Anasayfa / Etiket arşivleri Kemal Özer

Etiket arşivleri Kemal Özer

Kahve Artık Yemen’den Gelmiyor

Kahveyi ilk keşfeden kişi Habeşistanlı bir çoban olan Hâlid ise de, ona büyük şöhret kazandıran Osmanlı sarayıydı. Kahve, çoban Halid’in, Etiyopya yamaçlarında otlayan keçilerinin belirli bir meyveyi yedikten sonra canlanıp, hareketlendiklerini fark etmesi ile keşfedilir. Kahveyi Osmanlı sarayına getiren kişi ise Yemen Vâlisi Özdemir Paşa. Muhtemeldir ki, ilk kahve içen sultan da büyük yiğit Yavuz Sultan Selim. Sarayda kahve o …

Daha fazlası »

Evde Yoğurt

Süt, Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerinden biri. Hem yavruyu besleyen hem de insanlara gıdâ olan süt, bütün gelişmişliğe rağmen insanın yapayını beceremediği bir nimet. Her türlü hayvânî gıdâ gibi hızlı bozulduğu için eski çağlarda yaşamış insanlar sütü dayanıklı kılmanın yollarını aramış, bu sebeple çeşitli araçlar kullanarak yoğurt, ayran, yağ ve peynire dönüştürmüşlerdir. Eti saklamak için ise kavurma, sucuk ve pastırma yapmışlardır. …

Daha fazlası »

İyi, Güzel, Tayyib Gıda Nedir, Nasıl Bulunur?

Muhtelif yazılarda Kur’ân-ı Azîmü’ş-şan’ın “helal ve tayyib” talebinden söz etmiştik. Aslında günümüz insanının arayıp da bir türlü adlandıramadığı, iyi ve güzel olan şey tam da budur. Bugün helal, organik, doğal, natürel gibi kelimelerle ifade edilen şey bu talebi karşılar mı? Yani bu isimlerle pazarlanan yiyecek, içecek ve ev eşyaları bizim “işte aradığımız bu” diyebileceğimiz şeyler mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki, …

Daha fazlası »

Tohuma Sâhip Olan Hayâta Sâhip Olur

Tohum Farsça kökenli bir kelime. Bitkilerde döllenme sonucunda çiçekten sonra, çiçek veya meyve içerisinde oluşan ve yeniden toprağa gömülünce kendisinden yeni bir bitki üreyen dâne yâhud canlıya verilen ad. Erkeğin menisindeki sperm hücrelerinin her biri de hayâtiyet açısından birer tohumdur. Geçmişte insanlar kendi coğrafya ve iklimlerinde yetişen bitkileri sürekli ekerek hayatlarını idâme ettiregeldiler. Kimi çevreler tohumun kökenleri hakkında aslı astarı …

Daha fazlası »

Şeker Yükleme Musîbeti ve Folik Asit Zırvası

Gebelik ve doğum her canlı için fıtrî bir hâdisedir. Müptelâsı hâline geldiğimiz Amerikan tıbbı bu fıtrî halleri de sömürü sisteminin içine dâhil ettiği için kadınlar ve çocuklar değişti. Eskiden gebe kalan kadınlar hayatlarına kaldıkları yerden devam ederlerdi. Doğum planlanmaz, vakti saati geldiğinde kendiliğinden yâhut bir ebenin yardımı ile gerçekleşirdi. Kimse çocuğunun cinsiyeti gibi bir cehâletin peşine düşmezdi. ‘Çocuk sağlıklı mı …

Daha fazlası »

Ağız ve Dişleri Zehirden Arındırmak

Bedenin giriş yollarından biri ve beslenme yolu olan ağzın sağlığı genel sağlık açısından son derece önemlidir. Kaybedilen bir dişi hiçbir teknolojik ürünün karşılaması mümkün değildir. Ayrıca hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, zararsız yapay bir diş söz konusu değildir. Kaybettiğinizde yerine taktıracağınız diş hangi teknoloji ürünü olursa olsun aslâ bedenin aslî unsuru olan dişin yerini tutmaz. Kaldı ki, bu dişlerin sıhhatimizi …

Daha fazlası »

Parfümlerle ‘Güzel Kokmak’ Mı?

Yaklaşan yazla birlikte pek çok kimse zayıflama girişimlerinde bulunup güzelleşme(!) çabasına girecek. Ter ve diğer kokuları bastırmak için parfümler kullanacak, denizlere koşacak ve buralarda güneş kremleri gibi ürünlere yönelecek. Oysa başvurulan bu ürünlerin çoğu faydadan çok zarar veriyor. Çünkü içeriklerinde kortizon, toksik kimyâsallar ve ağır metaller var. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay 336 kozmetik üründe inceleme yapıyor; çıkan sonuç vahim… Bu …

Daha fazlası »

 ‘Kozmetik’ Adlı, Güzelliği Maskeleyen Silahlar

Günümüzde ‘kozmetik’ adı verilen sentetik, gayri sıhhî ve akıcı ‘güzellik’ sektörünün dünyâ çapındaki hacmi 225 milyar doları aşmış durumda. Kimi kaynaklar bu rakamı 250 milyar dolar olarak gösteriyor. Milyonlarca insan asgarî / insânî geçimini teminde güçlük çekerken, israf ve lükste sınır tanımayan bir güruh ise insanlığın bütün sorunlarını çözebilecek büyüklükteki bir rakamı her yıl sözde güzellik amacıyla harcıyor. Yakın zamâna …

Daha fazlası »

Endüstriyel Terör

Bizdeki “tedhiş”’in karşılığı olarak, Fransızca ‘terreur’ kelimesinden lisânımıza “terör” kelimesi geçmiş. Yıldırmak ve korkutmak maksadıyla kanunlara karşı gelerek sistemli bir şekilde şiddet ve cinâyetlere başvurma hareketine terör deniliyormuş. Tedhiş ise korku salma, ürkütme ve dehşete düşürücü fillere verilen bir isim. Tuttuğu siyâsî dâvâyı zorla kabûl ettirmek için karşı tarafa dehşete düşürücü davranışlarda bulunan yâni haklı ya da haksız olmasından bağımsız olarak, …

Daha fazlası »

Zika Salgını Ya Da Biyolojik Oyunlar

Genel kanâate göre medya organları birbirine rakip ve muhaliftirler. Bu sebeple hep farklı şeyler söylerler. Bu tez, modern zaman medyasını yanlış tanımamız için dayatılmış bir propagandadan ibâret. Beslendikleri kaynağın aynı olması, küresel medyayı tanımaması, çalıştırılan insan kaynağının yersiz ve yetersiz olması sebebiyle yayın organlarının kahir ekseriyetinin muhtevâsı aynıdır ve insanı aldatmaya dayalıdır. Dikkat edin, birinde ‘domuz gribi salgını var’ diye …

Daha fazlası »