Anasayfa / Etiket arşivleri Prof. Dr. Adem Apak

Etiket arşivleri Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi – 2

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi – 2 Prof. Dr. Âdem Apak Rasûlullâh’ın (sav) Çocuklara Değer Vermesi Hz. Muhammed’in (sav) çocuklarla ilişkilerinde göze çarpan, en başta gelen özellik onlara değer vermesi, onların dostluğunu ve güvenini kazanması olmuştur. Kendisi çocuklarla özel olarak ilgilenmiş, onları yetişkin bir insan gibi kabûl etmiş, çocuklarla her karşılaştığında onlara selâm vermiş, hâl ve hatırlarını sormuştur.1 Onlarla …

Daha fazlası »

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi Prof. Dr. Âdem Apak İslâm dîni ilâhî dâvetinin yanısıra aynı zamanda bir eğitim sistemi, toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni ortaya koymuştur. Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek ise şüphesiz bu dînin insanlığa tebliğ edici peygamberi Hz. Muhammed’dir (sav). Bundan dolayı O’nun …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’in (sav) İnsana ve Haklarına Verdiği Değer

Hz. Peygamber’in (sav) İnsana ve Haklarına Verdiği Değer Prof. Dr. Adem Apak Günümüze kadar varlığı ve etkinliği devam eden başlıca hukuk sistemleri, felsefî ve dinî ekoller genel anlamda insanın değerli olduğu ve onun dokunulmaz, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip bulunduğu noktasında görüş birliği içerisindedirler.1 Buna göre temel insan hakları, insanın sırf insan olduğu için doğuştan kazandığı, vazgeçilmez, devredilemez, kutsal haklar …

Daha fazlası »

Hicret’in Allah Rasûlü’nün (sav) Dâvetindeki Yeri ve Mesajı

Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medîne’ye göç etmesi sıradan bir vatan değişikliği değil, özelde İslâm târihinin, genelde de dünyâ târihinin en mühim hâdiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hâdisenin sebep ve netîcelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir. Hicret; terk etmek, ayrılmak, bir yerden bir yere gitmek anlamlarına gelir. Istılah anlamında ise Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medîne’ye göç etmesi demektir. Muhacir kavramı …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’i (sav) Anlamada Sahâbe’nin Yeri ve Önemi

Hz. Peygamber’in (sav) dâvetine ilk icâbet eden öncü Müslümanları temsîl eden Sahâbe nesli; O’na gösterdiği sadâkat ve teslîmiyet, hem hayâtında hem de vefâtından sonra İslâm’ın yayılması ve doğru anlaşılması adına harcadıkları olağanüstü çabaları sebebiyle bütün Müslümanlar nazarında eşsiz bir değere sâhiptir. Sahâbe neslinin, esâsında ferd olarak diğer insanlardan farklı bir üstünlüğü olmadığı gibi, onlar mâsum ve günahsız da değildir. Ancak …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’in (sav) İnsana ve Haklarına Verdiği Değer

Günümüze kadar varlığı ve etkinliği devam eden başlıca hukuk sistemleri, felsefî ve dinî ekoller genel anlamda insanın değerli olduğu ve onun dokunulmaz, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip bulunduğu noktasında görüş birliği içerisindedirler.1 Buna göre temel insan hakları, insanın sırf insan olduğu için doğuştan kazandığı, vazgeçilmez, devredilemez, kutsal haklar demektir.2 Hangi etnik, dinî veya meslekî topluluktan olursa olsun her insanın, yalnızca …

Daha fazlası »

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi

RASÛLULLÂH’IN (SAV) ÇOCUKLARA DEĞER VERMESİ Hz. Muhammed’in (sav) çocuklarla ilişkilerinde göze çarpan, en başta gelen özellik onlara değer vermek, onların dostluğunu ve güvenini kazanmak olmuştur. Kendisi çocuklarla özel olarak ilgilenmiş, onları yetişkin bir insan gibi kabûl etmiş, çocuklarla her karşılaştığında selâm vermiş, onlara hâl ve hatırlarını sormuştur.1 Onlarla şakalaşmış,2 hasta olan çocuklara da özel olarak geçmiş olsun ziyâretlerinde bulunmuştur.3 Hz. …

Daha fazlası »

Hz. Muhammed (sav) ve Çocuk Eğitimi

İslâm dîni ilâhî dâvetinin yanısıra aynı zamanda bir eğitim sistemi, toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni ortaya koymuştur. Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek ise şüphesiz bu dînin insanlığa tebliğ edici peygamberi Hz. Muhammed’dir (sav). Bundan dolayı O’nun bir eği­timci olarak yeni yetişen nesillere yaklaşımını, onlarla olan ilişkilerini …

Daha fazlası »

Dört Halifenin Seçimleri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

  Hz. Peygamber (sav), Mekke döneminde sadece bir risâlet görevini ifa etmesinin yanı sıra kendisine inananların da lideri konumundaydı. Medine’ye hicretten sonra ise peygamberlik vazifesine siyasî anlamda devlet başkanlığı eklendi. Hicret sonrasında onun aslî görevi şüphesiz dinî idi, yani o devlet başkanı olmasından önce bir peygamberdi. Siyasî görevi ise ancak ilahî misyonunu destekleme ve güçlendirme işlevi görüyordu. Hz. Muhammed’in (sav) vefatıyla birlikte …

Daha fazlası »