Anasayfa / Yenidünya Dergisi (Sayfa 40)

Yenidünya Dergisi

Eğlence Kültürü ve İslâm

Neşeli ve hoş vakit geçirmeye yarayan ve oyun, yarış, mûsikî, raks gibi şeylerin genel adı olan “eğlence”nin Arapça karşılığı “lehv”dir. Arapça’da bundan başka umûmî olarak “eğlence” anlamına gelen veya bâzı “eğlence” türlerini ifâde eden “ferah” ve “semer” gibi kelimeler de vardır. “Lehv” Kur’ân-ı Kerîm’de, daha çok âhirete nisbetle dünyâ hayâtının değersizliğini vurgulamak için “oyun” mânâsındaki “laib” kelimesiyle birlikte kullanılmıştır; ayrıca …

Daha fazlası »

Aile ve İnternet Ahlâkı

Teknolojinin en önemli unsuru olan internetin, doğru ve yerinde kullanılması hâlinde inanılmaz derecede büyük başarılara ve faydalı sonuçlara insanlığı taşıdığı ve taşıyacağı tartışma götürmez bir gerçektir.  Ancak yanlış ve kötü kullanılması durumunda internet yine inanılmaz oranda zararlı sonuçlarla insanlığı yüzleştirme potansiyeline sâhiptir. İnternetin muhtemel zararlarını gerekçe göstererek insanlığı veya çocuklarımızı ondan mahrum etmek doğru ve gerçekçi değildir. Diğer yandan da …

Daha fazlası »

Dünyâ Hayâtını Oyun ve Eğlence Olmaktan Kurtarmak

Hayat düstûrumuz Kur’ân’a göre hayat, dünyâ ve âhirettir. Müslüman iki dünyâyı birlikte görür ve birlikte değerlendirir. Elbette bizim asıl ve kalıcı yurdumuz âhirettir. Ancak, bize âhiret yurdumuzu kazandıracak olan da dünyâ hayâtıdır. Dünyâ bizim sınav yerimizdir. Ölüm de asla yok oluş değil, bir hayattan bir başka hayâta geçiştir. Onun için kültürümüzde ölümün adı, öteki âleme göç etmek, dünyâsını değiştirmek, Dosta/Hakka …

Daha fazlası »

İslȃm Medeniyetinde Oyun ve Eğlence Kültürü

Hayat bir bütündür. Hayat acısı ve tatlısıyla yaşanan bir imtihan sürecidir. Kul olmak hayâta Hakk nazarıyla bakmayı gerekli kılmaktadır. Dünyâ hayâtını imtihan yurdu olarak kabûl eden Müslüman ise yaşarken sorumluluğunu kuşanan şahsiyettir. İlâhî rızâya uygun hareket edildikten sonra Müslümanın niyeti de ameli de makbûldür. İbâdet hayâtımız belli merâsimlerden ibâret kurallar yumağı değildir. Günün belli saatlerinde, ömrün belirli zamanlarında belirli şahsiyetlerin …

Daha fazlası »

Çocuklar ve Oyunları

  Yeni bir çağın eşiğinde yaşıyoruz. Dijital çağ… Bu çağın belki sayısız özellikleri sıralanabilir… Ama bence Dijital Çağ’ın başat özelliklerinden biri de kişiyi edilgen bir figür haline getirmesinde tecelli ediyor… Çocukların oyunları bu husûsun en somut örneğini ortaya koyuyor… Henüz bebeklikten çocukluk çağına yeni geçmiş ve daha ilk çocukluklarını yaşayan çocukların ellerinde bile akıllı telefonlar, tabletler… Çocuklar nerdeyse koşmayı unutmuş… …

Daha fazlası »

Purpose in the Game

Our religion Islam never overburdens the creation and disposition. Islam does not neglect the entertainment -the need of men- while fulfilling all the physical deeds. He acts completely in accordance with religious and shariah orders. Our Prophet (pbuh) used to join the games of children and meantime he used to explains divine orders. Our prophet (pbuh), the best example for …

Daha fazlası »

Oyunda Gâye

Dînimiz İslâm fıtratı, yaratılışı zorlamaz. Bedeni bütün tâatleri yerine getirirken insanın ihtiyâcı olan eğlenceyi ihmâl etmez. Yapılan bütün hareketleri şer’in, dînin emirleri ölçüsünde yürütür. Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz çocukların oyununa katılır, bu esnâda onlara emr-i ilâhîyi bildirirdi. Herşeyde bize örnek olan Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Aişe annemize Habeşîlerin ok atışını, onu omuzuna alarak seyrettirirdi. O seyri tamamlayıncaya kadar bırakmazdı. Annemizle koşu müsâbakası …

Daha fazlası »

Bireyin/Sâlikin Kulluk Şuurunun Farkına Varmasına Vesîle Olan İki Kavram: Sabır ve Şükür

‘Düşme nefsün arzûsına kâmil ol, Sabra yâr ol ki bulasın Hakk’a yol.’1   Bireyin/sâlikin olgunluk sürecinde iki büyük destekçisi olduğundan bahsedebiliriz: Sabır ve şükür. Birey/sâlik, bu iki sığınak vesîlesiyle birçok zorluğun üstesinden gelip olgun/kâmil bir mü’min olabilme vasfına ulaşabilir. Anlam dünyâsı itibâriyle sâdece belâ ve musibetlere göğüs germe şeklinde sınırlandırılmaması gereken sabır ve sâdece nimetlere teşekkürü ifâde etme dar kalıbına …

Daha fazlası »

Dünya İnsandan Çok Çekti!

‘İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.’ (Rum, 30.) Doğal bir tını su sesi. Dinlendiriyor insanı. Bir gevşeme, bir yumuşama hissi oluşturuyor. Gözlerini kapatıp rahatlayabiliyor insan dinlerken şırıl şırıl akan suyun sesini. Tüm gerginlik ve kasveti dağılıveriyor o an. Dinginleşiyor ve denizin sükûneti gibi çarşaf çarşaf …

Daha fazlası »

“Az Yiyen” Zihnen Genç Kalıyor

Az yiyenlerde yaşlanma sürecinde yavaşlama olur. Görünüşe bakılırsa bilhassa beyin düşük kalorili beslenmeden faydalanır. Beyindeki yaşlanma süreçlerinde ve hâfıza problemlerinin oluşmasında yer alan 900 gen, az kalorili beslenmeyle frenlenebiliyor. Elbette kalori azaltması düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Kaloriyi %30 oranında azaltmak en etkili oran olarak tesbit edilmiştir. Diğer bütün miktarlar daha az etkilidir. AZ YİYENLER KESİNLİKLE KÂRDA Daha az yemek yemek …

Daha fazlası »