Anasayfa / Etiket arşivleri Nurgül Dere

Etiket arşivleri Nurgül Dere

Hz. Nefise (r.anhâ)

Mü’minlerin annesi Hz. Hatîce’nin yakın arkadaşı… Hz. Nefise’nin (bir rivâyete göre Nüfeyse) (r.anhâ) hayâtı hakkında fazla bir mâlûmâtımız yok. Sâdece Meşâhîru’n-Nisâ’da, ashabtan Ya’lâ b. Ümeyye’nin kardeşi olduğu, Mekke’nin fethi günü İslâm’a girdiği ve Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikram ve ihtirâmına mazhar olduğu kayıtlıdır. O’nunla ilgili geriye kalan en önemli bilgi ise, mü’minlerin annesi Hz. Hatîce’nin (r.anhâ) arkadaşı olduğu ve …

Daha fazlası »

Hz. Nuseybe Binti Ka’b (r.anhâ)

Ey Ümmü Umâre, sendeki bu cesaret ve metanet kimde var! Hz. Muhammed (sav) Künyesi Ümmü Umâre olan Hz. Nesibe ilk Müslümanlardandır. Hz. Nuseybe (r.anhâ), tahminlere göre hicretten 40 sene kadar önce Medine’de doğmuştur. İlk evliliğini amcazâdesi Zeyd İbni Âsım ile yapmıştır. Bu evlilikten Abdullah ve Habib isminde iki çocuğu olmuştur. Zeyd’in vefatından sonra da Urve İbni Amr ile evlenmiş, bu …

Daha fazlası »

Hz. Ümmü Eymen (R.Anhâ)

“Ümmü Eymen, annemden sonra annemdir.” Hz. Rasûlullah (sav) Hz. Peygamberin (sav) dadısı olan Ümmü Eymen’in asıl adı Bereke’dir. İlk evliliğinden olan çocuğu Eymen’e izafeten “Ümmü Eymen” künyesini almıştır. Ümmü Eymen Habeşistan’dan gelmişti. Peygamberimiz’in (sav) babası Hz. Abdullah’ın cariyesiydi. Hz. Abdullah vefat ettikten sonra da Hz. Âmine’nin yanında kalmaya devam etmiş ve Efendimizin bakımını üstlenmiştir. Hz. Âmine akrabalarını ziyaret ve merhum …

Daha fazlası »

Hz. Fâtıma Binti Esed (R.Anhâ)

“O, benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken, o önce benim saçımı, başımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi.” Hz. Muhammed (sav) İyi ve yumuşak tabiatlı, şerefli, yetim ve fakirlere yardımda bulunan fedakâr bir hanımefendi olan Fâtıma Binti Esed (r.anhâ), Peygamberimiz’in (sav) amcası Ebu Tâlib’in hanımı; Hz. Ali …

Daha fazlası »

Hz. Ümâme Binti Ebi’l Âs (r.anhâ)

Hz. Fâtımâ’nın vefât etmeden evvel eşi Hz. Ali’ye: “Onu benden sonra al” diye vasiyet ettiği Peygamber torunu… Evet, Hz. Ümâme Hz. Peygamber’in (sav) mübârek kerîmesi Zeyneb’in kızı idi. Rasûlullâh’ın (sav) sevgili torunlarından olan Ümâme (r.anhâ), küçüklüğünde hep mübârek dedesinin yanında bulunurdu. Efendimiz’in (sav) Ümâme’ye olan şefkati o derece idi ki namaz kılarken bile yanından ayırmazdı. Secdeye varınca çocuğu (yanına) bırakır, …

Daha fazlası »

Cennet Kadınlarının Seyyideleri

İbn-i Abbas (ra) şöyle rivâyet etmiştir: Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) dört çizgi çizdi ve şöyle buyurdu: “Cennetlik kadınların en üstünleri Hatîce, Fâtımâ, Meryem ve Âsiye’dir.” Bu mübârek hanımefendiler Rasûlullah (sav) tarafından işte böyle medh edilmişlerdir. Validelerimizin nasıl özellikleri vardı ki Efendimiz tarafından böyle bir mevki için müjdelenmişlerdi? Kuşkusuz bu mübârek vâlidelerimizi anlatmak buraya sığmaz… Biz de yerimiz müsaade ettiği kadarıyla Cennet …

Daha fazlası »