Anasayfa / Yazarlar / Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi (Sayfa 10)

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

İlim İrfan Merkezleri: Tekkeler

Tekke, velâyetin sırrına erildiği, Cenâb-ı Hakk’a kavuşmak için rûhun eğitildiği bir medresedir. İman; İslam ve istikametin gerçek manada yaşandığı bir okuldur. Kalbin temizlendiği, nefsin mutmainne haline geldiği, ahlâk-ı hamîdenin, edeb ve terbiyenin talim edildiği bir mekândır. El ile, dil ile, imanın en zayıf kısmı olan kalben, küfür ve isyana buğzun yapıldığı bir yerdir. Cömertlerin ve ihsan sahiplerinin, âhirete hazırlık yapanların …

Daha fazlası »

Hikmet Efendimizin Sünnet-i Seniyyesidir

Konya’da, Üstazımız yaşlı bir amcaya imrenir. “Bu zat kim?” der. Onun evrad ve ezkârını okurken, aleyhissalatü vesselam Efendimiz’in (sav) teşrif buyurduğu, saatlerce gözyaşı akıttığı haber verilir. Erciş’te, Erhan Çavuşoğlu misk ü amber kokularıyla meclise girdi. Bu güzel kokunun sebebini şöyle açıkladı. “Efendimiz’i (sav) gördüm.” Mahallemizde meskun Ahraz Ali’nin, Ravza-i Pâk-i Nebî’de Kur’ân-ı Kerim okurken, yüzünün nur gibi parladığını gördüm. Kendisine …

Daha fazlası »

Kurtuluşa Vesile Tavsiyeler

Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün insanlığa bir mev’iza, öğüttür. Kalplerin ıslahına vesile, bir şifadır. Mü’minlere hidayet, kurtuluş ve selamettir. Konuştuğu her kelam vahy-i İlâhî olan Efendimiz (sav) Hadis-i Şerif ’leriyle nur ve ışıktır. Resulüllah (sav)’in vekili, Hakk Teâlâ’nın yolunun davetçisi mürşid-i kâmiller, nebilerin varisleridir. Söz ve kelamları, ilhâmât-ı Rabbânîdir. Kitab-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’den mülhemdir. Bid’atlerden, Sünnet-i Seniyye’ye, gafletten uyanıklığa, dünyanın zulmetinden …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber Sevdalısı Bir Veli

Hakk Teâlâ’nın emrine riayetle tam bir Müslümandı. Üvey ağabeyiyle soğuk bir günde yaptığı bir yolculukta,abdestini tastamam alır, tembellik gösterenler üşür, kendileri âdeta bir fırın gibi olur. Namaz kılmaya mecali olmadığı bir gün, Emr-i Peygamberîye mütabeatle vazifesini sünnetleriyle eda eder. Yataktan güçlükle kalkıp, abdest alıp namaz kıldığı çok vakidir. Kalbinden tedavi gördüğü hastanede, secdenin mahzurlu olduğu söylenince, “Hayatımın bitimine de sebep …

Daha fazlası »

Sadıklarla Beraber Olun

Sadakat, her şeyin esasıdır. Her şey onunla güzelleşir. Sadakat; haramileri, yol kesen, adam soyanları bile ıslah eder. Abdulkadir Geylani (ks)’nin, küçücük yaşına rağmen yalanı irtikab etmemesi, soyguncuları tevbekâr etmiştir. Sadakat, mahkemeleri boş bırakır; hâkimleri dinlendirir. Hz. Sıddık (ra)’ın sadakati ve halkını âdil bir şekilde idare etmesiyle, hiç bir suç unsuru görülmez cemiyette. İnançsızlara bile ‘el-Emîn’ dedirtir sadakat. Bütün İlâhî güzelliklerin …

Daha fazlası »

Afetler de İmtihandır

“Siz kendi nefsinizde olanı değiştirmedikçe Allah-ü Teâlâ sizi değiştirmez.”(8/Enfal, 53) buyuran Rabbimiz (c.c.), ıslahımızı murat eder. Azgın nefsi rûha yoldaş kılmak sûretiyle içte sulhu temin etmemizi diler. Suyun, havanın, toprak ve her bir nesnenin terbiyeden geçmek suretiyle en mükemmel olmasını isteriz. Yediğimiz-içtiğimizin, giyinip-kuşandığımızın, evimiz-barkımızın, arabamız-mobilyamızın en güzel şekilde olmasını isteriz. Bizler, dünyevi hayatımızın rahatından ziyade, uhrevî hayatımızın rahatlığını düşünmeliyiz. “İçini …

Daha fazlası »

Hakkın Hizmetine Adanmış Bir Ömür

Onun, evin bir köşesinde oturması yeterdi. Tabir caizse, o bir Cennet anaydı. Hızır aleyhisselam bir yere oturduğu zaman oralar yeşerirdi. Onun oturduğu yer de hakkı tavsiye etmesi, sabrı öğütlemesiyle nurlanırdı. Nasihatleri, gönlüne inen ledün ilmindendi. Hakk Teâlâ tarafından ihsan olunan ilimdendi. Çünkü okuması yazması yoktu. Ümmilere nasıl hitap ediyorsa, âlimlere de hitap ederdi. İnsanların namaza devamlarını, âlimlerin gece gündüz İslâm’a …

Daha fazlası »

Bu Çehre Yalancı Bir Çehre Değildir

Bir meyveyi şekli şemaili, rengi tadı ve kokusuyla tanırız. Münafık nifakı, kâfir küfrü, müşrik şirki, mü’min imanıyla tanınır. Müttaki, her tarafını Mevla (celle celalühü) korkusu saran âlim, arif, salih derviş de ihsan, Allahü Tealâyı görür gibi ibadet etme özelliğiyle bilinir. Peygamberler risaletiyle, veliler velayetiyle tanınmıştır. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet sıfatı onların renk, tat ve kokuları olmuştur. Güzel ahlak da …

Daha fazlası »

Dört Kapı Kırk Esas

“Şeriat, tarikat yoldur varana / Hakikat, marifet andan içeri” sözleriyle Yunus Emre; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olmak üzere 4 büyük kapıyı bizlere haber verir. Bu dört kapının her birinin de kendi içinde onar mertebesi/makamı/esası vardır. Birinci kapı şeriattır. Şeriat yolu, itikat, ibâdet, ahlâk ve muamelâtın hepsini içerisine alan müstesna bir yoldur. Dikkat buyrulursa, bir ibadette, bu sayılanların hepsi mevcuttur. …

Daha fazlası »

Oruç Arınma ve Rahmet Ayıdır

Kâinat üzerinde her varlığın kendine göre oruç ibadetine katıldığını görüyoruz. Kış uykusuna yatan hayvanlar, kışın yaprağını döken ağaçlar ilkbahara gençleşmiş olarak çıkıyorlar. Madenlerin bile oruca ihtiyacı var. Ümmetlik şerefiyle şerefyab olmuş Allah’ımızın en harika şaheseri insan için orucun fezailini, menafini nasıl özetleyebiliriz Efendim? Oruç Allah’ın ahlakıyla ahlâklanmak demektir. Çünkü Cenâb-ı Hakk yemeden, içmeden münezzehtir. Oruç tutan bir kere maddi olarak …

Daha fazlası »