Anasayfa / Etiket arşivleri konu

Etiket arşivleri konu

Cömert Gönüllerin Toprağında Kerem Sâhibi Güller Açar

Cömertlik; insanın sâhip olduğu imkânları sâdece Allah rızâsını gözeterek, başka hiçbir gâye gütmeksizin muhtaçlara, ihtiyaç sâhiplerine sarfeden kişilerde bulunan güzel ahlâk vasıflarındandır. Ayrıca bu güzel vasfı taşımak, kerem sâhibi olmak demektir. El açıklığı diye ifâde edilen husûsiyete sâhip, gerekeni gerektiği yerde sâdece Allah rızâsı için yapabilen kişiler kerem sâhibi cömert ve güzel ahlâklı insanlardır. Ki bu vasıflar ancak Kur’ân ahlâkı …

Daha fazlası »

Anadolu’yu Şahlandıran Mitingler

15 Temmuz’daki menfur darbe girişimi münâsebetiyle devlet ve vatanımız büyük bir imtihandan geçti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Anadolu’nun bütün şehirlerinde milletimiz günlerce meydanları doldurarak bütün dünyâya örnek bir millî duruş, dayanışma ve demokrasi dersi verdi. Millî iradenin doruğa çıktığı 7 Ağustos’taki İstanbul Yenikapı Mitingi ve diğer demokrasi mitingi ve nöbetleriyle millî hâkimiyet telakkîsi bir kez daha perçinlendi. Devlete, …

Daha fazlası »

Şeker Yükleme Musîbeti ve Folik Asit Zırvası

Gebelik ve doğum her canlı için fıtrî bir hâdisedir. Müptelâsı hâline geldiğimiz Amerikan tıbbı bu fıtrî halleri de sömürü sisteminin içine dâhil ettiği için kadınlar ve çocuklar değişti. Eskiden gebe kalan kadınlar hayatlarına kaldıkları yerden devam ederlerdi. Doğum planlanmaz, vakti saati geldiğinde kendiliğinden yâhut bir ebenin yardımı ile gerçekleşirdi. Kimse çocuğunun cinsiyeti gibi bir cehâletin peşine düşmezdi. ‘Çocuk sağlıklı mı …

Daha fazlası »

Uçurtma

Elinizde, bütün parçaları bir araya getirilmiş ve uçurmaya hazır bir uçurtma olduğunu düşünün bulunduğunuz evin salonunda. Madem her şeyi tamam, öyle ise uçsun diye havaya kaldırırsanız uçar mı uçurtmanız? Elbette ki hayır. Zira uçma eyleminin gerçekleşmesi için, uçurtmanın bütün aksamının bir arada olması yeterli değildir. İki unsura daha ihtiyacımız vardır: Biri uygun ortam, diğeri ise enerji. Evin içi veya kapalı …

Daha fazlası »

Osmanlı’nın Hiç Bitmeyen Özlemi

Hz. Âdem (as) ve Hz. Havva’nın çocuklarının hiç bitmeyen bir özlemidir Mekke ve Medîne. Hz. Âdem (as) ve Hz Havva vâlidemiz Cennet’te bin yıl kadar yaşayıp, İblis’in yalan yemînine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak yedikleri için Cennet’ten çıkarıldılar. Hz. Âdem Hindistan’da Seylan Adası’na, Hz. Havva ise Cidde’ye indirildi. Birbirlerinden iki yüz sene müddetle ayrı kaldılar. Ama bu zaman zarfı …

Daha fazlası »

Yüzyılımızdaki Kültürel Etkileşim Hareketleri

İnsanoğlu yaşamı boyunca farklı zaman dilimleri içinde farklı sorunlarla ve farklı olaylarla karşı karşıya kalmakta ve karşı karşıya kaldığı her duruma farklı refleksler göstermektedir. İnsanı birey bazında ele aldığımızda her insan farklı bir kimliktir ve her kimlik de kendine özeldir. Farklı karakter ve kimliklere sâhip bireylere; yetiştiği toplumsal kültür, ekonomik şartlar, sağlık, bulunduğu zaman dilimi ve bunun gibi birçok etken …

Daha fazlası »

Böbrekleri Temizlemek -1-

Düzenli olarak yapılan böbrek temizliği hayâtınızı kurtarabilir. Çünkü böbrek, karaciğer kadar yenilenebilir bir organ değildir. Bir kez meydana gelmiş böbrek hasarlarının tam anlamıyla ortadan kaldırılabilmesi de nâdiren mümkün olabilmektedir. Böbrek hasârının önüne geçin! Böbrekleriniz için gün içinde dâimâ doğal tedbirler alın veya bir böbrek temizliği uygulayın. Burada size böbrekleriniz için nasıl bir temizlik ve bakım uygulayacağınıza, vücûdunuzun zehirsizleştirilmesine böylece nasıl …

Daha fazlası »

Sâlikin Gönlünü Aşkın Çöl Karanlığında Bulması ve Gönlün Sonsuz Sâhilin Aydınlığına Kavuşması: KABZ VE BAST

‘Bir dem cehâletde kalır hîç nesneyi bilmez olur, Bir dem dalar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur.’1 ‘Tutukluk, darlık, sıkıntı, rûhun üzüntülü, dertli, elemli, endîşeli olma’ anlamına gelen kabz, tasavvuf literatüründe ‘celâlî tecellîleri müşâhede hâli, aklın ve kalbin bu esnâdaki verimsiz ve kısır hâli’ni ifâde eden bir kavram olarak kullanılmıştır. ‘Kabûl, genişlik, neşe, sevinç, rahat ve huzur hâli’ gibi anlamlara gelen …

Daha fazlası »

Editör’den

Yol, ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. İslâm fıkhının temellerini oluşturan şu hadîs-i şeriftir hayat yolu: “Herhangi bir söz Resûlüllâh’a (sav) uymazsa reddolunur.” Kur’ân-ı Kerîm’de Âl-i İmrân sûresi 85. âyetinde “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa bilsin ki kabûl edilmeyecektir ve o âhirette hüsrâna uğrayanlardan olacaktır.” Alemdar  Sevgili Okurlarımız, İnsanlık, ruh ikliminin kışa döndüğü bir çağı yaşıyor. Bu ortamda Yenidünya Dergimiz 24 yıldan beri gönülleri ısıtmaya çalışan bir …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Yönetim ve Hukuk”

Biat, Siyâsî Bağlılık Allah Resûlü (sav) yeni Müslüman olanlardan ve kritik durumlarda da ilgili şahıslardan, İslâm’a bağlılık göstereceklerine dâir söz alır, sözlerini yeniler, bilinç tâzelemesi yapardı. Yâni biat alırdı. Allah Resûlü, Müslümanlardan biat alırken erkeklerle musâfaha ederdi. Ancak kadınlarla tokalaşmazdı. (Muvatta, Tirmizi, Nesei, İbn Mace- K.S.2/275, K.S.-828) Onlarla bir elbise veya bez parçasının bir kısmını karşılıklı tutarak biat alırdı. (K.S.2/276) …

Daha fazlası »