Etiket arşivleri Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel N.E.Ü. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Hz. Peygamber’in (sav) Ticari Faaliyetleri, Bazı Emir ve Yasakları Ve Geçimi

Hz. Peygamber’in (sav) doğduğu, peygamberlik görevinin verildiği ve risalet döneminin on üç yılının geçtiği Mekke, cahiliye döneminde Afrika ile Asya kıtaları arasında önemli bir stratejik ve coğrafi konuma sahip olan Arabistan’ın önemli şehirlerinden olup, ticari faaliyetler açısından oldukça önemli bir konuma sahipti. Bu konumu hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde idi. Zira başta Ukâz panayırı olmak üzere bölgede kurulan …

Daha fazlası »