Anasayfa / Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Sağlık

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Sağlık Mehmet Nezir Gül İnsana Gelen Sıkıntılar Allah Resûlü (sav), insanoğlunun sağlığının kıymetini genel olarak bilmediğini ifâde ederdi. “İki nîmet vardır ki, insanların çoğu onlar husûsunda aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit.” (Buhârî, Tirmizî, K.S.-5983) Müslümanın; başına gelen ve sabrettiği sıkıntı, ağrı, üzücü durumlar, yorgunluk ve hastalıklardan dolayı, ağacın yapraklarının dökülmesi gibi günahlarından bağışlandığını, …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Uyuması – Rüyâ Âlemi

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Uyuması – Rüyâ Âlemi Mehmet Nezir Gül Uyuması Peygamber Efendimiz (sav) yatsı namazını kıldıktan sonra yapılacak bir iş varsa yapar, yoksa uyumaya geçerdi. İnsanların gece geç vakitte yatmalarından hoşlanmazdı. Çünkü gece geç yatmak, teheccüde kalkmayı zorlaştırdığı gibi sabah namazını da riske attırır. Efendimiz (as), bâzen gece geç vakitlere kadar Hz. Ebû Bekir ve …

Daha fazlası »

Efendimizin Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Beden Bakımı

Efendimizin Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler Beden Bakımı Mehmet Nezir Gül Allah Resûlü (sav) insanların en güzeli, yakışıklısı idi. Yüzü güneş gibi parlardı. (Tirmizi-8393) 0, beden bakımına önem verirdi. Vücûdu, elbisesi her zaman temiz olurdu. Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm, insanların saç ve sakal bakımına dikkat etmelerini isterdi. Bir gün mescidde iken, saçı başı dağınık bir adam geldi. Eliyle ona tıraş olmasını …

Daha fazlası »

Helâl ve Haramda Sünnet ve Tavsiyeler

Helâl ve Haramda Sünnet ve Tavsiyeler Mehmet Nezir Gül İlâhî Yasaklar Allah Resûlü (sav), bir mü’minin günahlara karşı çok hassas olduğunu, fâcirin ise umursamaz bir tavır takındığını belirtmiştir. “Mü’min, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde durmaktadır. Dağ düşer mi diye korkar durur. Fâcir ise günâhı, burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, K.S.-949) …

Daha fazlası »

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri Mehmet Nezir Gül Kelime-i tevhîdi söyleyen mü’mindir. Bu söz bir kurtuluş vesîlesidir. Allâh’ın (cc) varlığına ve birliğine, O’ndan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in Allâh’ın kulu ve elçisi olduğuna, öldükten sonra dirilmeye ve kadere inanmak, îmânın gereklerindendir. (Tirmizî) Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan …

Daha fazlası »

Peygamber Efendimiz’in (sav) Sünnet ve Tavsiyeleri Yönetim – Görev Alma Verme

Peygamber Efendimiz’in (sav) Sünnet ve Tavsiyeleri Yönetim – Görev Alma Verme Mehmet Nezir Gül “Makam mevkî ne güzel sütannedir (emmekle doyulmaz), ondan ayrılmak da memeden ayrılmaktan zordur (hüznü çekilmez)!” (Buhârî, Müslim-5972) Allah Resûlü (sav) savaş ve barış ortamında Müslümanların yöneticisi, başkanı ve bir numaralı idârecisiydi. O’nun peygamberlik görevi kapsamında siyâsî, idârî ve adlî sorumluluk ve yetkisi de bulunmaktaydı. Efendimiz’in (as) …

Daha fazlası »

Cemâatle Namaz

Cemâatle Namaz Mehmet Nezir Gül Cemâate önem veren, cemâatin bizâtihî kendisi olan bir dînin mensûbuyuz. Dînimiz bize insanlarla birlikte olmamızı, mü’minlerle iç içe olmamızı öğütler. Acıların ve sevinçlerin paylaşılmasını tavsiye eder. Kendimize âit bir hayâtımızın yanı sıra, bireyselleşmemizi, toplumdan kopuk olmamızı istemez. Rabbe tek başına, evimizde, âilemizle birlikte, hiçkimsenin olmadığı yer ve zamanlarda da ibâdet etmemizi, yönelmemizi ister ama topluca …

Daha fazlası »

Peygamber Sevgisi: Allâh’a Giden Yol

Peygamber Sevgisi: Allâh’a Giden Yol Mehmet Nezir Gül “Muhabbetten, Muhammed oldu hâsıl Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl?” Hz. Muhammed (sav); Allah’tan (cc) sonra bizim en çok sevmemiz, değer vermemiz gereken şahsiyettir. O; yaratılmışların en değerlisi, şereflisidir. Tüm zamanların Efendisi, son peygamberdir. Bir peygamber olarak, kendinden önce gelen ve güzel vasıfları belirtilen tüm peygamberlerin sahip olduğu üstün meziyetlere sahip mükemmel bir insandır. …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Ramazan ve İ’tikâf

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Ramazan ve İ’tikâf Mehmet Nezir Gül Ramazan, ayların efendisidir. (Bezzar-2882) Allah Resûlü, Ramazan ayında yaptığı ibâdeti hiçbir ayda yapmazdı. Son on günde yaptığı ibâdeti de diğer günlerde yapmazdı. (Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsne-2276, K.S.-3028) Allah Resûlü, mü’minlerin Ramazan gecelerini ihyâ etmelerini teşvîk ederdi. “Kim inanarak ve karşılığını sâdece Allah’tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihyâ …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Bâzı Âyet ve Sûrelerin Fazîleti

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Bâzı Âyet ve Sûrelerin Fazîleti Mehmet Nezir Gül   Kur’ân-ı Kerîm’in tüm âyetleri mübârek olup, bir mü’min hepsine inanır. Ancak içerdiği konular itibâriyle bâzı âyet ve sûreler diğer âyet ve sûrelerden daha fazîletli olmaktadır. Bunu âyet ve hadislerden net olarak anlıyoruz. Bu anlamda Allah Resûlü’nün (sav) de bâzı âyetlere dikkatimizi çektiğini, onları daha …

Daha fazlası »