisini hisseder. Buna bir de “kı‎sa veya uzun vakit, az ya da çok süren bölünebilir müddet” gibi1 anlamlara gelen “zamân”ı ekleyebiliriz. Zaman kavramının mâhiyeti konusunda yapılmış birçok açıklamalar içinde “Zaman, sürüp giden doğru bir çizgi olarak düşünülebilir; …

Daha fazlası »

Milletimizde Ehlibeyt Sevgisi

İslâm dünyâsı dikkate alındığında, belki en çok Ahmed, Mehmed, Ali, Veli, Fatma, Hasan ve Hüseyin isimlerine Anadolu’da rastlanılmaktadır. Bunun sebebi, ehlibeyt sevgisinin milletimizin ortak paydası olmasıdır. Âşıklarımız, şâirlerimiz güzel duyguları, güzel ahlâkı, iyilik, asâlet ve fazîleti, onların isimlerini serlevha ederek anlatmışlardır. Onlar sâfiyeti ve sâdeliği temsîl etmişler, gül-i Muhammedî’nin hoş kokusunu târihin her sayfasına sindirmişlerdir. Yûnus Emre, gönlündeki ehlibeyt sevgisini …

Daha fazlası »

İbâdetlerde Zâhir-Bâtın

İslâm insan içindir ve insana göredir. Bir bakıma İslâm’la insan ikizdir. Dolayısıyla, insanın maddî ve mânevî ihtiyaçları en iyi şekilde İslâm dîninde dikkate alınmıştır. İnsanın maddesi ve mânâsı olduğu gibi, dînin de zâhiri ve bâtını vardır. Dînin tam olarak anlaşılması ve yaşanması, onu zâhiri ve bâtını ile birlikte ele almakla mümkün olur. Bunu en iyi şekilde anlayan ve yaşayan, başta …

Daha fazlası »

Genetik Çalışmalar, Bilim ve Îmân

Birileri diyormuş ki, genetik müdahale sûretiyle insan ömrünün uzatılması mümkünmüş. Ancak insan ömrünün uzatılması onun îmânını sarsarmış, çünkü uzun yaşama, insana öte dünyanın varlığını unuttururmuş. Bir de genetik müdahale sûretiyle ömür ebedîleştirilirseymiş ortada ne tanrı inancı, ne öte dünya inancı, ne din, ne îmân, bir şey kalmazmış! Îmân, eğer insan ömrüne endeksli bir vakıa olarak karşımıza çıkartılırsa ve ömrün uzunluğuyla …

Daha fazlası »

Piyer Loti ‘Türk Dostu’da Alâeddin Arabî Efendi ‘Türk Düşmanı’mıydı?!

Yaklaşık 13 seneden beridir fırsat buldukça Eyüp Sultan’ımızın ebedî misâfirlerini tanımaya, keşfetmeye çalışıyoruz. Gün geçmiyor ki târihe mâl olmuş, iz bırakmış bir değerimizle, büyüğümüzle karşılaşmayalım. Kimler yok ki bu mezarlıklar şehrinde.. Esâsen bu teveccühün, rağbetin sebebi hepimizin mâlûmudur. Hazreti Peygamber Efendimiz’i (sav) hânesinde yaklaşık yedi ay süreyle misâfir edebilme bahtiyarlığına mazhar olmuş, mübârek fethin ilham kaynağı, Halid Bin Zeyd Ebû Eyyûb El-Ensârî’ye (ra) yakın olma …

Daha fazlası »

Patates – Bazik, Sağlıklı ve Şifâlı

Patates kolayca ve çabukça pişirilebilir ve patatesle hazırlanabilecek sayısız târif vardır. Patates şişmanlatmaz, kan şekeri dalgalanmalarına sebep olacağından korkmaya da lüzum yoktur. Patates – Türlerde Renkli bir Çeşitlilik Dünyâ üzerinde 5000 kadar patates türü vardır. Beslenme fizyolojisi açısından bakıldığında renkli patatesler özellikle ilginçtir. Renkli görünüşleriyle (kırmızı, sarı, mor/mavi) bakanlarda iyi bir intibâ bırakmakla kalmazlar, normal patateslere nisbetle daha yüksek antioksidan …

Daha fazlası »