Anasayfa / Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

Etiket arşivleri Mehmet Nezir Gül

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri Mehmet Nezir Gül Kelime-i tevhîdi söyleyen mü’mindir. Bu söz bir kurtuluş vesîlesidir. Allâh’ın (cc) varlığına ve birliğine, O’ndan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in Allâh’ın kulu ve elçisi olduğuna, öldükten sonra dirilmeye ve kadere inanmak, îmânın gereklerindendir. (Tirmizî) Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan …

Daha fazlası »

Peygamber Efendimiz’in (sav) Sünnet ve Tavsiyeleri Yönetim – Görev Alma Verme

Peygamber Efendimiz’in (sav) Sünnet ve Tavsiyeleri Yönetim – Görev Alma Verme Mehmet Nezir Gül “Makam mevkî ne güzel sütannedir (emmekle doyulmaz), ondan ayrılmak da memeden ayrılmaktan zordur (hüznü çekilmez)!” (Buhârî, Müslim-5972) Allah Resûlü (sav) savaş ve barış ortamında Müslümanların yöneticisi, başkanı ve bir numaralı idârecisiydi. O’nun peygamberlik görevi kapsamında siyâsî, idârî ve adlî sorumluluk ve yetkisi de bulunmaktaydı. Efendimiz’in (as) …

Daha fazlası »

Cemâatle Namaz

Cemâatle Namaz Mehmet Nezir Gül Cemâate önem veren, cemâatin bizâtihî kendisi olan bir dînin mensûbuyuz. Dînimiz bize insanlarla birlikte olmamızı, mü’minlerle iç içe olmamızı öğütler. Acıların ve sevinçlerin paylaşılmasını tavsiye eder. Kendimize âit bir hayâtımızın yanı sıra, bireyselleşmemizi, toplumdan kopuk olmamızı istemez. Rabbe tek başına, evimizde, âilemizle birlikte, hiçkimsenin olmadığı yer ve zamanlarda da ibâdet etmemizi, yönelmemizi ister ama topluca …

Daha fazlası »

Peygamber Sevgisi: Allâh’a Giden Yol

Peygamber Sevgisi: Allâh’a Giden Yol Mehmet Nezir Gül “Muhabbetten, Muhammed oldu hâsıl Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl?” Hz. Muhammed (sav); Allah’tan (cc) sonra bizim en çok sevmemiz, değer vermemiz gereken şahsiyettir. O; yaratılmışların en değerlisi, şereflisidir. Tüm zamanların Efendisi, son peygamberdir. Bir peygamber olarak, kendinden önce gelen ve güzel vasıfları belirtilen tüm peygamberlerin sahip olduğu üstün meziyetlere sahip mükemmel bir insandır. …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Ramazan ve İ’tikâf

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Ramazan ve İ’tikâf Mehmet Nezir Gül Ramazan, ayların efendisidir. (Bezzar-2882) Allah Resûlü, Ramazan ayında yaptığı ibâdeti hiçbir ayda yapmazdı. Son on günde yaptığı ibâdeti de diğer günlerde yapmazdı. (Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsne-2276, K.S.-3028) Allah Resûlü, mü’minlerin Ramazan gecelerini ihyâ etmelerini teşvîk ederdi. “Kim inanarak ve karşılığını sâdece Allah’tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihyâ …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Bâzı Âyet ve Sûrelerin Fazîleti

Efendimiz’in (sav) İbâdet Dünyâsından Sünnet ve Tavsiyeler Bâzı Âyet ve Sûrelerin Fazîleti Mehmet Nezir Gül   Kur’ân-ı Kerîm’in tüm âyetleri mübârek olup, bir mü’min hepsine inanır. Ancak içerdiği konular itibâriyle bâzı âyet ve sûreler diğer âyet ve sûrelerden daha fazîletli olmaktadır. Bunu âyet ve hadislerden net olarak anlıyoruz. Bu anlamda Allah Resûlü’nün (sav) de bâzı âyetlere dikkatimizi çektiğini, onları daha …

Daha fazlası »

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri

Sünnet-i Seniyye’de Îman ve Küfür Halleri Mehmet Nezir Gül Kelime-i tevhîdi söyleyen mü’mindir. Bu söz bir kurtuluş vesîlesidir. Allâh’ın varlığına ve birliğine, ondan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in Allâh’ın kulu ve elçisi olduğuna, öldükten sonra dirilmeye ve kadere inanmak, îmânın gereklerindendir. (Tirmizi) Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucu …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Tabiat Âleminden

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Tabiat Âleminden Sünnet ve Tavsiyeler Mehmet Nezir Gül Mekân, Şehir ve Çevre Allah Resûlü (sav), bir yere uğradığı zaman oranın adını sorardı. Eğer isminden hoşlanırsa sevinirdi. Bu, yüzünden belli olurdu. (Ebû Davud-7596) Çevre ve yol temizliğine önem verirdi. Günahkâr bir kimsenin, yolda insanlara eziyet veren dikenli bir dalı kaldırdığından dolayı bağışlandığını müjdelemiştir. (Buhârî, Müslim, Ebû Davud, …

Daha fazlası »

İmam Hatip Liseleri ve Eğitim Kalitesi

*Dünyâda örneği görülmeyen bir yapıyı düşünelim önce: Bir millet, dişinden tırnağından arttırdığı harçlıklar ve yaptığı infakla okullar inşâ ediyor. Sonra devletine başvurup, ‘bana bir müdür bir de mühür gönder’ diyor. “Binâ da senin, çocuğum da… Yeter ki inançlarıma ters, değerlerime karşıt bir eğitim verme!” Târihinde inişler çıkışlar olmuş, seveni kadar olmasa da şedid düşmanları olmuş, hep bir tartışmanın odağında bulunmuştur. …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Cuma Günü Tüm günler Allâh’ındır, ancak bâzı günlerin özelliği vardır. Bu özellik, Rabbimizin bize rahmetini sunmasını için bir bahane de olabilir, o gün meydana gelen olayların önemine binâen de olabilir. Sonuçta her şeyi, o günleri de yaratan Rabbimiz, kimi günleri dikkatimize sunuyor. O günlerde daha çok kendisini hatırlamamızı, kendimizi keşfetmemizi, çevremizin farkında olmamızı, arınmamızı ve temizlenmemizi istiyor. Rabbimiz (cc) Rasûlü’nden …

Daha fazlası »