Anasayfa / Yazarlar / Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi (Sayfa 5)

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Mânevî Baba

Evvel Âdem babamız Sonra Havva anamız Zînetlendi dünyâmız Muhammed (sav) hürmetine. Şefkat ve merhametin kaynağı baba olmaktır. Efendimiz (sav) “Anası babası olmayanın, atası benim.” buyurur. Zât-ı Kibriyâ O’na, Raûf ve Rahîm İsm-i İlâhî’sini, sıfat olarak ifâde buyurdu. Enes b. Malik (ra) babasının yerine, rûhunun babası Efendimiz’i (sav) tercih etti. Hz. Selman, Hz. Bilal, Hz. Süheyb (r.anhüm) neseben yakın olmadıkları halde …

Daha fazlası »

RABBİM SANA SIĞINDIK – ALEMDAR

Bollukta O hatırlanırsa, darlıkta da O seni hatırlar. Nimetin bolluğunda, sıhhat ve afiyetteyken uyulursa emrine, sıkıntı ânında yetişir kulun imdâdına. Bir ihtiyaç zamânında, dağ başında, ıssız bir yerde; kimle tanışmışsa insan, onları çağırır yardıma. Bu dünyâda tanıştıklarımız koşar uhrevî sıkıntılarımıza. Enbiyâ, şühedâ ve ulemânın şefaati, bu dünyâda da mukadderdir. Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz, Salât ü Selâm okuyan ümmetine şefî, şefaatçi. …

Daha fazlası »

Eğitimde Kalite Alemdar

“Rabbim beni terbiye etti. Terbiyem de ne güzel oldu.” Rabbânî eğitimden geçmiştir Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz. İbrahimi Metbuli (ks) ve Taha el Hariri (ks) gibi icâzetini bizzat İki Cihan Güneşi’nden alanlar ne bahtiyar kimselerdir. Hızır’a (as) gönderilen Mûsâ (as) Hak Teâlâ tarafından ilme mazhâr olan bir kul vâsıtasıyla esrâr-ı İlâhî’ye mazhâr olmuştur. Bayezid-i Bestami (ks) “hocalar ilminizde eksiklik var, çünkü …

Daha fazlası »

Quality In Education – Alemdar

“My Lord educate (addaba) me, and made my education (ta’dib) most excellent”. Our Prophet Mohamad (pbuh) has been educated by Allah SWT. How fortunate are those who educated and got ratification from our Prophet (pbuh) directly such Sheikh Ibrahimi Metbuli (qaddase sirruhu, qs) and Sheikh Taha el Hariri (qs). Prophet Moses (pbuh) who was sent to Khidr (pbuh) has been …

Daha fazlası »

The Commerce – Alemdar

  Healty Commerce: The heart should be healty and peaceful for commerce. Must be surrendered to divine powers, not to demonic powers. Because the customer for us is Allah SWT. “Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that they will have Paradise.” (Surat At-Tawba, 111) The Goal Is Profit In Commerce: “There …

Daha fazlası »

Ticâret – Alemdar

Sağlıklı Ticâret: Ticâret için, gönlün sağlıklı olması îcâb eder. Şer güçlere değil İlâhî güçlere teslim olmak gerekir. Çünkü bize müşteri olan Rabbimizdir (cc). “Allah Teâlâ mü’minlerden mallarını ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe, 111.) Ticârette Amaç Kârdır: “Ne zarar vermek, ne de zarara girmek yoktur” dînimizde. Cafer-i Sadık (ks) “Kendinizi cennet karşılığında değil Cemâlüllâh karşılığında satın” der. …

Daha fazlası »

Uzlaşma – Alemdar

İnsanlar, aynı havayı teneffüs, aynı vatanda yaşamak sûretiyle anlaşır. Mü’minler, îman ve uhuvvetle kaynaşır. Allah Teâlâ için dost olanlar, ihsan mertebesiyle sevişir. Fakire, yoksula, düşküne ikrâm eder. Pişirdiği çorbanın suyuna yaptığı ilâveyle, konu komşuya verir. Uzak diyarları hatırlar, Arakan’da yakılan mü’mini, Burma’da kesilip et yemeği yapılan kardeşini, Doğu Türkistan’da vs. yerlerde zulme uğrayanları düşünür. Gıyaben de uzlaşır kişi. Hiç tanımadığı, …

Daha fazlası »

Enerji – Alemdar

Herşeyin var oluşu bir enerjiyledir. Kün/ol emriyledir kâinâtın oluşumu. Kanın deverânından suyun akışına, yağmurun yağmasından meyvenin ürününe, güneşin şu’lesinden ayın doğmasına kadar zuhûr eden ne varsa hepsi “ol” emr-i İlâhîsiyledir. Âdem (as)’dan Muhammed Mustafâ (sav)’e peygamberlerin, vâris-i Enbiyâ olan ulemâ ve sulehânın kemâli risâlet, nübüvvet, velâyet enerjisidir. Kâlbi, paslı yürek olmaktan çıkaran, beyni aydınlatan, âzâları yaratılış amacına uygun hâle getiren, …

Daha fazlası »

Şuurlu Tercih (Türkçe ve İngilizce)

Peygamberimiz (sav) hem risâlet, nübüvvet sâhibi hem de devlet reisidir. Dâvûd (as), Süleyman (as), Zülkarneyn (as) ve Yusuf (as) hazîneden sorumlu bir peygamberdir. Meşâyih-i Kiram’dan yüzlercesi idârecidir ve devlete yön veren kimselerdir. İmâm-ı Rabbânî ve Muhammed Masum (ks) gibi. Günümüzde devletin bekâsı için duâ eden erler, siyâsete de damga vurmuşlardır. Şâzelî ve Medenî tarîkının mensubları cennet mekân Abdülhamid Hazretlerine yardımcı …

Daha fazlası »