Anasayfa / Etiket arşivleri Eğitimde Kalite

Etiket arşivleri Eğitimde Kalite

Eğitimde Kalite

Hilâfet, medrese ve dergâh üçlüsünden oluşan Osmanlı, dünyâ târihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olmuştur. Şanlı ecdâdımızı güçlü kılan esaslar da şunlardı: Ulû’l-emre itâat. İnanç. Adâlet. Ulemâ sınıfı; fakih, İslâm hukukçuları, İslâm hukûkunu tatbik eden hâkimler, kadılar, eğitimi üstlenen müderrisler, ibâdet işlerine bakan müftülerden ibârettir. İlk Osmanlı medresesi 1330’da İznik’te kuruldu ve tüm Osmanlı ülkesine yayıldı. Buralarda şu ilimlerde dersler verilmiştir: Naklî …

Daha fazlası »

Eğitimde Kalite Alemdar

“Rabbim beni terbiye etti. Terbiyem de ne güzel oldu.” Rabbânî eğitimden geçmiştir Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz. İbrahimi Metbuli (ks) ve Taha el Hariri (ks) gibi icâzetini bizzat İki Cihan Güneşi’nden alanlar ne bahtiyar kimselerdir. Hızır’a (as) gönderilen Mûsâ (as) Hak Teâlâ tarafından ilme mazhâr olan bir kul vâsıtasıyla esrâr-ı İlâhî’ye mazhâr olmuştur. Bayezid-i Bestami (ks) “hocalar ilminizde eksiklik var, çünkü …

Daha fazlası »

Quality In Education – Alemdar

“My Lord educate (addaba) me, and made my education (ta’dib) most excellent”. Our Prophet Mohamad (pbuh) has been educated by Allah SWT. How fortunate are those who educated and got ratification from our Prophet (pbuh) directly such Sheikh Ibrahimi Metbuli (qaddase sirruhu, qs) and Sheikh Taha el Hariri (qs). Prophet Moses (pbuh) who was sent to Khidr (pbuh) has been …

Daha fazlası »