Anasayfa / Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

İmam Hatip Liseleri ve Eğitim Kalitesi

*Dünyâda örneği görülmeyen bir yapıyı düşünelim önce: Bir millet, dişinden tırnağından arttırdığı harçlıklar ve yaptığı infakla okullar inşâ ediyor. Sonra devletine başvurup, ‘bana bir müdür bir de mühür gönder’ diyor. “Binâ da senin, çocuğum da… Yeter ki inançlarıma ters, değerlerime karşıt bir eğitim verme!” Târihinde inişler çıkışlar olmuş, seveni kadar olmasa da şedid düşmanları olmuş, hep bir tartışmanın odağında bulunmuştur. …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Cuma Günü Tüm günler Allâh’ındır, ancak bâzı günlerin özelliği vardır. Bu özellik, Rabbimizin bize rahmetini sunmasını için bir bahane de olabilir, o gün meydana gelen olayların önemine binâen de olabilir. Sonuçta her şeyi, o günleri de yaratan Rabbimiz, kimi günleri dikkatimize sunuyor. O günlerde daha çok kendisini hatırlamamızı, kendimizi keşfetmemizi, çevremizin farkında olmamızı, arınmamızı ve temizlenmemizi istiyor. Rabbimiz (cc) Rasûlü’nden …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Irk ve Kavim Allah ve Resûlü (sav) insanların ırkları, kavim ve kabîleleriyle övünmelerini aslâ hoş karşılamazdı. Peygamber Efendimiz (sav) ırkçılığı, “câhiliye dâvâsı”, “asabiyet”, “câhiliye asabiyeti” gibi isimlerle nitelemiştir. Bir diğer ifâdeyle; kavmi veya kabîlesini haklı haksız her durumda savunma, onun için mücâdele etme zihniyetine “asabiye” denir. “Asabiyet; zulümde kavmine yardım etmendir.” (Ebu Davud, K.S.-4800) Resûlullah (sav), asabiye (ırk, kavim veya …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Yolculuk Allah Resûlü yolculuğa genellikle perşembe günü çıkardı. (Ebu Davud-3162, Buhârî, K.S.-2180) Bir müfreze veya ordu gönderdiğinde sabahleyin gönderirdi. “Allâh’ım, sabah erken saatlerinde ümmetine bereket ver.” (Ebu Davud, Tirmizî-3163) Sefere çıkan kişinin dostlarıyla selâmlaşmasını, onların hayır duâlarını almasını isterdi. (Mu’cemül Evsat-3202) Bir kimsenin yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkmasını aslâ uygun görmezdi. (Buhârî, Tirmizî, K.S-2182) İki kişinin de sıkıntı oluşturabileceğini …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (Sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Sadaka Allah Resûlü (sav), kişinin, temiz veya sıhhatli olmadığı için yiyemeyeceği şeyi başkasına sadaka olarak vermesini hoş görmezdi. (Müsned-2798) Ramazan ayında verilen sadaka/zekât diğer aylara göre daha faziletlidir. (Tirmizi-2881) En hayırlı sadaka, Ramazan’da verilen sadakadır. (Tirmizi-K.S. 9/428) Acil durumlar, ihtiyaçlar hariç, normal olarak verilen sadakalar açısından Ramazan ayının özel bir durumu vardır. Sadaka, yardım isteyen fakir boş çevrilmemeli, küçük de …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Tabiat Âleminden Sünnet ve Tavsiyeler

Canlılar Allah Resûlü (sav) zaman zaman kâinâtın yaradılışı, geçmiş ve gelecek diğer mahlûkât hakkında, Allâh’ın kendisine bildirdiği ve kendisinin de istediği kadar bilgi verirdi. (Buharî, K.S.-1686, 1689) “Başlangıçta Allah vardı, O’ndan başka birşey yoktu. O’nun arşı, suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı.” (Buharî, Tirmizî, K.S.-1684) “Allah yedi semâyı yarattı, her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesâfesidir.” (K.S.-1690) …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (Sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Yargılama-Ceza Verme”

Yargılama Allah Resûlü, insanlar arasında hüküm vermek için görev alan kişiyi, sorumluluğun büyüklüğünden dolayı, bıçaksız boğazlanan kimseye benzetmiştir. (Ebu Davud, Tirmizi,-4904, K.S.-4881) Efendimiz (sav), insanlar arasında adaletle hükmeden kişinin cennete gideceğini haber verirdi. (Ebu Davud-4909) Adaletten asla şaşmazdı. Resûlullah (sav), bir konuda yeni hüküm getirdiğinde, uygulamaya öncelikle kendi akraba ve yakınlarından başlardı. Faiz yasağını amcası Abbas (ra)’den başlatmıştır. Yine kan …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Cihâd”

Allah yolunda cihâd, en hayırlı amellerdendir. (Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Neseî, Tirmizî, İbn-i Mâce, K.S.-1002) Cihâd, kulun cennetteki makâmını yükseltir. (Müslim, Neseî, K.S.-1002) Allah yolunda bir gün nöbet beklemek, (hayırla geçen) diğer bin günden daha hayırlıdır. (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn-i Mace, K.S.-986) Resûlullah (sav), Allâh’ın kelâmı yücelsin, hâkim olsun diye savaşan kişinin cihâd yapmış olduğunu buyururdu. Kahramanlık, ırk, âile, dost …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Yönetim ve Hukuk”

Önemli ve kritik durumlarda, vahyin gelmediği durumlarda, istişârede bulunurdu. Bu O’nun (sav) temel bir özelliği idi. (Müslim, Ebu Dâvûd-6453, K.S.-4229) Yöneticilerin hayırlı danışmanlar edinmelerini isterdi. Bahtiyar bir yönetici; unuttuğu zaman ona hatırlatacak, hatırladığı zaman ona yardımcı olacak vezirler, danışman ve yardımcılar edinir. (Ebu Dâvûd, Nesei-5976, K.S.-1731) Kendisine danışılan kişinin muhakkak güvenilir bir kimse olmasını isterdi. (Tirmizî, Ebu Dâvûd, İbn-i Mâce, …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Yönetim ve Hukuk”

Biat, Siyâsî Bağlılık Allah Resûlü (sav) yeni Müslüman olanlardan ve kritik durumlarda da ilgili şahıslardan, İslâm’a bağlılık göstereceklerine dâir söz alır, sözlerini yeniler, bilinç tâzelemesi yapardı. Yâni biat alırdı. Allah Resûlü, Müslümanlardan biat alırken erkeklerle musâfaha ederdi. Ancak kadınlarla tokalaşmazdı. (Muvatta, Tirmizi, Nesei, İbn Mace- K.S.2/275, K.S.-828) Onlarla bir elbise veya bez parçasının bir kısmını karşılıklı tutarak biat alırdı. (K.S.2/276) …

Daha fazlası »