Anasayfa / Yazarlar / Emin Karabacak

Emin Karabacak

Yarına Kalabilmek İçin…

Canlılar yaradılış gereği doğar, yaşar ve zamânı gelince de ölürler. Yeryüzünde yaşayan her canlıda mükemmel ve ebedî olma isteği vardır. Canlılar; hem yaradılışları gereği hem de nesillerinin devâmı açısından kendilerini gerçekleştirip yarına kalabilme adına geriye bir eser bırakmak isterler. Bu bitkilerde tohum, meyvelerde çekirdek olarak karşımızda çıkarken; hayvan ve insanlarda doğum olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğadaki canlıların kendilerini nasıl gerçekleştirdiklerini hepimiz …

Daha fazlası »

Çocuk Eğitiminde “Nasihat” 

Yaradılışları gereği anne babalar, her zaman çocuklarının iyiliklerini düşünürler. Bunun için de onlara nasihat etmeyi elden bırakmazlar. Bazı anne babalar, çocukların olumsuz davranışlarını bırakmaları konusunda nasihat ederken; bazı anne babalar ise onların okuyup daha iyi yerlere gelmeleri konusunda nasihat ederler. Sonuçta her anne babanın çocuklarına edeceği nasihatin bir gerekçesi vardır. Anne babaların çocuklarına yaptıkları nasihatlerin pek çoğu kendilerinin yapmadıkları şeyler …

Daha fazlası »

Çocuklara Allâh’ı Nasıl Anlatmalı?

Çocuklara dini değerler korkutarak öğretilmemelidir. Allâh’ı, peygamberi, kitabı sevdirerek anlatılmalı. Çünkü insan sevdiğinin yolundan gider. Gerekirse onun yolunda canını verir. Çocuklar zihinsel gelişimleri gereği 3–4 yaşlarından itibaren çok soru sorarlar. Her konuda olduğu gibi Allah’la (cc) ilgili de sorular sorarlar. Çocukların sordukları sorular kısa, anlaşılır ve seviyelerine uygun bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Çocukların sorularına cevap verirken soyut zekâları da dikkate alınmalıdır. Sorduğu …

Daha fazlası »

Çocukların Kişilik Gelişiminde “Eleştiri”

Sözlükte eleştiri; bir insanı, bir eseri ya da bir konuyu doğru ya da yanlışlarını bulmak amacıyla yapılan inceleme olarak tarif edilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere eleştirinin olumlu ve olumsuz iki yönü olsa da aklımıza eleştiri deyince hep olumsuz anlamı gelmektedir. “Olması gerekenler” zamanında uygun şekilde yapıldığı zaman eleştirmeye gerek duymayız. Olması gerekenler “Olmaması gerekenler” şekilde yapıldığı zaman hemen eleştiri yapma …

Daha fazlası »