Anasayfa / Yazarlar / Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi (Sayfa 5)

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Müstesna Bir Velî

Bir yemek sofrasında çehre-i nûrânîlerine baktığımda, “cismen burada, ruhen İlâhî âlemlerde seyrediyor” gibi geldi hatırıma. Ara ara derdim “bunlar bu âleme nasıl sığıyor?” Son demlerinde, yüzündeki nur apâşikâr görülüyordu. Gözüm kamaştı derler ya aynen öyleydi. “Kamer güneşten ışık alır” sözüne muvâfıktı hâli. Râbıtasıyla mürşidiyle irtibatlı, murâkabe ve müşâhedesiyle Fahr-i Kâinât ve Rabbimizin ahlâkıyla ahlâklanmıştı. İnsan harâbede gezerken pırlanta ve değeri …

Daha fazlası »

Spiritual Godfather

  Firstly Adam our father Then Havva our mother Became our world valuable Out of respect to Mohammad (pbuh) The source of compassion and mercy is to be father. Our prophet (pbuh) “The ancestor of the one’s, who do not have father and mother, is me“. Allah SWT stated with two blessing names  “kind” and “merciful” to him. Anas B. …

Daha fazlası »

Mânevî Baba

Evvel Âdem babamız Sonra Havva anamız Zînetlendi dünyâmız Muhammed (sav) hürmetine. Şefkat ve merhametin kaynağı baba olmaktır. Efendimiz (sav) “Anası babası olmayanın, atası benim.” buyurur. Zât-ı Kibriyâ O’na, Raûf ve Rahîm İsm-i İlâhî’sini, sıfat olarak ifâde buyurdu. Enes b. Malik (ra) babasının yerine, rûhunun babası Efendimiz’i (sav) tercih etti. Hz. Selman, Hz. Bilal, Hz. Süheyb (r.anhüm) neseben yakın olmadıkları halde …

Daha fazlası »

RABBİM SANA SIĞINDIK – ALEMDAR

Bollukta O hatırlanırsa, darlıkta da O seni hatırlar. Nimetin bolluğunda, sıhhat ve afiyetteyken uyulursa emrine, sıkıntı ânında yetişir kulun imdâdına. Bir ihtiyaç zamânında, dağ başında, ıssız bir yerde; kimle tanışmışsa insan, onları çağırır yardıma. Bu dünyâda tanıştıklarımız koşar uhrevî sıkıntılarımıza. Enbiyâ, şühedâ ve ulemânın şefaati, bu dünyâda da mukadderdir. Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz, Salât ü Selâm okuyan ümmetine şefî, şefaatçi. …

Daha fazlası »

Eğitimde Kalite Alemdar

“Rabbim beni terbiye etti. Terbiyem de ne güzel oldu.” Rabbânî eğitimden geçmiştir Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz. İbrahimi Metbuli (ks) ve Taha el Hariri (ks) gibi icâzetini bizzat İki Cihan Güneşi’nden alanlar ne bahtiyar kimselerdir. Hızır’a (as) gönderilen Mûsâ (as) Hak Teâlâ tarafından ilme mazhâr olan bir kul vâsıtasıyla esrâr-ı İlâhî’ye mazhâr olmuştur. Bayezid-i Bestami (ks) “hocalar ilminizde eksiklik var, çünkü …

Daha fazlası »

Quality In Education – Alemdar

“My Lord educate (addaba) me, and made my education (ta’dib) most excellent”. Our Prophet Mohamad (pbuh) has been educated by Allah SWT. How fortunate are those who educated and got ratification from our Prophet (pbuh) directly such Sheikh Ibrahimi Metbuli (qaddase sirruhu, qs) and Sheikh Taha el Hariri (qs). Prophet Moses (pbuh) who was sent to Khidr (pbuh) has been …

Daha fazlası »

The Commerce – Alemdar

  Healty Commerce: The heart should be healty and peaceful for commerce. Must be surrendered to divine powers, not to demonic powers. Because the customer for us is Allah SWT. “Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that they will have Paradise.” (Surat At-Tawba, 111) The Goal Is Profit In Commerce: “There …

Daha fazlası »

Ticâret – Alemdar

Sağlıklı Ticâret: Ticâret için, gönlün sağlıklı olması îcâb eder. Şer güçlere değil İlâhî güçlere teslim olmak gerekir. Çünkü bize müşteri olan Rabbimizdir (cc). “Allah Teâlâ mü’minlerden mallarını ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe, 111.) Ticârette Amaç Kârdır: “Ne zarar vermek, ne de zarara girmek yoktur” dînimizde. Cafer-i Sadık (ks) “Kendinizi cennet karşılığında değil Cemâlüllâh karşılığında satın” der. …

Daha fazlası »

Uzlaşma – Alemdar

İnsanlar, aynı havayı teneffüs, aynı vatanda yaşamak sûretiyle anlaşır. Mü’minler, îman ve uhuvvetle kaynaşır. Allah Teâlâ için dost olanlar, ihsan mertebesiyle sevişir. Fakire, yoksula, düşküne ikrâm eder. Pişirdiği çorbanın suyuna yaptığı ilâveyle, konu komşuya verir. Uzak diyarları hatırlar, Arakan’da yakılan mü’mini, Burma’da kesilip et yemeği yapılan kardeşini, Doğu Türkistan’da vs. yerlerde zulme uğrayanları düşünür. Gıyaben de uzlaşır kişi. Hiç tanımadığı, …

Daha fazlası »