Anasayfa / Yenidünya Dergisi (Sayfa 19)

Yenidünya Dergisi

Dervişlik Âdabı

Dervişlik Âdabı Kalemdar (ks) ‘Kıyl u kâl kalbden çıkmayan derviş m’olur? Bal diyen dil ile baldan tatmayan derviş m’olur?’ Kıymetli kardeşlerim! Tasavvufta dervişlik mühim bir pâyedir. Derviş Farsça bir kelimedir. ‘Der’ kapı, ‘viş’ kapının alt eşiği demektir. Kardeşleri onu çiğneyince seslenmeyen, yüzüne bir kusuru söylenince ‘Allah senden razı olsun!’ diyen kimse derviştir. Reşahat Aynü’l-Hayat’ta, ‘Kapı eşiği biraz sertçe olur, tam …

Daha fazlası »

Afrin Küçüktür, Doğru… Ama Çokuluslu Hesapların Defterinin Dürüldüğü Yerdir.

Afrin Küçüktür, Doğru… Ama Çokuluslu Hesapların Defterinin Dürüldüğü Yerdir. İbrahim Karagül Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı ile beraber Türkiye’nin en ciddi jeopolitik hamlesidir. Bölge haritalarının yeniden çizildiği, yeni emperyal düzen hayallerinin havada uçuştuğu, bugüne kadar müttefik görünenlerin Türkiye’yi küçültme hazırlıkları yaptığı bir dönemde, ülkemizin bütün bu haritalara müdahalesi, bölgesel dinamikleri harekete geçirmesi, artık bu ülkenin güvenliğinin sadece kendisi tarafından sağlanacağının ilan edilmesi, “ittifak halkalarına” inancın sıfırlandığının tescilidir. Eğer Suriye’nin, Irak’ın haritası küçültülecekse, …

Daha fazlası »

Boşluklara Takılmayın

Boşluklara Takılmayın Ferhat Aslan Âile Danışmanı ve Psikoterapist “Bukitabınkapağındanasılbirresimvar?” Bu cümleyi okurken bayağı zorlandığınızı tahmin edebiliyorum. Kiminiz hâlâ ne yazıldığını çözememiş de olabilir. Bu zorluğun sebebini fark ettiğiniz için ifâde etmeme gerek kalmadı. Eğer kelimelerin arasında az bir boşluk bırakılmış olsa idi, okumada sorun olmayacak ve ortaya şöyle bir cümle çıkacaktı: “Bu kitabın kapağında nasıl bir resim var?” Hem okunuşu, …

Daha fazlası »

Demir Eksikliği – Sebepler ve Çözümler

Demir Eksikliği – Sebepler ve Çözümler Ferda Ümit Gedik Demir elementi organizmamızda birçok mühim vazîfe üstlenir. Sâdece hücrelere oksijen taşıma işini üstlenmez, enerji metabolizmasından da mesûldür. Demir vesîlesiyle verimli, güçlü ve sıhhatli kalırız. Demir eksikliği yaşadığımızda ise bunun aksine yorgun, bitkin oluruz; çocuklarda büyüme ve gelişme duraklamaları gözlenir. Demir Eksikliği Verimliliği Düşürür Demir insan vücûdunda esâsen kırmızı kan hücrelerinde, hemoglobin …

Daha fazlası »

Îman Cevheri

Îman Cevheri Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Kul, bazen hiç farkında olmadan Allâh’ın gazabına sebep olacak bir söz söyler ve bu söz sebebiyle Cehenneme düşer.1 Îman Nedir? Îman, kalple tasdîk etmek, boyun eğmek ve kabûl etmek demektir. Îman, Allâh’ın “inan” dediklerine O’nun istediği ve emrettiği şekilde inanmaktır. Îman, insanın sâhip olduğu en kıymetli mânevî değerdir; îman hayâtın mayası, gâyesi ve …

Daha fazlası »

Kalkınmanın Esasları

Kalkınmanın Esasları Alemdar Kalkınmaya esas Bakara Sûresi’nin 261. âyetidir: “Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli yedi başak bitiren, her başakda yüz ‘tâne’ bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah kime dilerse ona katkat verir. Allah, ihsânı bol olan, hakkıyle bilendir.” Suyu damıtmakla, havayı kirden arıtmakla, ısı ve ışıktan, enerji kaynaklarından yararlanmakla, toprağı işlemekle her türlü faydalı kalkınma sağlanır. İbâdette bire on, …

Daha fazlası »

Sûfî Düşüncede Yaratıcının Ezelî İlminde Sâbit Olan Varlık Sûretlerini İfâde Eden Kavram: A‘yân-ı Sâbite

Sûfî Düşüncede Yaratıcının Ezelî İlminde Sâbit Olan Varlık Sûretlerini İfâde Eden Kavram: A‘yân-ı Sâbite Abdullah Sivaslı ‘Gözde a’yan hep sen imişsin ben gâfil Gönülde gizli olan sen imişsin ben gâfil Bütün cihanda senden nişan arardım Meğer cümle cihan hep sen imişsin ben gâfil’1 ‘Değişmeyen/sâbit kalan kaynak’ mânâsına gelen ‘A’yân-ı Sâbite’ terkîbi ‘eşyânın varlığa bürünmeden önce Hakk’ın ilmindeki mâhiyeti’ni ifâde eden …

Daha fazlası »

Sâdât-ı Kiram (ks) Efendilerimizin Nasihatleri

Sâdât-ı Kiram (ks) Efendilerimizin Nasihatleri Ömer Faruk Arslantürk Abdulvehhab eş-Şa’rani (ks) “Meşâriku’l Envâri’l Kudsiyye” kitabında der ki: “Sakın ola ki, Kur’ân’ın ve sünnetin rûhuna uymayan bir yola sûfiyenin yoludur demeyin! Çünkü Kur’ân’ın ve sünnetin kabûl etmediği yol küfür yoludur. Bizim yolumuz ise tamâmen ahlâk-ı Muhammediyye’yi yaşamak ve bütün hayâtımızı Kur’ân’ın emirlerine ve Resûlullâh (a.s)’ın sünnetlerine göre tanzim etmektir.” “Ehl-i tarîk, …

Daha fazlası »

Hicret ve Gurbet ve Sabır

Hicret ve Gurbet ve Sabır Rasim Özdenören Kimse durduk yere ülkesini terk etmez. Meğerki orada kesin bir sıkıntı baş göstermiş ola… Geçim sıkıntısı olabilir, hayâtî muhataralarla karşılaşılmış olabilir veya benzeri bir sıkıntı ortaya çıkmış olabilir. Hayâtın binbir türlü veçhesi karşısında onların neler olabileceğini sayıp dökmeye gerek yok. Sıkıntının kaynağı ve sebebi her ne olursa olsun kişinin yurdunu terk etmesi söz …

Daha fazlası »

İbnü’l Vakt

İbnü’l Vakt Saliha Malhun   Bir seddin önünde iki küçükbaş Yıldızlara bakıp hep soruyorlar Biz burdan çıkalı seneler olmuş Hâlâ bir âlâmet gibi bekliyorlar Bir seddin önünde iki küçükbaş   İsâ Celîle’den koşar bir gece Kavrulur yüreği hep sorulardan İnsan babasızken nasıl var olur? Rıza lokmasını yutar sessizce İsâ Celîle’den koşar bir gece   Ülkelerde gezer zift ayaklılar Evlere girerler …

Daha fazlası »