Anasayfa / Yazarlar / Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi (Sayfa 4)

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

The Principle Of Hijab

 There are various hijab. It does not mean to cover the body with a cloth. Hijab, the command of which is heart is controlled by the core. The head operates with instruction given to the brain. The government rules with khair (good) if it is good or shar (bad) if it is bad. The good governors and intellectuals serve welfare …

Daha fazlası »

Tesettürde Esas

Tesettürün çeşitleri çoktur. Vücûdu sâdece bir bez parçasıyla örtmek değildir tesettür. Kumandası kalb olan tesettür, ana merkezden idâre edilir. Beyne verdiği komut ne ise, kafa o şekilde çalışır. İdâre hayırsa hayır, şerse şer hükmeder ülkesine. Ümerâsı ve ulemâsı düzgün olanlar, tebaasına salâh hâli yaşatır. Ayak, bir başkasının nâmusunu iğfâle, şahsiyetini rencide etmeye değil, iffetinin benliğinin korunmasına adım atar. Şahsın hatâ …

Daha fazlası »

Purpose in the Game

Our religion Islam never overburdens the creation and disposition. Islam does not neglect the entertainment -the need of men- while fulfilling all the physical deeds. He acts completely in accordance with religious and shariah orders. Our Prophet (pbuh) used to join the games of children and meantime he used to explains divine orders. Our prophet (pbuh), the best example for …

Daha fazlası »

Oyunda Gâye

Dînimiz İslâm fıtratı, yaratılışı zorlamaz. Bedeni bütün tâatleri yerine getirirken insanın ihtiyâcı olan eğlenceyi ihmâl etmez. Yapılan bütün hareketleri şer’in, dînin emirleri ölçüsünde yürütür. Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz çocukların oyununa katılır, bu esnâda onlara emr-i ilâhîyi bildirirdi. Herşeyde bize örnek olan Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Aişe annemize Habeşîlerin ok atışını, onu omuzuna alarak seyrettirirdi. O seyri tamamlayıncaya kadar bırakmazdı. Annemizle koşu müsâbakası …

Daha fazlası »

Hayat

Kim dirilirse, o alınır bezm-i hâs’a, özel görüşmeye. Dâvetçileri zâtı olur, ikrâmı da kendisi yapar. Onlar için ölüm yoktur. Dünyâda yeyip içen, gezip dolaşan Sıddîk-i Ekber gibi. Hakk Teâlâ ister onun rızâsını. “Sorun kullarıma ne istiyor?” iltifâtı gibi. Muhiddin-i Arabî’nin gözlerini yumup kalben ihsânı gibi. Eteği açılınca, on sekiz bin âlemin seyredilişi gibi. Dirilmek için Üveys olmak gerek. İlimde İmâm-ı …

Daha fazlası »

The Plentifulness Is At Night

Is walked on foot only? Our Prophet (pbuh) made journey by Burak in Mi’raj (holy journey) by ladder (mi’raj), by Rafraf (a cover). With “Laylan” expression in Quran, He (pbuh) made the journey in a very short time. With “Asrâ” expression, He (pbuh) was walked by god willing (Bi iznillah). There is a journey from the universe of spirits to …

Daha fazlası »

Bereket Gecede

İllâ ayakla mı yürünecek? Habîbullâh (sav) Mi’rac hâdisesinde burakla, mirac, merdivenle, refref, bir örtüyle seyahat etti. “Leylen” tâbiriyle, çok kısa bir zamanda yaptı yolculuğu. “Esrâ” ifâdesiyle, izn-i İlâhî ile yürütüldü. Ruhlar âleminden ana karnına, ana karnından dünyâ evine, dünyâdan uhrâya sefer var. Bulunduğu yerden âlemleri seyir de var. “Sefer der vatan” terimiyle enfüste de var yolculuk. Nefsin, ruh ve sırrın, …

Daha fazlası »

Nezaketli Bir Velî

Kendilerine “Evliyâullah” yani “Allah Dostları” veya “Allâh’ın Sevgili Kulları” denilen has kullar, öyle bir ömür geçirirler ki tüm hayatlarında, Allah Teâlâ ile birlikte bulunmanın bu huzur halini daimi olarak yaşamanın gayreti ve çabası içinde olurlar. Onlar, Yüce Mevlâ’nın, “Haberiniz olsun ki Allâh’ın dostları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allâh’a îmân eden ve kulluk şuuruyla hareket eden takvâ …

Daha fazlası »

Müstesna Bir Velî

Bir yemek sofrasında çehre-i nûrânîlerine baktığımda, “cismen burada, ruhen İlâhî âlemlerde seyrediyor” gibi geldi hatırıma. Ara ara derdim “bunlar bu âleme nasıl sığıyor?” Son demlerinde, yüzündeki nur apâşikâr görülüyordu. Gözüm kamaştı derler ya aynen öyleydi. “Kamer güneşten ışık alır” sözüne muvâfıktı hâli. Râbıtasıyla mürşidiyle irtibatlı, murâkabe ve müşâhedesiyle Fahr-i Kâinât ve Rabbimizin ahlâkıyla ahlâklanmıştı. İnsan harâbede gezerken pırlanta ve değeri …

Daha fazlası »

Spiritual Godfather

  Firstly Adam our father Then Havva our mother Became our world valuable Out of respect to Mohammad (pbuh) The source of compassion and mercy is to be father. Our prophet (pbuh) “The ancestor of the one’s, who do not have father and mother, is me“. Allah SWT stated with two blessing names  “kind” and “merciful” to him. Anas B. …

Daha fazlası »