Anasayfa / Yazarlar / Alemdar (Sayfa 5)

Alemdar

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Bereket Gecede

İllâ ayakla mı yürünecek? Habîbullâh (sav) Mi’rac hâdisesinde burakla, mirac, merdivenle, refref, bir örtüyle seyahat etti. “Leylen” tâbiriyle, çok kısa bir zamanda yaptı yolculuğu. “Esrâ” ifâdesiyle, izn-i İlâhî ile yürütüldü. Ruhlar âleminden ana karnına, ana karnından dünyâ evine, dünyâdan uhrâya sefer var. Bulunduğu yerden âlemleri seyir de var. “Sefer der vatan” terimiyle enfüste de var yolculuk. Nefsin, ruh ve sırrın, …

Daha fazlası »

Nezaketli Bir Velî

Kendilerine “Evliyâullah” yani “Allah Dostları” veya “Allâh’ın Sevgili Kulları” denilen has kullar, öyle bir ömür geçirirler ki tüm hayatlarında, Allah Teâlâ ile birlikte bulunmanın bu huzur halini daimi olarak yaşamanın gayreti ve çabası içinde olurlar. Onlar, Yüce Mevlâ’nın, “Haberiniz olsun ki Allâh’ın dostları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allâh’a îmân eden ve kulluk şuuruyla hareket eden takvâ …

Daha fazlası »

Müstesna Bir Velî

Bir yemek sofrasında çehre-i nûrânîlerine baktığımda, “cismen burada, ruhen İlâhî âlemlerde seyrediyor” gibi geldi hatırıma. Ara ara derdim “bunlar bu âleme nasıl sığıyor?” Son demlerinde, yüzündeki nur apâşikâr görülüyordu. Gözüm kamaştı derler ya aynen öyleydi. “Kamer güneşten ışık alır” sözüne muvâfıktı hâli. Râbıtasıyla mürşidiyle irtibatlı, murâkabe ve müşâhedesiyle Fahr-i Kâinât ve Rabbimizin ahlâkıyla ahlâklanmıştı. İnsan harâbede gezerken pırlanta ve değeri …

Daha fazlası »

Spiritual Godfather

  Firstly Adam our father Then Havva our mother Became our world valuable Out of respect to Mohammad (pbuh) The source of compassion and mercy is to be father. Our prophet (pbuh) “The ancestor of the one’s, who do not have father and mother, is me“. Allah SWT stated with two blessing names  “kind” and “merciful” to him. Anas B. …

Daha fazlası »

Mânevî Baba

Evvel Âdem babamız Sonra Havva anamız Zînetlendi dünyâmız Muhammed (sav) hürmetine. Şefkat ve merhametin kaynağı baba olmaktır. Efendimiz (sav) “Anası babası olmayanın, atası benim.” buyurur. Zât-ı Kibriyâ O’na, Raûf ve Rahîm İsm-i İlâhî’sini, sıfat olarak ifâde buyurdu. Enes b. Malik (ra) babasının yerine, rûhunun babası Efendimiz’i (sav) tercih etti. Hz. Selman, Hz. Bilal, Hz. Süheyb (r.anhüm) neseben yakın olmadıkları halde …

Daha fazlası »

RABBİM SANA SIĞINDIK – ALEMDAR

Bollukta O hatırlanırsa, darlıkta da O seni hatırlar. Nimetin bolluğunda, sıhhat ve afiyetteyken uyulursa emrine, sıkıntı ânında yetişir kulun imdâdına. Bir ihtiyaç zamânında, dağ başında, ıssız bir yerde; kimle tanışmışsa insan, onları çağırır yardıma. Bu dünyâda tanıştıklarımız koşar uhrevî sıkıntılarımıza. Enbiyâ, şühedâ ve ulemânın şefaati, bu dünyâda da mukadderdir. Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz, Salât ü Selâm okuyan ümmetine şefî, şefaatçi. …

Daha fazlası »

Eğitimde Kalite Alemdar

“Rabbim beni terbiye etti. Terbiyem de ne güzel oldu.” Rabbânî eğitimden geçmiştir Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz. İbrahimi Metbuli (ks) ve Taha el Hariri (ks) gibi icâzetini bizzat İki Cihan Güneşi’nden alanlar ne bahtiyar kimselerdir. Hızır’a (as) gönderilen Mûsâ (as) Hak Teâlâ tarafından ilme mazhâr olan bir kul vâsıtasıyla esrâr-ı İlâhî’ye mazhâr olmuştur. Bayezid-i Bestami (ks) “hocalar ilminizde eksiklik var, çünkü …

Daha fazlası »

Quality In Education – Alemdar

“My Lord educate (addaba) me, and made my education (ta’dib) most excellent”. Our Prophet Mohamad (pbuh) has been educated by Allah SWT. How fortunate are those who educated and got ratification from our Prophet (pbuh) directly such Sheikh Ibrahimi Metbuli (qaddase sirruhu, qs) and Sheikh Taha el Hariri (qs). Prophet Moses (pbuh) who was sent to Khidr (pbuh) has been …

Daha fazlası »

The Commerce – Alemdar

  Healty Commerce: The heart should be healty and peaceful for commerce. Must be surrendered to divine powers, not to demonic powers. Because the customer for us is Allah SWT. “Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that they will have Paradise.” (Surat At-Tawba, 111) The Goal Is Profit In Commerce: “There …

Daha fazlası »