Etiket arşivleri Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (ks)

Ehl-i Dünyâdan İctinâb / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu

İmâm-ı Rabbânî buyuruyor: Ehl-i dünyâ ile ihtilât semm-i kâtildir. Bu zehir ile maktûl olan kimse mevt-i ebedîye giriftârdır. Ârife teemmül için işâret kâfîdir. Onların yağlı lokmaları maraz-ı kalbînin tezâyüdüne sebeptir. Ne keyfiyetle ondan felâh ve necât me’mûl olabilir? Hazer hazer… Onların sohbetinden firâr arslandan daha ziyâde gerektir. Ve onların nîmetinden, sohbetinden, muhabbetinden ve rû’yetinden dahî ihtirâz olunmak gerektir. Yoksa helâk-i …

Daha fazlası »