Anasayfa / Yenidünya Dergisi (Sayfa 30)

Yenidünya Dergisi

Bu Akşam Hindistan’da veya Kendinden Kaçmak

Yeryüzündeki bütün canlılara hükmeden Hazreti Süleyman’ın Yemen’deki sarayına, bir kuşluk vakti, saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayâtî bir mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini söyler ve hemen huzûra alınır. Süleyman (as), benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar: – Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana… Adam telâş içinde: – Bu sabah karşıma Azrâil çıktı. Bana hışımla …

Daha fazlası »

Emâneti Korumak

“Kendisine güvenilmeyen kimse, (kâmil mânâda bir) îmâna sâhip değildir.”1  Hadîs-i Şerîf’in Anlattığı: Arapça’da “güvenmek, korku ve endi­şeden emîn olmak” mânâsındaki “emn” masdarından gelen “emânet” kelimesi, “hı­yânetin” zıddı olarak isim şek­linde kullanıldığı gibi “güvenilir olmak” anlamında masdar şeklinde de kullanılır. Ayrıca “güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdi edilen şey” mâ­nâsına da gelmekte olup kelimenin bu son kullanılışı daha yaygındır.2 Emânet …

Daha fazlası »

Hayâ Mânevî Bir Güzelliktir

“Hayâ -utanma- îmandandır.”1 Sevgi, saygı, şefkat, eşitlik, hürriyet, adâlet, hoşgörü, kardeşlik, hayâ, nâmus, iffet gibi evrensel, eskimez mânevî değerler üzerine kurulu “ideal bir toplum modeli” ortaya koyan Sevgili Peygamberimiz (sav), bu mânevî değerlerin yaşatılmasını emretmiş, birey ve toplum hayâtının can damarları niteliğindeki bu değerlerin korunmasını tavsiye etmiştir. Bu değerlerden biri, belki de en önemlisi “Hayâ/utanma” dır. Her ümmetin öne çıkan …

Daha fazlası »

Ötedünya Mı? O Da Ne?

Hz. Ebubekir’in, Allah Resûlü’nün mübarek naaşı ile karşılaştığında ona şöyle hitâb ettiği naklolunur: “Öldün, bir daha ölmeyeceksin!” Bu cümlenin bir anlamı, adın ebediyete kadar yaşayacaktır bağlamıyla ilişkilendirilebilir. Doğrudur. Cümle, böyle bir anlama açık bulunuyor. Fakat daha derinde bu cümleden şu anlamları çıkarmak da imkân dâhilinde görünüyor: Ölüm bu dünyâya, içinde yaşadığımız bu dünyâya özgü bir olgudur. Biz bu dünyâda bir …

Daha fazlası »

Kur’ân Okumakla Emrolunduk!

Kitabımız, Yaratan Rabbinin adıyla Oku emriyle başlar. Bu emre, kadın erkek, büyük küçük her Müslüman muhataptır. Her mükellef mümin, yazılı metinden yahut ezbere Kur’ân’dan bir şeyler okumakla yükümlüdür. Zira Müslümanın onsuz olamayacağı namaz ibadetinin sahih olabilmesi için mutlaka Kur’ân’dan bir şeylerin okunması şarttır. Çünkü kıraat namazın rukünlerinden biridir. Namazda Kur’ân tercümesinin okunması ile bu rukün gerçeklemeyeceğine göre, her Müslüman mutlaka …

Daha fazlası »

İki Âlemde Cennet

Yûnus Emre, cehennemde ateş görmeyince sorar Mâlik’e. “Hani burada ateş görülmüyor” deyince Mâlik, cehennemin kapıcısına, o da der ki: “Burada dağdan kesilip getirilen tomruklar yanmaz. Herkes kendi ateşine yanar.” Kâfirler küfür, münâfıklar nifak, âsîler isyan ateşinde yanar. Mü’minler îmân, müttakîler takvâ, mukarrebun zümre Hakk’a kurbet/yakınlık nûruyla aydınlanırlar. İnanan mü’minlerle, inanmayanların hâlini Cenâb-ı Hakk şöyle beyân eder: “İnanmış erkek ve kadınları, …

Daha fazlası »

Yaz Mevsiminin Rehâvetine Kapılmadan Gayret Kemerini Kuşanmak

Yaz geldi, havalar sıcak, tâtil fırsatları önümüzde ve herkesin kendine özgü programları gündemdedir. Dinlenmek, rahat bir nefes almak, eğlence ve mutluluk herkesin hakkıdır. Ancak tâtil beyhûdelik, başıboşluk ve sorumluluktan kaçmak değildir. İnşirah sûresinde Rabbimiz bir işten boşalınca diğer bir işe sarılmamızı istemektedir. Dinlenirken farklı bir işin planlamasını yapmak, eğlenirken tefekkürü şiâr edinmek, istirahate çekilmişken yeni bir çabanın seyrine katılmak esastır. …

Daha fazlası »

Lenfatik Sistem Temizliği -2-

Doğru Şekilde Nefes Alarak Lenflerinizi Temizleyin Derin alınan bir nefes de lenf akışını harekete geçirip lenf stazını (staz: çok yavaşlama/durma) ortadan kaldırır; böylece lenfatik sistem temizliğinde diğer bir önemli faktördür. Çünkü nefes alındığında iç organlar kuvvetlice hareket eder. Diyafram kalkar ve iner ve nefes alma sırasında diyafram altı organlara baskı yapar. Bu esnâda akciğer genişler ve nefes verilince de tekrar …

Daha fazlası »

Parfümlerle ‘Güzel Kokmak’ Mı?

Yaklaşan yazla birlikte pek çok kimse zayıflama girişimlerinde bulunup güzelleşme(!) çabasına girecek. Ter ve diğer kokuları bastırmak için parfümler kullanacak, denizlere koşacak ve buralarda güneş kremleri gibi ürünlere yönelecek. Oysa başvurulan bu ürünlerin çoğu faydadan çok zarar veriyor. Çünkü içeriklerinde kortizon, toksik kimyâsallar ve ağır metaller var. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay 336 kozmetik üründe inceleme yapıyor; çıkan sonuç vahim… Bu …

Daha fazlası »

İrâde ve Sorumluluk Bağlamında KADER

Abdullah b. Ömer’in (ra) anlattığına göre, Hz. Ömer Efendimiz Hz. Peygamber’in (sav) yanında otururken bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, üzerinde yolculuktan eser olmayan ve kimsenin de tanımadığı bir adamın geldiğini ve Hz. Peygamber’in (sav) yanına oturarak dizlerini onun dizlerine yaslayıp ellerini de Hz. Peygamber’in (sav) uylukları üzerine koyup ‘bana îmân hakkında bilgi ver’ dediğini; Hz. Peygamber’in (sav) de ‘Allâh’a, meleklerine kitaplarına, …

Daha fazlası »